Skip to content

aħbarijiet

June 9, 2019

It-tkabbir ekonomiku huwa realta’ ċara li nħossu b’idejna ta’ kuljum

F’intervista rrekordjata fuq ONE radio il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat fisser kif l-aħħar numri ppubblikati dwar l-ekonomija mhumiex figuri waħedhom imma riflessjoni ta’ realta’ ċara li nħossu b’idejna ta’ kuljum.

“L-isbaħ ħaġa hija li t-tkabbir mhux ġej minn qasam wieħed, mhux ġej minn ħaġa waħda, mhux ġej minn deċiżjoni waħda jew punt wieħed. It-tkabbir fl-ekonomija ta’ dan il-pajjiż ġej b’mod mifrux, strutturat illi dik minnha nnifisha tagħmilna dik li bl-ingliż ngħidulha resilient, jiġifieri tagħmilna aktar sodi.”

Il-Prim Ministru Muscat spjega kif l-aktar ħaġa importanti hija li “ma niddependux biss mis-servizzi finanzjarji, mit-turiżmu, mill-manifattura, mir-retail, mill-propjeta’ imma l-kejk huwa mqassam bejn dawn is-setturi kollha ħalli jekk ikun hemm problema f’settur, l-ekonomija tibqa’ miexja ‘l quddiem. Qegħdin f’livell li huwa għoli ħafna u bqajna nżommuh dan il-livell – l-ogħla rata fiż-żona ewro, fost l-ogħla rati li qatt irreġistrajna bħala pajjiż, l-ogħla rata bħala investiment…. u r-rati ta’ investiment meta mqabbel ma’ snin ilu hija superlattiva. Rata ta’ investiment li turi ħafna fejn sejra l-ekonomija u għalija dak l-investiment mhux biss l-investiment pubbliku.”

Il-Prim Ministru saħaq li “ħafna minn dan l-investiment ġej mis-settur privat. Il-privat jinvesti biss jekk ikun qed ikollu fiduċja, jiġifieri jekk il-privat ma jkunx qed ikollu l-fiduċja, it-tama, il-ħsieb li b’xi mod jew ieħor, il-pajjiż ħa jiba’ miexi ‘l quddiem, il-privat qatt mhu ħa jitfa’ flusu.”

Minkejja dan is-suċċess ekonomiku, Joseph Muscat enfasizza l-bżonn assolut li “nimxu ‘l quddiem b’għaqal mingħajr ma nitfixklu f’saqajna. Biex in-nies nagħtuhom l-aspirazzjonijiet tagħhom tal-kwalita’ tal-ħajja.”

Malta dejjem imxiet b’konformita’ mal-liġijiet tal-Unjoni Ewropa

Bħala parti mix-xogħol tagħha, il-Kummissjoni Ewropea, toħroġ rapport ġenerali imbagħad rapport fuq kull pajjiż biex tagħti parir lil dak il-pajjiż x’għandu jagħmel. M’humiex pariri li jorbtu imma huma rakkomandazzjonijiet li jkunu pjuttost b’saħħithom.

“Matul is-snin, pajjiżna dejjem kellu numru ġmielu ta’ rakkomandazzjonijiet… Illum ‘il ġurnata, dawn waqgħu għal tlieta. Ħafna drabi l-KE mhux qegħda tirrepeti r-rakkomandazzjonijiet jiġifieri nkunu aġixxejna dwarhom,” fisser il-Prim Ministru.

Iżda, wara kollox, ikollok affarijiet illi wara li tgħidhom il-Kummissjoni Ewropea, inti mhux bilfors taċċettahom u tagħmel argumentazzjoni bil-kontra tagħhom.

Eżempju ta’ rakkomandazzjoni li saret kemm taħt Gvern Nazzjonalista kif ukoll taħt Gvern Laburista huwa meta saret rakkomandazzjoni mill-KE li ma tibqax tingħata ż-żieda għall-għoli tal-ħajja għax qalu li hija inflazzjonarja minnha nnifisha. Kemm il-Gvern ta’ qabel, kif ukoll dan il-Gvern kienu għamlu l-argumentazzjoni li l-analiżi tal-KE dwar iż-żieda għall-għoli tal-ħajja ma kinitx korretta fil-fehma tagħna. Biż-żmien, l-Unjoni Ewropea fehmet l-argument u ma baqgħetx tagħmel dik ir-rakkomandazzjoni.

Il-Prim Ministru spejga kif “bl-istess mod, issa hemm l-istess rakkomandazzjonijiet dwar is-sistema tat-taxxa. M’għamluhomx lilna biss, għax aħna xi kultant isir l-iżball li meta naraw rapporti bħal dawn, naraw l-index, naraw x’hemm miktub Malta u naqraw biss il-biċċa ta’ Malta… L-ewwel ma nara l-biċċa ta’ Malta imma mbagħad naqra l-kumplament tar-rapport għax trid tieħu l-kuntest kollu.”

Apparti Malta, kien hemm pajjiżi oħra bħall-Olanda, Lussemburgu, Ċipru u numru ta’ pajjiżi oħra li qalulhom l-istess affarijiet. Il-pajjiżi kollha li għamlulhom dawn ir-rakkomandazzjonijiet irreaġixxew bl-istess mod illi rreaġixxiet Malta.

Il-Prim Ministru spjega li meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea, din tal-aħħar ma qalitx lil Malta biex tibdel is-sistema ta’ taxxa.

“Jiġifieri jekk ma kinitx problema meta dħalna fl-Unjoni Ewropea, m’għandhiex tkun problema issa.”

Minn liġijiet tal-ugwaljanza għall-mentalita’ tal-ugwaljanza

Minn issa ‘l quddiem, koppji miżżewġa li jaħdmu t-tnejn, se jkunu jistgħu japplikaw biex jimlew il-formola tat-taxxa separatament u jibdew jirċievu r-rifużjoni għal rashom.

B’reazzjoni għal dan, il-Prim Ministru qal li s-sistema kienet “pastażata kbira. Jien qatt ma stajt nifimha u fil-verita’ kellna nagħfsu mhux ħażin għax kienet kwistjoni amministrattiva li l-iskużi kollha tad-dinja kont qed nisma’ biex ma ssirx. Hemm ir-rieda politika, u la kien hemm ir-rieda politika kellha ssir.”

Bħala eżempju, Joseph Muscat qal, “Immaġina inti miżżewwġa, għandek refund li huwa dovut lilek u dan ir-refund joħroġ fuq isem ir-raġel meta inti ħdimt għalih. Xi xhur ilu kellmuni nisa, professjonisti li mhux għax kellhom xi jgħidu mar-raġel jew għandhom xi problema biex ir-raġel jiffirma fuq wara tac-cheque, imma hija umiljanti.”

Hawnhekk, il-Prim Ministru sostna “change in mindset istituzzjonali li qed nippruvaw nagħmlu aħna stess bħala gvern fi strutturi tal-gvern.”

Fakkar ukoll kif ilbieraħ ġie fi tmiemu wkoll il-perjodu ta’ konsultazzjoni dwar ir-rappreżentanza iktar ugwali fil-parlament.

“Jien nittama li kull min ried jagħti l-ħsieb tiegħu, tah il-ħsieb tiegħu u tagħha. Issa nanalizzaw dan il-ħsieb fiż-żmien li ġejjin imbagħad niftħu proċess li permezz tiegħu, naraw li fix-xhur li ġejjin, ikollna bidla fis-sistema ta’ rappreżentazzjoni biex, mhux kwoti imma li naraw li jkun hemm b’mod ċar aktar ċans għal aktar nisa rappreżentati fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż.”

Sentejn ta’ ħidma ħolistika b’tim magħqud

Mistoqsi dwar l-aħħar sentejn minn mindu l-poplu afda dan il-moviment bit-tieni mandat tiegħu, il-Prim Ministru qal li “għaddew bħal-leħħa ta’ berqa. La bilkemm tinduna li għaddew sentejn, sinjal li tkun okkupat. Sinjal li jkun hemm ħafna xogħol li jkun qed isir.”

“Kellna ħafna xogħol x’nagħmlu. Dejjem ikun hemm l-isfidi. Jien inħares ‘il quddiem biex l-injection ta’ enerġija li tawna n-nies f’dawn l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali u l-Parlament Ewropew insarrfuhom f’aktar ħidma,” kompla Muscat.

Il-Prim Ministru kellu wkoll messaġġ ewlieni: “Is-sens li nixtieq jirrenja huwa li aħna huwa akbar mill-jiena. Dak li nagħmlu flimkien huwa ferm aktar importanti minn dak li nistgħu kull wieħed u waħda minnha jagħmel għall-glorja personali tiegħu u tagħha.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin