Skip to content

Bħal f’kull pajjiż ieħor, f’Malta nsibu diversi mard kroniku. Inħoss li żewġ problemi li qed inħabbtu wiċċna magħhom illum il-ġurnata u li l-poplu mhux daqekk konxju tagħhom huma l-obeżità u l-mard mentali.

Malta… It-tieni l-aktar pajjiż fl-Ewropa b’nies bil-problema ta’ obeżità

Fir-rigward tal-problema ta’ obeżità, Malta tinsab fi kriżi kbira! Dan hekk kif aktar minn kwart tal-popolazzjoni għandha ħxuna żejda jew obeżità. Dan il-persentaġġ qiegħed dejjem jiżdied u jersaq aktar ’il bogħod mit-18% tal-popolazzjoni li hija mill-mira tal-2020. Fil-fatt, statistiċi maħruġa mill-Unjoni Ewropea juru li Malta hija t-tieni l-aktar pajjiż b’obeżità wara t-Turkija. L-obeżità, hija ħafna drabi, riżultat ta’ nuqqas ta’ edukazzjoni u stil ta’ ħajja ħażin għas-saħħa tal-individwu. Din il-kundizzjoni hija inkwetanti minħabba l-fatt li bħala konsegwenza jinħolqu riskji ta’ diversi mard, fosthom mard respiratorju, diabete u mard tal-qalb. Mal-medda taż-żmien, l-obeżità qed issir ukoll aktar komuni fost iż-żgħażagħ. Dan kawża tat-teknoloġija li qiegħda tgħażżinhom. Din il-problema, jekk se nibqgħu ninjorawha, se tkompli tikber magħna bla waqfien.

Il-Gvern preżenti qiegħed jieħu l-inizzjattiva u qed jibni outdoor gyms f’diversi rħula ta’ Malta. Qed jorganizza wkoll taħdidiet kif ukoll ħarġiet relatati ma’ dan is-suġġett għall-istudenti fl-iskejjel kollha ta’ Malta biex jgħin iġib lit-tfal konxji ta’ din il-problema minn età żgħira. Madankollu, fadal ħafna xi jsir biex nibdew negħlbu din il-problema. Jista’ pereżempju ssir żieda fil-lezzjonijiet tal-edukazzjoni fiżika. NGOs u Kunsilli Lokali jistgħu jorganizzaw attivajiet li jinvolvu aktar eżerċizzju fiżiku bħal sewqan tar-roti jew logħob li jirrikjedi li wieħed ikun attiv.

L-effetti koroh tal-mard mentali fuq iż-żgħażagħ tagħna

It-terminu ‘Mard Mentali’ jiġbor fih diversi kundizzjonijiet ewlenin fosthom; l-ansjetà, id-dipressjoni, il-vizzji, l-anoressja, il-bulimja, eċt. Sfortunatament, skont statistiċi meħuda minn diversi sorsi affidabbli, l-ammont ta’ żgħażagħ Maltin u Għawdxin li jsofru minn xi tip ta’ mard mentali, qiegħed jiżdied kontinwament.  Minkejja dan, ħafna jagħżlu li ma jagħtux importanza lil dan it-tip ta’ mard, jew aħjar mhux l-importanza li jistħoqqlu. Dan isseħħ kawża ta’ nuqqas ta’ tagħrif dwar il-konsegwenzi ta’ dan il-mard. Dan bir-raġun għaliex minn ma jkunx għadda minnha, isibha diffiċi biex jifhem wieħed minn xiex ikun għaddej. Diversi żgħażagħ li huma suġġetti għal dan it-tip ta’ mard, iħossu ruħhom f’solitudni u jkollhom nuqqas ta’ enerġija. Dan għaliex iqattgħu ġranet f’battalja waħda wara l-oħra kontra l-ħsibijiet ta’ moħħhom u konsegwenza t’hekk, il-prestazzjoni tagħhom fl-iskola tmur lura. Is-sitwazzjoni ta’ dawn iż-żgħażagħ tiggrava jekk ma jsibu l-ħadd ma’ min iħossuhom komdi jitkellmu b’mod miftuħ. Importanti li wieħed iżomm f’moħħu li dan il-mard jaf ikun kiefer biżżejjed li jwassal persuna biex itemm ħajjitha. Infatti, il-maġġoranza tas-suwiċidji fid-dinja huma kkawżati minn dawn il-problemi mentali.

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa, Dr Chris Fearne qiegħed jieħu diversi miżuri biex itejjeb dan il-qasam tas-saħħa. Pereżempju tfasslet strateġija għal Malta għall-għaxar snin li ġejjin għal min ibati b’mard mentali. Però nħoss li l-poplu għandu jingħata aktar edukazzjoni  fuq dan is-suġġett hekk kif ħafna mhumiex imħarrġa biżżejjed f’dan il-qasam.

 

Minn din l-evalwazzjoni qasira hija evidenti ħafna kemm is-saħħa tal-Maltin mhijiex stabbli daqs kemm naħsbu. Għalhekk, huwa essenzjali li kull wieħed u waħda minnha jibda jikkonsidra aħjar dan it-tip ta’ mard u jagħmel il-parti tiegħu biex inkunu nistgħu niggarantixxu saħħa aktar sigura għall-poplu li tant aħna kburin bih.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin