Skip to content

“Fil-mument li nieħdu deċiżjoni li ma tkunx konformi mal-liġijiet internazzjonali u t-trattati li aħna writtna mingħand ħaddieħor, hemm il-konsegwenzi fuq il-pajjiż, fuq il-membri tal-Forzi Armati tagħna, u jistgħu jittieħdu proċeduri kriminali…is-sentiment tan-nies huwa s-sentiment tiegħi, imma jeżistu limitazzjonijiet u obbligi li jeħtieġu li l-problema tibqa’ tiġi miġġielda.”

Hekk saħaq il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Robert Abela waqt intervista fuq il-programm Pjazza meta kien qed jitkellem dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni f’pajjiżna.

Kwistjoni li pajjiżna ilu jaffaċċja għal diversi snin u li din is-sena qed tinħass aktar minn qatt qabel minħabba s-sitwazzjoni tal-Covid-19.

Il-Prim Ministru sostna li minkejja s-sitwazzjoni li ninsabu fiha, meta wieħed jqabbel l-ammont ta’ immigranti li qed jidħlu f’pajjiżna mal-ammont ta’ immigranti li qed jidħlu f’Lampedusa fost oħrajn, in-numri huma pożittivi.

“Ħares lejn in-numri li qed jidħlu Lampedusa. Inħarsu lura lejn il-persuni li qed imorru lura l-Libja. Jiġifieri dan qed nitkellmu aħna eluf kbar ikkumparati ma’ numru mhux se ngħid ftit għax wieħed ikun ħafna, imma meta tagħmel il-paragun ma x’qed imur lura lejn il-Libja u mhux qed imorru waħedhom, x’qed imur lejn Lampedusa u x’qed jiġi Malta, tara kuntrast enormi.”

Il-Prim Ministru Robert Abela qal li qed issir ħidma sfieqa sabiex kull dgħajsa li tkun ġejja lejn Malta ma tidħolx fl-ibħra Maltin.

Dwar iż-żamma tal-immigranti fuq dgħajjes privati, il-Prim Ministru spjega l-kuntest diffiċli li fih ttieħdet din id-deċiżjoni. Dan speċjalment meta ikun hemm persuni li jxekklu l-ħidma tal-Gvern u l-AFM billi jitfugħhom taħt inkjesta.

“Nixtiequ nagħmlu iżjed imma nafu li jista’ jkun hemm dawn it-tip ta’ riperkussjonijiet…Fil-mument li tingħalaq inkjesta u jibdew proċeduri kriminali fuq il-Prim Ministru jew il-membri tal-AFM hemmek ikollok l-għajta li dan trid ittir rasu, imma din ma tbeżżanix.”

Il-Prim Ministru xejjen ukoll għajdud dwar ftehim minn taħt dwar il-pakkett ta’ fondi ewropej li kiseb pajjiżna.

“Nista’ nassigura lil kulħadd li din id-diċerija li nġibu pakkett ekonomiku kbir mill-Ewropa bla preċedent biex indaħħlu l-immigranti assolutament mhux veru. Nifhem li hemm min qed jgħaddi dak l-argument għax ma jiflaħx li aħna rnexxielna ninnegozzjaw pakkett finanzjarju daqstant tajjeb għal pajjiżna…Il-pożizzjoni tiegħi hija waħda ċara li mmigranti jidħlu biss meta jkun hemm id-deċiżjoni diffiċli li jew tħalli n-nies jegħrqu jew issalvahom.”

Madankollu l-Prim Ministru spjega li l-ħidma ma tieqafx hemm hekk kif tibqa’ għaddejjha l-ħidma ta’ rilokazzjoni.

Robert Abela esprima wkoll id-diżappunt tiegħu dwar is-solidarjetá ewropea li kienet limitata ħafna f’din is-sitwazzjoni tant diffiċli għal pajjiżna.

“L-awtoritajiet ewropej lil dawk il-persuni li jkollhom il-Covid, jiġifieri dawk li nkunu salvajna aħna u dawk li kieku għalihom ħallewhom jegħrqu għax dawn jgħaddu bl-ajruplan minn fuqhom u jħalluhom jegħrqu għalihom, umbgħad jgħidulna imma issa dawk il-pożittivi jiżdiedu mal-istatistika tagħkhom għal finijiet biex niddeċiedu jekk inthomx pajjiż safe jew le għat-turiżmu. Dik hija s-solidarjetá.”

B’hekk il-Prim Ministru talab għas-sostenn tal-poplu fuq din il-kwistjoni sabiex Malta tkompli twettaq ħidmietha b’effittivitá.

“Jinqala’ x’jinqala’ qegħdin hemm biex nagħtu s-soluzzjonijiet” Il-PM

B’reazzjoni għas-sitwazzjoni tal-Covid-19 f’pajjiżna, il-Prim Ministru Robert Abela assigura li kollox jinsab taħt kontroll u li ma hemmx bżonn allarm.

“In-numri telgħu minħabba li salvajna l-immigranti. Illum għandna ftit inqas minn nofs il-każijiet kollha li huma immigranti rregolari u mhumiex fil-komunitajiet. Mhux ġustifikazzjoni imma rajna li filwaqt li salvajna l-ħajjiet ma pperikolajniex il-ħajjiet tal-Maltin u t-turisti li għażlu jżuru lil pajjiżna.”

Dwar iż-żidiet riċenti fil-każijiet ta’ Covid-19, il-Prim Ministru Abela spjega kif dan ma kienx biss il-każ għal Malta madankollu sostna kif huwa wkoll kruċjali li jsalva l-ekonomija ta’ pajjiżna u b’hekk l-għejxien tal-Maltin u l-Għawdxin.

“Kull deċiżjoni li ħadna biex nipproteġu l-ħajja u l-għejxien tan-nies tagħna. Kruċjali imma li nibqgħu prudenti, viġilanti, insegwu l-istruzzjonijiet kollha li jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa imma ma nallarmawx.”

Waqt l-intervista l-Prim Ministru qal li wieħed issakkar pajjiż, bl-ebda mod ma hija alternattiva għaliex ikun hemm kollass ekonomiku. Kollass li jfisser li investimenti bħal dawk fis-settur tas-saħħa li tant gawdejna minnhom fl-aħħar xhur, ma jkunux jistgħu jsiru.

“Għalhekk ngħid li s-sitwazzjoni hija kompletament taħt kontroll. Ma ninsewx il-prinċipji li ma jkollniex rata ta’ mortalitá baxxa u qed naraw ukoll li ma jkollnix persuni b’sintomi serji.”

Fil-kuntest tas-sitwazzjoni li bħalissa ninsabu fiha, Robert Abela tenna li għandha tirbaħ l-għaqda nazzjonali u mhux li jkun hemm min jipprova jiskorja xi punti politiċi.

“Illum qed naraw quddiem għajnejna kif l-ekonomija qed tirpilja. Ejja nieħdu pjaċir bil-ġid. Jien ma nifhimx kif setturi żgħar ma jieħdux pjaċir bil-ġid. Nieħdu lkoll pjaċir u jkollna Oppożizzjoni li tgħid jien kapaċi nagħmel aqwa mill-Gvern. Imma din mhux qed narawha għax ħlief negattiviżmu u jkissru l’hemm u jkissru l’hawn, jiddispjċini ngħid imma hawn min jieħu pjaċir bil-ħsara”, qal il-Prim Ministru.

B’hekk il-Prim Ministru temm l-intervista tiegħu jaċċenna għall-ambizzjoni tal-Gvern li jibqa’ jimbotta lil Malta u lil Għawdex ‘il quddiem.

“Il-futur huwa sabiħ. F’Marzu kelli l-lingwaġġ fejn kont ngħid li għada ħa jkun isbaħ mil-lum. Dan nerġa’ nirrepetih illum. Illum huwa tajjeb, għada ħa jkun aħjar u pit għada ser jerġa’ jkun aħjar u nibqgħu inħarsu ‘l quddiem b’dan is-sens ta’ pożittivitá u b’sens ta’ ambizzjoni li nġibu dejjem lil Malta u lil Għawdex ‘il quddiem.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin