Skip to content

“Din trid tkun sena oħra fejn inkomplu nkattru x-xogħol. U dan nagħmluh billi quddiem l-isfidi nidħlu b’saħħa u mhux noqgħodu idejna fuq żaqqna. U hawn għandna pjan ċar ħafna. Il-pjan dwar Malta li rridu għal uliedna, li ressaqna ‘l quddiem f’Ottubru u issa tibda tintensifika l-implimentazzjoni tiegħu.”

Waqt intervista fuq ONE Radio, il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela sostna kif l-investituri jafu li għad hemm żmien sabiħ ġej għal pajjiżna. 

“Tul il-pandemija kollha tkellimna kif ridna nieħdu ħsieb is-saħħa tan-nies, iżda wkoll il-kwalita’ ta’ ħajja Għax dejjem fhimna l-konsegwenzi mifruxa tal-pandemija. L-għajxien ta’ kulħadd, u huwa proprju dan li rridu nissalvagwardjaw f’dan il-mument. Is-sena li għaddiet bdejna t-triq tal-irkupru u din is-sena rridu nsostnuha.”

Il-Prim Ministru saħaq kif din kienet ir-riċetta ewlenija biex intlaħaq il-bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija. 

“Aħna differenti minn min dak li jiġri barra kien jużah biss bħala skuża biex jgħakkes lill-poplu. Aħna dak nafu li jkollu impatt ukoll fuq pajjiżna għax Malta mhix f’bozza, imma naħdmu biex ; l-ewwel dak l-impatt ma nżiduhx b’piżijiet ġodda u għalhekk għamilna baġit wara ieħor bla taxxi u t-tieni biex fejn nistgħu u kemm nistgħu nwieżnu. U qed nagħmlu dan b’saħħa kbira.”

Robert Abela semma wkoll kif madwar l-Ewropa u madwar id-dinja komplew jisplodu lprezzijiet tal-enerġija u anke l-prezzijiet ta’ ċertu materja prima essenzjali. “Taqra’ f’pajjiżi żviluppati bħalna kif iż-żidiet fil-prezzijiet qed iżidu pressjonijiet kbar fuq il-familji u fuq l-anzjani. U huma dawn l-affarijiet li mas-saħħa jħassbuna u kontinwament irridu nindirizzaw.”

Il-PM sostna kemm l-għajnuna tal-Wage Supplement kienet game changer u kif ġiet estiża wkoll għal dan ix-xahar. “Il-Wage Supplement se jiġi estiż lil hinn minn Jannar f’ċertu setturi. U se nibqgħu għalhekk nieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa b’għaqal u fil-mument opportun.”

Il-Prim Ministru fakkar kif fl-aħħar xhur, dan il-Gvern ta’ f’għajnuna diretta lill-familji u negozji total ta’ erbgħa biljun ewro li permezz tagħhom ġew salvati madwar nofs l-impjiegi fis-settur privat. Il-budget għas-sena d-dieħla minnu nnifsu fih l-akbar investiment fis-saħħa u fl-edukazzjoni. L-akbar investiment fl-ambjent. L-akbar investiment fis-servizzi soċjali. 

“Kemm hu sabiħ li tippjana, tagħti kelma u żżomha. In-nies magħna jafu fejn qegħdin.”

Fl-istess żmien li madwar l-Ewropa qed jibdew jiżdiedu t-taxxi u l-prezzijiet tal-affarijiet essenzjali, f’pajjiżna bħalissa għandna l-anqas piż tat-taxxi fl-istorja u għandna l-orħos prezz tal-elettriku u tad-diżil fiż-żona ewro. “Dan mhux kumbinazzjoni, iżda għax ħadna l-passi. Naqqasna t-taxxa fuq il-fjuwil ftit ġimgħat ilu biex f’dan il-mument ma nxekklux l-irkupru. Għax aħna dejjem man-nies.”

Fl-istess waqt, il-vaċċin u l-booster għenuna biex nadottaw strateġija fejn naħdmu biex inżidu l-immunità fil-komunità minflok ikollna nieħdu restrizzjonijiet drastiċi kif ħadu pajjiżi oħra.

“Il-vaċċin tana sajf u ħarifa viċin in-normalità. Jeħtieġ li jkollna l-kumplament tax-xitwa, iżda fuq kollox rebbiegħa jekk jista’ jkun aħjar minn dawk li diġa’ għexna fl-aħħar xhur. Hekk insostnu l-irkupru ekonomiku, hekk inkomplu l-ħajja soċjali tagħna. Hekk nieħdu ħsieb is-saħħa tal-Maltin.”

Kap tal-Oppożizzjoni li ma jistax jieħu passi kontra min poġġieh fil-kariga.

“Kap tal-Oppożizzjoni li jiddefendi l-evażjoni tat-taxxa. Għax qabel xejn m’għandux awtorita morali għax hu hekk dejjem għamel u t-tieni nett għax ma jistax jieħu passi kontra min poġġih fil-kariga. Iġifieri l-ewwel problema li għandu hi ta’ kredibbilta.”

Il-Prim Ministru spjega kif jekk kien hemm gvern li għamel rekord ta’ liġijiet li saħħew is-saltna tad-dritt kien dan il-Gvern. Rekord ta’ liġijiet. Rakomandazzjonijiet li kienu ilhom isiru snin inkluż minn deputati tal-Partit Nazzjonalista meta kienu fil-gvern għamilnihom realta’ dan il-Gvern u l-istess se jkompli jagħmel fiż-żmien li ġej inkluż b’rabta mal-inkjesta pubblika. 

“Sa minn meta kienet ippublikata l-inkjesta, ltqajt diversi drabi mal-familja Caruana Galizia. Kellna diskussjonijiet ta’ rispett. M’hemmx dubju li forsi ma taqbilx dejjem, imma għalhekk tikkonsulta biex tifhem qabel imbagħad tieħu d-deċiżjonijiet fl-interess tal-pajjiż. L-istess tkellimna mal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin u individwi fl-istess ħin li fassalna numru ta’ emendi leġiżlattivi li għaddejnihom waqt din il-konsultazzjoni biex ikollna rispons għalihom. Bla ħabi, bl-ikbar trasparenza.”

Robert Abela qal ukoll kif m’hemmx dubju li dan se jkun il-gvern li se jkompli jsaħħaħ il-governanza f’pajjiżna. Sar ħafna. Għamilna rekord ta’ riformi. Iżda, se nagħmlu iktar. 

Irridu soċjeta’ mibnija fuq l-imħabba.

“Fil-messaġġ tal-bidu tas-sena għidt li la f’qalbna, la f’dak li niktbu u wisq inqas fl-azzjonijiet tagħna m’għandu jkun hemm post għal mibgħeda. U kien ta’ dispjaċir għalija nara li fl-aħħar jiem kellna iktar minn każ wieħed li xehdu l-kontra.”

Bħala leġiżlaturi fl-aħħar snin, Robert Abela spjega kif  saru bidliet importanti. Jekk insemmu l-ġlieda kontra l-vjolenza abbażi tal-ġeneru u r-ratifika tal-konvenzjoni ta’ Istanbul u għadd ta’ inizjattivi oħra. Jekk insemmu d-drittijiet ta’ persuni lgbtiq+ għamilna inizjattiva wara oħra u liġi wara oħra. U lkoll tejbu l-ħajja tan-nies. Peró dawn qatt ma jkunu biżejjed jekk mhux akkumpanjati minn bidla fil-kultura. 

“Jien nemmen li r-rabja li tinbet għal ċertu aġir hija proprju riflessjoni tal-fatt li dak l-aġir ma jissimbolizzax x’soċjetà aħna. Itappan għal mument dak li nemmnu fih, imma għandu jservi biex lkoll niftakru x’responsabbiltà għandna. Irridu nuru b’mod attiv li nemmnu u se naħdmu għal iktar rispett, għal soċjetà fejn kulħadd iħossu sigur. Mil-lingwaġġ għall-attitudni, ħadd la minħabba l-ġeneru xi orjentazzjoni sesswali, jew minħabba xi razza m’għandu jħossu inqas sigur. U jien l-ewwel wieħed irrid nitkellem iktar fuq hekk… Aħna rridu soċjeta’ mibnija fuq l-imħabba.” 

Sentejn ta’ privileġġ 

“Il-privileġġ li kull ġurnata tax-xogħol nidħol għaliha biex inkun ta’ servizz għal pajjiżi li tant inħobb u għaċ-ċittadini li l-esperjenzi tagħhom huma l-enerġija tiegħi, b’mod partikolari fl-iktar mumenti diffiċli.” 

Hekk spjega dawn is-sentejn Robert Abela bħala Prim Ministru ta’ Malta. 

“Għaż-żmien li ġej hemm ħafna iktar riżultati sbieħ x’niksbu basta naħdmu f’għaqda flimkien. Inħares ‘il quddiem biex issa din il-ġimgħa nissoktaw bil-ħidma parlamentari, ninawguraw proġetti li lestejna u nniedu oħrajn ġodda għaliex għad hemm ħafna potenzjal x’nilħqu flimkien.” 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin