Skip to content

“Dan hu gvern iffukat, jaf preċiżament fejn sejjer, bi pjan ċar għal kull kontinġenza. Min-naħa tal-poplu, irrid li jkun hemm trankwillità. Serrħu moħħkom. Qed nagħtikom il-kelma tiegħi – is-saħħa tagħkom qegħda f’idejn sodi.”

 

Hekk qal il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela waqt attività politika ġewwa r-Rabat.

 

Il-Prim Ministru spjega kif iċ-ċkejkna u l-ġenituri tagħha li ġew milquta bil-Coronavirus jinsabu fi stat tajjeb. Saħaq li dawn il-persuni segwew l-istruzzjonijiet kollha mid-Dipartiment tas-saħħa filwaqt li t-tifla ma marritx għall-iskola.

 

“Għalhekk nappella għall-kalma. Dan mhux mument ta’ paniku. L-agħar reazzjoni li jista’ jkollok bħalissa huwa paniku. Nifhem li jkun hemm il-biża’ imma m’hemmx lok ta’ paniku. Nappella li nirraġunaw b’mod razzjonali…Dan hu gvern serju, gvern li jipprepara għal kull eventwalita’, gvern li minn dejjem ikun fuq in-naħa korretta tad-deċiżjonijiet.”

 

Għalhekk, Robert Abela emfasiżża l-bżonn li nitkellmu b’mod realistiku. “Ejja ħa nitkellmu fuq ir-realta’. Il-Coronavirus mhix il-pesta. Mhix kundizzjoni jew marda li se tolqot lil kulħadd. Fatti juruna li 80% jfiequ mingħajr ħtieġa li lanqas imorru fi sptar. Il-perċezzjoni hija differenti. Il-fatti huma dawn. Dak il-persentaġġ ta’ persuni li jfiequ jkompli jiżdied f’pajjiż li għandu sistema ta’ saħħa b’saħħitha, bħal Malta.”

 

Il-Prim Ministru fisser li mhux biss m’għandux ikun hemm lok ta’ allarm iżda wkoll li l-ħajja tkompli għaddejja b’mod normali.

 

“Għada huwa jum ta’ xogħol normali filwaqt li nieħdu l-prekawzjonijiet kollha. Hekk isiru l-affarijiet f’soċjeta’ serja. Mhux ngħid li xejn mhu xejn imma npoġġi kollox fil-kuntest tiegħu. Inkunu preparati kif aħna. Ma preparajniex ilbieraħ jew il-ġurnata ta’ qabel. Ilna preparati sew. Mhux kellna l-ewwel każ u ma nafux x’laqatna. Konna preparati sew għal dak li se jiġri.”

 

Robert Abela qal li f’dan il-kuntest, hemm prinċipju fundamentali – “Is-saħħa tal-poplu Malti u Għawdxi l-ewwel. Irrid li mmorru f’direzzjoni ta’ deċiżjonijiet meqjusa, dejjem fl-interess tas-saħħa tal-poplu Malti u Għawdxi… Nappella għar-responsabilita’. Dan mhux il-mument fejn nippruvaw niskurjaw xi goals politiċi. Jiġi mument li l-ħidma tal-Gvern u l-ħidma tiegħi tiġi kkritikata. Dan mhux il-mument. Dan hu mument li qed nitkellmu dwar is-saħħa tal-poplu Malti u Għawdxi.”

 

Intant waqt diskors fl-istess attivitá politika, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne tkellem dwar l-aħħar żviluppi tal-Coronavirus (Covid-19) f’pajjiżna.

 

Huwa saħaq li “dan mhuwiex mument ta’ partiġjaniżżmu imma mument fejn kulħadd jiġbed l-istess ħabel.”

 

Dwar il-każ tal-familja li lbieraħ rriżultaw pożittivi għall-Coronavirus id-Deputat Prim Ministru qal li f’dan il-każ partikolari “kollox mexa fuq ir-rubini” grazzi għall-preparamenti li għamel pajjiżna fl-aħħar xhur mindu beda jinxtered il-Coronavirus.

 

“Konnha nafu eżatt x’kellna nagħmlu u għamilnih bi professjonalitá kbira.”

 

Id-Deputat Prim Ministru ħabbar ukoll li minn għada, kull persuna li tidħol fiċ-Ċentri tas-Saħħa u fl-Emerġenza se ssirilha screening biex mal-iċken dubju li tista’ tirriżulta pożittiv għall-Coronavirus, ma tiddaħalx fiċ-Ċentru mal-pazjenti iżda tidħol f’kamra t’iżolament mal-ewwel.

 

 

“Inċident li mhux se jerġa’ jiġri f’pajjiżna” – il-PM

 

 

Il-Prim Ministru tkellem dwar il-każ xokkanti li seħħ fil-bidu ta’ din il-ġimgħa u sostna li dak li ġara mhux aċċettabli. Mhux aċċettabli li jkollok persuna li tkun qegħda fil-kwiet ta’ darha u tispiċċa mgħaffġa taħt is-saqaf ta’ darha stess.

 

“Inċident li mhux se jerġa’ jiġri f’pajjiżna. Bħala gvern kommessi li dak li ġara, ma jerġax jiġri u li għada se nkunu għamilna l-miżuri kollha biex ma terġax tiġri l-istess ħaġa. Immedjatament wara li ġara l-każ, jien ħtart kumitat biex jirrevedi dak li ġara u jirrevedi s-settur b’mod ħolistiku. Nifhmu li dan hu settur li hu mutur ewlieni fl-ekonomija tagħna imma dan ma jagħti liċenzja lil ħadd li jaħdem bl-addoċċ.”

 

Il-Prim Ministru sellem ukoll il-ħidma tal-pulizija u l-protezzjoni ċivili tal-mod serju li jaħdmu fih. “Dan hu l-mod kif jaħdmu l-istituzzjonijiet f’pajjiżna. Flimkien mal-bqija tal-gvern, tajna l-kuraġġ lill-istituzzjonijiet biex jaħdmu… Rajna kemm għandna pajjiż li għandu l-forzi tiegħu preparati għal dawn ir-responsabbiltajiet.”

 

 

Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Mara, il-Prim Ministru tkellem dwar l-irwol importanti li għandha l-mara fil-ħajja ta’ kuljum u fil-ħajja politika. Spjega li l-mekkaniżmiu propost, se jidħol fis-seħħ mill-elezzjoni li jmiss u se jagħti opportunita’ lis-sess sotto-rappreżentat jimraħ fix-xena politika filwaqt li ttejjeb il-kwalitá.”

 

 

Robert Abela fakkar is-7 anniversarju mindu l-poplu Malti u Għawdxi b’maġġoranza qawwija ta l-fiduċja tiegħu biex imexxi l-gżejjer Maltin.

 

Saħaq l-importanza li ma ninsewx liż-żgħir. “Jekk nagħmlu dan, inkunu tbegħedna mill-aktar prinċipju importanti tal-partit. Naħsbu fiż-żgħir u fil-batut… 7 snin fejn għamilna tant ġid għal dan il-pajjiż, għall-ekonomija tagħna u għall-poplu tagħna.”

 

 

“Dak huwa d dover tagħna bħala politiċi. Li nkunu hemmek għan-nies. Li nkunu hemmek għan-nies fil-ferħ, f’mumenti ta’ niket. Li nkunu hemmek dejjem. F’mumenti bħal dan fejn il-poplu għandu bżonn l-assigurazzjonijiet, is-serħan il-moħħ. Qegħdin hemmek għan-nies, se nkunu hemmek għan-nies. Se nkunu hemmek ippreparati peró rridu lilkhom warajna. Inthom li tibqgħu warajna b’saħħitna.

 

Dik hija s-saħħa tagħna tal-Gvern għax għandna poplu li hu warajna. Poplu viċin tagħna, poplu li jemmen li dan huwa Gvern li verament għandu lill-poplu għal qalbu. Dan huwa l-Gvern li għandu viżjoni ċara għal dan il-pajjiż. Viżjoni ċara f’kull ċirkostanza li tiġi quddiemna. Dan huwa Gvern li għandu għal qalbu l-interess tal-Maltin u l-Għawdxin.

 

U għalhekk ħbieb tiegħi kuraġġ. Tant nemmen fih il-kuraġġ. Il-kuraġġ li jmexxik il-quddiem, il-kuraġġ li bis-saħħa tiegħu tegħleb kull diffikultá fil-ħajja.

 

Ħadd ma’ hu qiegħed waħdu. Aħna tim flimkien, tim ta’ poplu Malti u Għawdxi wieħed li nħobbu lil pajjiżna, li nħobbu lil Malta, li nħobbu lil Ghawdex, li nħobbu lill-anzjani, li nħobbu liż-żagħżagħ, li nħobbu l-istudenti, li nħobbu lill-ħaddiema tagħna, li fuq kollox għandna l-interess ta’ Malta u Għawdex l-ewwel u qabel kollox.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin