Skip to content

Kif nafu, aħna kollha taħt sema waħda.  Illum jien u għada tista’ tkun int.  Imiss lili li nitkellem dwar esperjenza ħarxa li kelli snin ilu.  Esperjenza tal-waħx fejn il-passjoni ta’ Kristu kont ngħaddi minnha kuljum.  Iżda mhux ħa nitkellem dwar kif ġismi spicca qisu binja li tfarket bi spluzzjoni qawwija, dwar il-biki li bkejt jew l-ugigħ li ħassejt. Minflok ħa nitkellem kif fil-ħajja irridu nippruvaw kull deni nieħduh b’ġid u mill-mitluf nieħdu li nistgħu.

 

Nixtieq naqsam magħkom x’għallimni, bosta ta’ snin ilu, il-kanċer.  Tgħidu din x’qed tgħid?  Iva għallimni.  Għallimni biex qatt ma naqta’ qalbi. Għallimni nħares dritt f’għajnejn il-biza’ u l-inċertezzi.  Għallimni nsib il-qawwa li aħna lkoll għandna mistura ġewwa fina.  Għallimni wkoll kif minn esperjenza tal-waħx jistgħu jinfetħu bibien ġodda, u jekk ma jinfetħux, insibu l-kuraġġ, u niftħuhom aħna.  Il-ħajja qasira u tista’ tkun tbigħ is-saħħa imma ħadd ma jafx x’hemm għalina.  Allura tajjeb li dak li għandna nagħmlu, nagħmluh u mhux nittratenu.  Jien hekk għamilt.  Waqt it-trattament għalkemm ma kienx faċli, spiccajt degree ieħor li kont bdejt u li saħansitra wassalni għal promozzjoni fuq il-post tax-xogħol.  Kif ħadt saħħti lura ġibt liċenzja nawtika.  Komplejt naħdem fil-volontarjat u t-televiżjoni.  Ikkontestajt l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, ġejt eletta, u jiena l-ewwel rappreżentanta femminili Laburista fil-Kunsill Lokali ta’ Raħal Ġdid.

 

Din il-pandemija tal-Covid-19, bħall-mard ieħor, bidlet il-ħajja ta’ kulħadd. Minħabba is-sitwazzjoni prezenti hawn min tilef ix-xogħol jew ir-rutina ta’ kuljum iżda hekk hi l-ħajja, titlef ħaġa u ssib oħra.  Hawn min issa għandu aktar ħin għad-dispożizzjoni tiegħu biex jagħmel dak li forsi dejjem xtaq jagħmel imma qatt ma sab il-ħin.  Setgħu kienu affarijiet sempliċi bħal jaħmi xi ħobża jew ftit ordni fid-dar.  Setgħu kienu affarijiet aktar qrib il-qalb bħal li joqgħod id-dar mat-tfal.  Nistqarr magħkom li meta wliedi kienu għadhom żgħar, bosta drabi kont nixtieq nibqa’ d-dar magħhom imma ma kienx possibbli.  Għal xi wħud issa possibli.  Mill-mituf nieħdu li nistgħu.  Qed ikollna prova ċara li ċertu xogħol jista’ jsir mid-dar.  Hawn numru ta’ nies li ma kinux imdorrijja jħallsu l-kontijiet onlajn, jew jużaw internet banking, imma kellhom ibiddlu l-mod ta’ kif kienu jagħmlu l-affarijiet qabel ma bdiet din il-pandemija.  Eżempju ieħor huma laqgħat li qabel persuna riedet bilfors tkun preżenti fiżikament fihom u llum qed isiru b’mod virtwali. Huma bosta l-vantaġġi, li fejn hu possibbli, naħdmu mid-dar.  Inkunu qed innaqqsu mit-traffiku fit-toroq, l-istress, u niffrankaw il-ħin li nużaw fis-sewqan.  Inkunu ukoll qed nieħdu ħsieb l-ambjent billi nnaqqsu mill-carbon footprint tagħna.  Ingawdu aħna u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajna.

 

F’Malta l-effetti tal-pandemija Covid-19 jinħassu ukoll.  Żgur mhux forsi dan il-virus ġab miegħu biżgħat, inċertezzi, uġigħ, qsim il-qalb, u taħwid.  Wara kollox hekk jaf jagħmel il-mard u aħna kollha tad-demm u laħam.  Huwa stat ta’ fatt li din ir-realtá ġdida ġabet ukoll sfidi ġodda u iebsin.  Il-kirjiet u kontijiet xorta iridu jitħallsu u l-ikel u il-bżonnijiet jinxtraw.  F’qasir zmien, il-Gvern Malti kien kapaċi jfassal pjan ekonomiku li jieħu ħsieb u jaħseb f’kulħadd.  Ħoloq miżuri għal min għandu bżonn l-għajnuna.  Ħa ħsieb lil dawk li tilfu x-xogħol, jew li kellhom jibqgħu d-dar ma’ uliedhom.  Ħaseb fil-vulnerabbli u fil-morda.  Ħaseb f’dawk li kienu qed jirreġistraw, dawk li spiċċaw bla xogħol jew kellhom jagħlqu l-ħwienet tagħhom.  Dan huwa Gvern li jisma’, jifhem u jgħin.  Gvern li għalkemm għaddejjin minn pandemija rnexxielu joħloq serħan il-moħħ għal Maltin u l-Għawdxin.  Serħan il-moħħ fi żminijiet iebsa li għaddejjin minnhom.

Dan huwa l-frott ta’ Gvern imexxi minn Dr Robert Abela u l-kabinett tiegħu.

 

 

Yvonne Arqueros Ebejer

Parteċipanta LEAD

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin