Skip to content

aħbarijiet

July 30, 2019

Konferma oħra tal-ħniżrijiet li saru fi żmien Jason Azzopardi

Wara l-Awditur Ġenerali issa anke l-Qorti qalet li Jason Azzopardi għandu jerfa’ r-responsabbiltà politika għal dak li ġara “under his watch”.  Il-Qorti  kienet qed tgħamel id-dikjarazzjoni tagħha f’sentenza għall-kawża ta’ appell minn libell li Jason Azzopardi għamel lill-Ministru Owen Bonnici. Dan wara li l-Ministru Bonnici kixef l-aġir skandaluż ta’ Azzopardi fl-iskandlu tal-Löwenbräu.

 

Dik tal-lum hi konferma oħra li turi kif Jason Azzopardi ma jista’ jkollu ebda kredibbiltà politika meta jitkellem fuq kontabbiltà u tmexxija serja. Fi żmienu saru l-ikbar ħniżrijiet b’rabta mal-art tal-poplu.

 

Illum hemm dikjarazzjoni wara  oħra li juru kif it-tmexxija tiegħu kienet waħda dubjuża u  istituzzjonijiet indipendenti tefgħu fuqu l-piż ta’ dak li sar ħażin.

Fis-sentenza tagħha llum il-Qorti ħarset lejn il-perjodu li fih sar id-deal tal- Löwenbräu u nnotat kif dan seħħ meta Jason Azzopardi kien Segretarju Parlamentari u Ministru responsabbli għall-artijiet tal-gvern. “Irid u ma jridx l-attur kellu jġorr ir-responsabbiltà politika għal dak li kien qiegħed jiġri under his watch,” iddikjarat il-Qorti f’sentenza li fiha qalet ukoll li lil Azzopardi ma temmnux.

Il-fatt li ma refax ir-responsabbiltà wara dikjarazzjonijiet ta’ istituzzjonijiet indipendenti bħal l-Awditur Ġenerali u l-Qorti juri kif Jason Azzopardi huwa politiku li jparla ħafna, iżda mbagħad jagħmel il-kontra ta’ dak li l-ħin kollu jgħid.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin