Skip to content

Ir-rapport tal-uffiċċju tar-regolatur tal-programm ta’ ċittadinanza b’investiment ġab fix-xejn l-allegazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar ġimgħat dwar il-programm taċ-ċittadinanza b’investiment.

Kuntrarju għal dak li provaw jallegaw id-diversi kelliema tal-Partit Nazzjonalista ir-regolatur wera bil-provi kif ma kien hemm ebda każ ta’ ndħil politiku fil-proċessi ta’ applikazzjonijiet tal-IIP.

Fuq kollox ir-regolatur spjega kif tant il-proċess huwa wieħed serju, dettaljat u li fih livelli differenti  ta’ skrutinju li aġent isibha impossibbli li jkun jaf meta jrid ikellem lill-politiku biex ibiddel ir-riżultat ta’ xi rakkomandazzjoni. Saħansitra r-regolatur jikkonferma kif f’kull każ ir-rakkomandazzjoni li saret mill-proċess kienet finalment segwitha u rrispettata mill-politiku. Ir-regolatur jgħid ukoll li ebda persuna b’kondotta kriminali ma kellha applikazzjoni approvata kuntrarju għal dak li provaw jimplikaw il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista.

Dan ir-rapport, li ntalab mill-gvern, huwa prova oħra ta’ gvern li jaġixxi bi trasparenza u li għandu bħala l-ewwel interess tiegħu il-ġid tal-pajjiż. Minn naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista jibqa’ interessat biss li jkisser programm li jġib l-investiment lejn pajjiżna u li bħalu jħaddmu wkoll pajjiżi oħra.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin