Skip to content

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, tkellem dwar għadd ta’ temi meta intervistat fuq ONE Radio. Il-Prim Ministru wieġeb dwar ir-regoli ġodda għall-iskavar u t-twaqqigħ ta’ postijiet fejn ikun se jsir xogħol ta’ kostruzzjoni. Filwaqt li nnota r-reazzjoni għall-konsultazzjoni pubblika, għamilha ċara li l-gvern irid jiddeċiedi u tenna li mhux se jkun hemm kompromess mas-sigurtà.

“Sal-Ġimgħa filgħaxija kienu daħlu mal-250 reazzjoni għal dawn ir-regoli,” qal il-Prim Ministru li tenna li l-prinċipju importanti hu li ħadd ma jista’ jfarfar.

Tenna li ma nistgħux nibqgħu il-ħmar iwaħħal f’denbu fejn ħadd ma jerfa’ r-responsabbiltá. Qal li issa l-gvern jiżen dak li qed jgħidu l-kategoriji differenti u minn hemm jittieħdu d-deċiżjonijiet. “Il-bilanċ ma jistax’ ikun f’sitwazzjoni fejn ħadd mhu responsabbli, għax inkella se nkunu għamilna dan kollu għalxejn,” żied il-Prim  Ministru li nsista li l-gvern jieħu d-deċiżjonijiet fl-aħjar interess tal-poplu.

Innota d-diskussjoni dwar l-obbligi għal iktar studji. Hawn tenna l-importanza li l-istudji jkunu ta’ siwi għas-sigurtà tan-nies u nnota li issa se jkun hemm min jgħid li jistgħu jiżdiedu l-ispejjeż. “Jekk se tordna studju dawk ma jiġux b’xejn… allura rridu nkunu anke aħna bħala gvern li naraw dan il-bilanċ. Li ma nikkompromettux s-safety… imma li nifhmu wkoll li na nistgħux ngħamlu sitwazzjoni fejn liż-żgħir inġibuh sitwazzjoni fejn ma jiflaħx. Xorta l-prijorità tibqa’ s-safety,” tenna l-Prim Ministru.

“L-affarijiet ma jistgħux jibqgħu kif inhuma,” żied il-Prim Ministru li sostna kif fil-jiem li ġejjin se jkun qed jisma’ x’għandhom xi jgħidu l-esperti u jieħu l-pariri biex flimkien mal-Kabinett jiddeċiedi d-direzzjoni.

 

L-indafa fuq l-aġenda tal-Kunsilli Lokali

 

Meta tkellem dwar il-Kunsilli  Lokali u l-fatt li l-kunsillieri l-ġodda ħadu l-ġurament tal-ħatra l-Prim Ministru immarka żewġ temi ewlenin.

“L-ewwel nett li issa li dawn huma eletti, eletti minn liema partit huma eletti, jridu jaħdmu għal ġid tal-komunità,” qal Joseph Muscat li fisser kif il-Partit Laburista iħalli f’idejn il-kunsillieri biex jaraw huma l-aħjar interess tal-lokal. Dan fl-istess ħin li jesiġi li jitwettaq il-manifest elettorali u li jkun hemm l-għaqda bejn ir-rappreżentanti tiegħu.

It-tieni punt hu marbut ma’ waħda mill-prijoritajiet il-kbar li għandu jkollhom f’ħidmiethom. Joseph Muscat insista li din għandha tkun l-indafa, anke għax dan il-gvern neħħa waħda mill-ikbar uġigħ ta’ ras li kellhom il-Kunsilli Lokali.

“Matul it-terminu tagħhom il-gvern se jkun wasal biex jikkonkludi l-programm ta’ €700 miljun li permezz tiegħu se jsiru t-toroq kollha tal-pajjiż,” qal Joseph Muscat li tenna li issa l-Kunsilli Lokali jistgħu jiffokaw dwar temi oħra.

“Għandhom inkwiet inqas u flus iktar,” żied il-Prim Ministru li tenna kif dawk it-toroq qed isiru mill-gvern u l-Kunsill Lokali jista’ jikkonċentra fuq affarijiet oħra. Hawn spjega kif l-indafa trid tkun prijorità  fejn naħdmu flimkien fuq edukazzjoni u infurzar. Il-Kunsill Lokali jrid jara wkoll li l-kuntratturi qed jaħdmu b’mod effiċjenti, anke f’dak li hu ġbir tal-iskart.

 

Rivoluzzjoni diġitali fis-settur pubbliku

 

Meta tkellem dwar l-investiment diġitali fis-settur pubbliku l-Prim Ministru spjega l-viżjoni tal-gvern f’dan il-qasam. Qal li jekk wieħed għandu jinqeda minn dipartiment għandu jkun hemm tliet għażliet. Hemm dik li għażla tradizzjonali li wieħed imur fid-dipartimenti l-Belt, għalkemm il-gvern irid li din tkun l-aħħar għażla.  Għażla oħra hi li tmur f’ċentru reġjonali fejn tinqeda għal dak li għandek bżonn u t-tielet għażla, li fil-fatt għandha tkun l-ewwel għażla, hi l-applikazzjoni online.

“Dik se tkun l-għażla ewlenija fis-snin li ġejjin, li int tapplika online għal dawn is-servizzi,” spjega l-Prim Ministru li fakkar kif il-gvern sab sistema ta’ online government li għal għaxar snin ilu kienet tajba ħafna, iżda li llum trid titjib. Sistema li kienet twasslek biex issib formola online u trid toħodha personalment.  “Illum il-ġurnata ħafna minn dawk il-formoli saru e forms, iġifieri int timliha online u tibgħatha online dak il-ħin stess,” spjega l-Prim Ministru.

Hawn tenna li l-gvern beda t-tieni pjan strateġiku għar-rivoluzzjoni diġitali fis-settur pubbliku. “Se nkunu qed ninvestu €40 miljun. Għall-pajjiż tad-daqs tagħna li ngħidu li permezz ta’ fondi nazzjonali u fondi tal-Unjoni Ewropea se ninvestu €40 miljun fid-diġitazzjoni tas-servizz pubbliku, għalija dak huwa investiment kbir,” qal il-Prim Ministru li tenna kif din hi tip ta’ infrastruttura oħra li hija kruċjali.

Prinċipju ewlieni se jkun li wieħed irid ikun mitlub jagħti l-informazzjoni darba biss. Fisser kif din se tgħamel differenza partikolari lin-negozji li jilmentaw mill-mili ta’ spiss tal-istess informazzjoni għal entitajiet differenti.

Hawn żvela kif fil-jiem li ġejjin se titħabbar ir-riforma tal-liġi tal-kera, li  issa ġiet approvata mill-Kabinett wara konsultazzjoni mal-grupp parlamentari.

Irrimarka kif waħda mill-punti ċari li se jkun hemm f’din ir-riforma hi li  kull kuntratt ta’ kirja se jkun reġistrat u s-sistema li se tintuża hija l-blockchain. “Se nkunu qegħdin nuru lin-nies il-valur miżjud ta’ din it-teknoloġija b’xi ħaġa li se jiffaċjaw ta’ kuljum. Kif dan il-kuntratt se jkun secured, se jkun kuntratt li ħadd ma jista’ jbagħbas, kuntratt li se tkun regolata min ikollu aċċess għalih permezz ta’ din it-teknoloġija” qal il-Prim Ministru.

Tkellem dwar kif barra minn hekk għaddeja ħidma biex tonqos il-burokrazija mis-servizz pubbliku. “Matul is-sena li għaddiet implimentajna 77% mill-bidliet maħsuba biex inaqqsu l-burokrazija,” qal il-Prim Ministru li tkellem kif il-gvern qed jaħdem bi pjan biex il-burokrazija ma tikbirx u jnaqqasha. Fil-fatt fl-aħħar ħames snin saru 750 miżura.

“Is-servizz pubbliku qed jaħdem b’sistema ta’ checks and balances,” sostna l-Prim Ministru li fakkar kif din qed tintuża anke għal rapporti bħal dawk tal-ombudsman u l-Awditur Ġenerali. “Dan il-gvern beda sistema li kemm ir-rapport tal-ombudsman u kemm ir-rapport tal-awditur ġenerali noħorġu tweġiba għalih,” spjega l-Prim Ministru li tenna kif f’dawn ikun hemm spjegat xi jkun sar b’reazzjoni għar-rapport. “Din hi t-tip ta’ attitudni li qed indaħħlu. Nemmen li se tkun qed tgħamel differenza kbira fuq kontabbiltà u trasparenza,” tenna l-Prim Ministru.

 

Programm ta’ ħidma għall-Unjoni Ewropea

 

Ikkummenta wkoll fuq il-laqgħat li l-mexxejja Ewropej kellhom fil-jiem tal-Ħamis u l-Ġimgħa.

“Ħafna nies kienu moħħhom min se jilħaq xix u fejn. L-iktar affarijiet importanti kienu affarijiet oħra. Li l-ewwel nett tiftiehem dwar programm ta’ ħidma. L-Unjoni Ewropea, u l-Kummissjoni Ewropea b’mod partikolari, fuqiex se tiffoka fil-ħames snin li ġejjin,” tenna l-Prim Ministru li qal li dan hu l-iktar punt kruċjali.

Hawn il-Prim Ministru rrefera għall-qbil, kważi unanimu, biex il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jkollhom miri ambizzjużi dwar il-klima u l-ambjent sal-2050.

Kien hemm id-diskussjoni dwar min għandu jkun il-President tal-Kummissjoni Ewropea. “Ma kienx hemm qbil. Kien hemm prattikament maġġoranza li timblokka lil kulħadd, f’ċertu istanzi kienet maġġoranza negattiva. Issa għandna ġimgħa żmien biex nerġgħu npoġġu flimkien il-ġimgħa d-dieħla u nipprovaw nilħqu dawk id-deċiżjonijiet,” tenna l-Prim Ministru li l-iktar sinjifikanti jibqa’ l-programm ta’ ħidma.

Tkellem ukoll dwar il-ħatra tal-MEP, Miriam Dalli, bħala Viċi-President tal-grupp tas-soċjalisti u d-demokratiċi (S&D) fil-Parlament Ewropew. Qal li din hi ħatra li turi r-rispett li jgawdi l-Partit Laburista u kif minkejja l-ħsara kollha li kien hemm min prova jagħmel lill-Partit Laburista u lill-Malta, il-Kap tad-Delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew ġiet eletta b’ammont sinjifikanti ta’ voti.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin