Skip to content

“Kburi li jien Malti. Kburi b’pajjiżi. Kburi bil-poplu tagħna u kull fejn immur niftaħar li jien Malti.”

 

Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Robert Abela meta tkellem dwar is-summit speċjali tal-Kunsill Ewropew li attenda fi Brussell.

 

Il-Prim Ministru saħaq li waqt diskussjonijiet fuq suġġetti ta’ portata kbira huwa kruċjali li Malta toħroġ b’saħħitha speċjalment meta ntmess is-suġġett tal-immigrazzjoni.

 

Dwar dan il-Prim Ministru ħabbar li f’Settembru ma daħalx immigrant irregolari wieħed f’pajjiżna.

 

“F’Settembru din is-sena ma kellniex wasla ta’ immigrant irregolari wieħed f’pajjiżna. Ilbieraħ waslu 38 persuna mill-Marokk. Dawn il-persuni jridu jiġu ripatrijati lejn pajjiżhom. Se nkunu sodi. ”

 

Hawnekk il-Prim Ministru appella wkoll għal politika komuni mal-Partit Nazzjonalista u l-Oppożizzjoni dwar is-suġġett tal-immigrazzjoni.

Dan fid-dawl ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista ġdid li jgħid li Malta mhux full-up.

 

“Tfixklux il-ħidma tal-Gvern biex iżomm il-waqfa ta’ immigranti f’pajjiżna. Il-pożizzjoni tagħna se tibqa’ waħda ċara. Rajna li meta ħadna miżuri tan-nofs ma ħadmux. Ejja ħalli jkollna politika barranija komuni fuq dan is-suġġett.”

 

Il-Prim Ministru rrefera wkoll għar-relazzjonijiet diplomatiċi eċċellenti li ħadet ħsieb Malta ma’ pajjiżi bħal-Libja f’dan iż-żmien ta’ sfida.

 

“Jien ma narax biss il-Libja bħala mod kif insolvu din l-issue ta’ immigrazzjoni imma potenzjal ta’ investiment għal pajjiżna, potenzjal fejn in-negozjanti tagħna jistgħu jibqgħu jinvestu. Għalhekk ikollok politika barranija b’saħħitha.”

 

Fuq is-suġġett tas-summit, Robert Abela qal li Malta għal darb’oħra kienet fuq quddiem ukoll f’diskussjonijiet dwar is-saltna tad-dritt u l-governanza t-tajba.

 

“Mhux talli m’għandniex problema fil-kwistjoni tas-saltna tad-dritt imma talli nippromovuha fuq quddiem nett.”

 

“Nipproteġu l-impjiegi u n-negozji tagħna” – Il-PM

 

“€45 miljun f’vouchers li qassamna mal-poplu tagħna. Inċentiva ewlenija li wasslet għall-konsum u waslet għal ħafna fiduċja kemm fin-nies u kif ukoll fin-negozji.”

 

Il-Prim Ministru qal dan b’referenza għall-irkupru ekonomiku li beda jara pajjiżna grazzi għall-inizjattivi f’waqthom tal-Gvern fil-Pjan ta’ Riġenerazzjoni Ekonomika.

 

Fil-fatt rrefera wkoll għaċ-ċifra tal-qgħad f’pajjiżna hekk kif din f’Malta qed tinżel.

 

“Dan huwa frott tal-politika ekonomika ta’ pajjiżna. Ma waqax mis-sema dan ir-riżultat. Dan ġie għax konnha iffukati u konnha nafu fejn sejrin…Waqt li ħaddieħor kien qed jiddibatti l-proċess ta’ ħatra ta’ Kap ġdid aħna konnha ffukati fuq kif se nfasslu l-politika ekonomika tagħna f’dan il-mument partikolari.”

 

Dwar l-ekonomija ta’ pajjiżna, il-Prim Ministru semma wkoll proġetti infrastrutturali bħal dak tas-Central Link u li grazzi għaliha dawn mxew ‘il quddiem.

 

“Kif stajna nagħmlu dan kollu? Dak l-għaqal ta’ dan il-Gvern fl-aħħar 7 snin li bena finanzi fis-sod. Nafu xi writna fl-2013. Ara pajjiżna mill-aspett ekonomiku u fiskali kif kien fl-2013 u kif ġibnih fl-2020.”

B’hekk Robert Abela tenna biex il-poplu jibqa’ jafda lil dan il-Gvern. Gvern li għandu filosofija ċara lejn il-futur tal-pajjiż. Filosofija li dehret biċ-ċar anke fl-aħħar 3 budgets li għamel dan il-Gvern matul din is-sena.

 

Il-Prim Ministru aċċena wkoll għal-budget li jmiss.

Budget li se jixhed ir-ruħ soċjali ta’ dan il-Gvern fosthom mal-pensjonanti.

 

“Se jkollna budget li huwa tajjeb. Jien ma nghidx li ħabba ċ-ċirkostanzi mhux ħa jkollna budget tajjeb. Se jkollna budget pożittiv, budget tajjeb u se jkun intunat preċiżament maċ-ċirkostanza li għandna llum. Se jkun budget targeted biex mhux biss ikun hemm żvilupp ekonomiku imma wkoll irkupru ekonomiku u b’mod targeted nolqtu lil dawk is-setturi li f’dan il-mument jeħtieġ li jiġu mwieżna.

 

“Jien inħares lejn poplu Malti wieħed u magħqud” – PM

 

Il-Prim Ministru temm jappella għall-politika lil hinn mit-tribaliżmu. Politika li tgħaqqad u li tinkludi lil kulħadd fi ħdanha.

 

Hawnekk Robert Abela rrefera għall-irwol kruċjali tal-mara fis-soċjetà tagħna u kif Gvern Laburista qed jagħmel minn kollox sabiex ipoġġi lill-mara fuq quddiem.

 

“Jien konvint bl-importanza li n-nisa f’pajjiżna jokkupaw rwoli kruċjali.”

 

Meta kien mistoqsi dwar in-nisa fl-isfera politika ta’ pajjiżna, il-Prim Ministru rrefera anke għall-mekkaniżmu li permezz tiegħu l-Parlament se jara aktar rappreżentanza femminili.

 

“Ejja ndaħħluh dan il-mekkaniżmu mill-elezzjoni ġenerali li jmiss ikun japplika u naraw l-andament kif jaħdmu l-affarijiet.”

 

Fi tmiem l-intervista l-Prim Ministru awgura lil Bernard Grech wara li ġie elett Kap tal-Partit Nazzjonalista.

 

“Insellem lil Adrian Delia tal-ħidma tiegħu fl-aħħar snin, insellem lil Bernard Grech, insellimlu u nawguralu fil-kariga ġdida li daħal fiha u nieħu din l-okkażjoni biex nistiednu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista biex niddiskutu temi li jistgħu jieħdu l-pajjiżna ‘l quddiem.”

 

Hawnekk il-Prim Ministru temm jappella għad-djalogu favur l-għaqda f’pajjiżna.

 

Djalogu bl-aqwa viżjoni għas-snin li ġejjin dwar temi diversi li jolqtu lil pajjiżna.

 

“Jien nemmen fil-politika tal-għaqda u fil-konverġenza tal-ideat. Li dan il-pajjiż mhux se mmexxuh il-quddiem billi ndaħħlu ż-żerriegħa tal-firda imma ndaħħlu l-għaqda. Dan hu li qed nagħmlu jien flimkien mat-tim tiegħi li qed naħdmu favur pajjiż wieħed u dan hu l-invit lill-Kap tal-Partit Nazzjonalista. Ejja npoġġu bilqegħda u naraw il-viżjoni tagħna, il-viżjoni ħolistika ta’ fejn qed naraw li jmur pajjiżna fis-snin li ġejjin.”

 

Uffiċċju tal-Komunikazzjoni

Partit Laburista

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin