Skip to content

aħbarijiet

March 20, 2019

Iż-żgħażagħ iridu jerġgħu jkunu fuq quddiem tas-soluzzjonijiet

Maħruġa mill-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista    

 

Iż-żgħażagħ iridu jerġgħu jkunu fuq quddiem tas-soluzzjonijiet

 

F’diskussjoni maż-żgħażagħ il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, wieġeb domandi dwar diversi temi. F’attività oħra tal-kampanja START tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, esprima s-sodisfazzjon tiegħu li l-Partit Laburista se jkun qed jilħaq il-mira li 25% tal-kandidati għall-Kunsilli Lokali jkunu żgħażagħ. “Nittama li nkomplu ntejbuh,” qal Joseph Muscat li fisser kif dan it-tim irid ikompli jikber anke b’żgħażagħ ta’ 16 u 17 –il sena li issa se jkollhom iċ-ċans jikkontestaw. Kien ċar ukoll meta qal li ż-żgħażagħ iridu jerġgħu jkunu fuq quddiem tas-soluzzjonijiet li qed ikunu proposti.

Temi oħra li wieġeb dwarhom il-Prim Ministru kienu l-kultura, l-edukazzjoni u s-saħħa mentali. Dwar din tal-aħħar, Muscat qal: “Jien għalija huwa xokkanti li huwa biss fl-aħħar snin fejn lokalment bdejna nitkellmu fuq issues ta’ saħħa mentali.”

Fisser kif irridu nifhmu li din hi sitwazzjoni ħafna drabi temporanja li tgħaddi minnha kull persuna. “Il-prijorita llum il-ġurnata hija f’dak li għandu x’jaqsam mad-dinja virtwali,” qal Joseph Muscat li tkellem dwar l-isfida ta’ kif filwaqt li teżisti din il-konnessjoni sħiħa xorta għad hawn ħafna persuni li jħossuhom waħedhom.

“Din hi sfida mhux biss għalina bħala pajjiż, iżda wkoll għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Hemm bżonn ta’ iktar komunikazzjoni,” qal il-Prim Ministru.

Dwar l-edukazzjoni qal li dan hu settur fejn sar ħafna, iżda hemm iktar xi jsir.  “Qtajt nifsi nisma’ dak li għamilna, imma naqta’ nifsi ngħid l-affarijiet li jonqosna ngħamlu. Għax qatt ma tgħamel biżejjed,” qal b’mod skjett il-Prim Ministru.

Hawn tkellem dwar Crane Currency u kif 53 ġimgħa wara li bdew jaħdmu f’Malta qed jimpjegaw  375 persuna.

“Qed nitkellmu magħhom biex iġibu tip ta’ xogħol li qatt ma kellna f’pajjiżna,” fisser il-Prim Ministru li tkellem dwar ix-xogħol biex l-industrija u l-edukazzjoni jitkellmu iktar ma’ xulxin.

Għal intervent dwar il-konettività dwar Malta u Għawdex, il-Prim Ministru reġa’ sostna li l-proġett tal-mina hu proġett li jrid isir.

“Din ma kinetx xi idea li Joseph Muscat ħolom biha bil-lejl. Hija kunċett, idea li ilha tiġi studjata,” qal Muscat li tenna li se tkompli l-konsultazzjoni. “Imma ninsabu fi stadju li mhux jekk issirx jew le, imma kif isir dan il-proġett,” kompla l-Prim Ministru li qal li filwaqt li nimxu ‘l quddiem fuq il-proġett, xorta rridu nibqgħu nisimgħu.

Bidla kbira oħra li rrefera għaliha hi dik lejn pajjiż li jaqleb għall-karozzi elettriċi. Bidla tant kbira li xebbagħha ma’ meta Malta bidlet il-munita tagħha.

“Fil-każ tal-karozzi elettriċi mhux qed ngħidu ġurnata waħda. Imma li tingħata data,” qal Joseph Muscat li sostna kif fadal xogħol xi jsir qabel tingħata data. “Qegħdin naħdmu biex l-Enemalta tkun f’pożizzjoni li min ikollu karozza elettrika u jiċċarġja jkollu rati preferenzjali,” qal Muscat li fisser din bħala xi  ħaġa drastika li tibdel il kultura tal-pajjiż.

Għal darb’oħra tkellem dwar il-bidla li hemm bżonn biex iktar nisa jieħdu sehem fid-dinja politika. Reġa’ sostna li dak li se jipproponi l-gvern mhux kwota.  “Għax kwoti tfisser li tela’ raġel u tneħħi r-raġel biex tqiegħed mara minfloku,” qal il-Prim Ministru li fisser li se jkun hemm “saff li jkun riservat biex nimxu biex tal-inqas 40% minn kull sess ikun rappreżentat.” Punt ieħor hu l-bżonn li dan ikun mekkaniżmu temporanju.

“Se nipproponu soluzzjonijiet. Iż-żgħażagħ iridu jerġgħu jkunu fuq quddiem,” qal Joseph Muscat.

 

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin