Skip to content

Katina ta’ miżuri li flimkien inaqqsu l-faqar

 

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph  Muscat, spjega li fid-diversi miżuri li jieħu l-gvern għandu l-għan li jnaqqas il-faqar.

Meta intervistat fuq ONE Radio, Joseph Muscat tkellem dwar rapport li poġġa lil Malta fuq nett fid-dinja fil-ġlieda kontra l-faqar. Għalkemm għamilha ċara li għad hemm każi ta’ faqar li jridu jkunu  ndirizzati.

Kuntrarju ta’ dak li dan il-gvern wiret fis-sitwazzjoni tal-faqar, illum ‘il ġurnata “bdejna nnaqqsuh u nieħu pjaċir illi l-Ġnus Magħquda juru li aħna l-aktar pajjiż madwar id-dinja li għamilna u qed nagħmlu din il-ġlieda kontra l-faqar u qed niksbu r-riżultati,” spjega l-Prim Ministru.

“Minkejja dak kollu li għamilna, għad hawn nies foqra fil-pajjiż. Dik għalija hija l-isfida l-kbira nett. L-ewwel għan tagħna huwa x-xogħol. Ix-xogħol li mbagħad flimkien mal-edukazzjoni u mal-qafas tas-servizzi soċjali huma t-tliet pilastri li permezz tagħhom tiġġieled il-faqar,” żied il-Prim Ministru.

Hawn għamel referenza għad-diversi miżuri li ħa l-gvern bħal mhu l-garanzija għaż-żgħażagħ, il-mod kif jitħaddmu l-benefiċċji u ż-żieda fil-pensjonijiet fost oħrajn.

Joseph Muscat fisser li l-fatt li tlajna l-ewwel fid-dinja mhux riżultat ta’ xi politika waħda fuq il-faqar, iżda riżultat tal-fatt li “f’dak kollu li nagħmlu u dak kollu li ngħidu, anke fuq il-politika tagħna fuq it-tkabbir ekonomiku, fl-aħħar mill-aħħar, the underlying theme huwa li għandna miżuri f’kull waħda li jkomplu flimkien, katina waħda kontra l-faqar.”


L-Air Malta b’ġejjieni tajjeb ħafna

 

Fil-ġimgħa li l-Air Malta ċċelebrat l-20 sena mill-ewwel titjira lejn Praga, il-Prim Ministru saħaq li l-ġejjieni tal-Air Malta huwa wieħed tajjeb ħafna. Il-kumpanija nazzjonali tal-ajru trid tikber u mhux tiċkien.

 

“Irnexxielna li l-Air Malta npoġġuha mill-ġdid fuq saqajha. Sar xogħol tajjeb ħafna fil-leġiżlatura li għaddiet u tkompla f’din il-leġiżlatura… Wara 18 -il sena, l-Air Malta tagħmel telf, għall-ewwel sena l-Air Malta għamlet qliegħ.”

 

Il-Prim Ministru kompla billi qal li l-Air Malta għandha viżjoni ċara ħafna, permezz anke ta’ flotta ġdida li hija ekonomika ħafna aktar, it-titjiriet lejn destinazzjonijiet li huma kruċjali għalina imma li nħarsu wkoll lejn destinazzjonijiet ġodda li huma ta’ tul medju u anka ta’ aktar fit-tul illi nidħlu flimkien ma’ żviluppi ġodda fil-qasam tal-avjazzjoni f’pajjiżna.

 

“Jien ċert li ħa nkunu qed nirnexxu. Biex nirnexxu imma, kulħadd irid jiġbed ħabel wieħed. Jien mhux ħa noqgħod nidħol fi kwistjonijiet ta’ bejn kategorija u oħra ta’ dak li jintqal u ma jkunx qed jintqal. It-talbiet kulħadd jaf x’kienu li kellna quddiemna. Il-Gvern dejjem miftuħ għal talbiet realistiċi. Il-Gvern ikun irresponsabbli jekk talbiet mhux realistiċi jagħti widen għalihom. U naħseb in-nies jafu jiżnu sewwa x’inhuwa realistiku u x’ m’huwiex realistiku,” kompla l-Prim Ministru.

 

Fuq tema oħra esprima wkoll is-sodisfazzjon għar-riżultat miksub fis-settur tas-saħħa fejn pajjiżna rreġistra l-aħjar rata fl-Ewropa ta’ persuni li jgħixu wara li jkunu sofrew minn kanċer tas-sider.

 

“Jien naħseb li fil-qasam tas-saħħa qed isir xogħol impekkabli. Il-proġetti li hawn f’dan il-qasam se jkunu qegħdin jibdlu l-wiċċ tas-settur tas-saħħa li diġa’ huwa fost l-aqwa fid-dinja imma ħa jkomplu javvanzawh ‘il quddiem,” temm il-Prim Ministru.

 

Muscat irrimarka li f’dan il-qasam mhux biss bqajna quddiem nett imma ħa nkomplu mexjin aktar ‘il quddiem.

 

Gvern li jaġixxi bi trasparenza

 

Tkellem ukoll dwar ir-rapport li ppubblika l-gvern b’reazzjoni għal dak li jkun qal l-Awditur Ġenerali fir-rapporti tiegħu. Fisser kif qabel konna mdorrijin b’sistema fejn l-Awditur Ġenerali jiġi jeżamina lill-Gvern u joħroġ numru ta’ rakkomandazzjonijiet li mbagħad ikunu injorati. Għar-raba’ sena l-gvern ħareġ dokument dettaljat bir-reazzjoni tiegħu.

 

“Ħareġ li mir-rapport tal-2017, l-Awditur Ġenerali kien ħareġ lista ta’ 192 rakkomandazzjoni li l-Gvern għandu jagħmelu minnhom aħna bħala Gvern, aġixxejna fuq 172 minnhom, 90%.

Diġa’ bdejna nimplimentaw jew ġew implimentati 78% ta’ dawn il-miżuri jiġifieri mhux sempliċiment ngħidu naqblu imma mbagħad nagħmluhom l-affarijiet. Kien hemm 10% oħra li kien hemm interpretazzjoni differenti,” sostna l-Prim Ministru.

 

Dan it-tip ta’ djalogu huwa importanti ħafna għat-trasparenza li mhux biss sempliiment ikun hemm kritika imma jkun hemm tweġiba ta’ dik il-kritika imbagħad is-sinteżi ta’ dak kollu.

 

Fuq rapport separat li ħareġ il-Kummissarju għall-Istandards Dr. George Hyzler, il-Prim Ministru qal li “aħna qegħdin neżaminawh u aħna fid-dover li neżaminawh.”

 

Dr. Hyzler tkellem dwar il-fatt li hemm backbenchers, kemm min-naħa tal-Gvern, kemm min-naħa tal-Oppożizzjoni li għandhom xi tip ta’ karigi mal-Gvern jew entitajiet tagħhom. Il-Prim Ministru emfasizza li din il-ħaġa bdiet taħt Gvern Nazzjonalista u mhix xi ħaġa li bdieha dan il-gvern.

 

Il-Prim Ministru enfasizza l-ħtieġa li jkun hemm diskussjoni pubblika, eżami legali ta’ dawn l-affarijiet u m’hemmx dubju li ħa nkunu qed nagħtu kas sewwa ta’ dan ir-rapport u noħorġu bil-pożizzjoni tagħna f’dan ir-rigward.”

 

Dwar l-għażla tal-persuni biex imexxu l-istituzzjonijiet Ewropej Joseph Muscat fisser kif deher ċar kemm dan il-proċess huwa kkumplikat iżda huwa wkoll intensiv. “Naħseb ħriġna b’sett ta’ ismijiet li huma tajbin immens,” qal il-Prim Ministru.

Il-Prim Ministru kompla jispjega li jekk Ursola Von Der Leyen tkun approvata mill-Parlament Ewropew, din se tkun “l-ewwel mara li ħa tkun qegħda tmexxi l-Kummissjoni Ewropea… Ħa jkollna l-ewwel mara wkoll li ħa tkun qed tmexxi l-Bank Ċentrali Ewropew, Christine Lagarde, li fil-fehma tiegħi, huwa sinjal politiku b’saħħtu mmens li tnejn mill-aktar istituzzjonijiet b’saħħithom tal-Ewropa, biex ma ngħidx tad-dinja, ħa jkunu mmexxija min-nisa.”

Lil’hinn mill-ismijiet, Muscat saħaq l-importanza li jkollok programm b’saħħtu. “Inħares ‘il quddiem li niddiskutu mal-President il-ġdida, ġaladarba tkun konfermata, naraw kif dan il-programm, imħejji fuq l-istrateġija li aħna approvajna bħala Presidenti u Prim Ministri tiġi mwettqa.”

 

Il-gvern iħejji għall-baġit

 

Il-Prim Ministru tkellem dwar kif hu se jħares ‘il quddiem li jkompli l-ħidma tiegħu b’aktar impenn, saħħa, enerġija, ħeġġa u kuntentizza għaż-żmien li ġej fejn “issa x-xogħol kollu ħa jkun immirat lejn il-baġit li jmiss li se jkun il-prijorita’ numru wieħed tiegħi u tal-Gvern… u nassiguraw li jkun baġit b’saħħtu, tajjeb u n-nies ikomplu kif draw. Mhux dan il-baġit x’ħa joħdilna imma dal-baġit x’ħa jtina.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin