Skip to content

Maħruġa mill-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista  

 

Kwistjoni ta’ kredibiltà

 

Fl-Isla, il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat tkellem dwar kif l-għażla tal-25 ta’ Mejju hija waħda ta’ kredibiltà. Spjega fid-dettall kif filwaqt li l-gvern jaħdem bi pjan u jwettaq dak li jwiegħed, l-Oppożizzjoni hija inkonsistenti u magħha ma tkunx taf fejn qiegħed.

“Il-kelma tagħna hija r-rabta tagħna,” qal Joseph Muscat li spjega kif f’dawn il-jiem, ħaddieħor reġa’ wera kif hu oppożizzjoni li tgħid ħafna u meta tiġi għall-fatti ma twettaqx.

L-eżempji kienu diversi. Fosthom il-mod kif żviluppaw l-affarijiet b’rabta ma’ din il-mina u spjega l-kontenut tal-mozzjoni li l-Partit Nazzjonalista vvota favuriha.

Vot favur wara li l-mina kienet imwiegħda għal darbtejn fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista. “Kemm il-darba ċaħduh lill-poplu, jgħidulu ħaġa u tagħmel oħra,” qal il-Prim Ministru li fisser li din hi kwistjoni li tmur lil hinn mill-mina.

Qal li ladarba jiċħdu lill-poplu fuq l-ikbar proġett ta’ kull żmien, aħseb u ara kemm se jiċħdu lill-persuni fuq dak li jwiegħduhom personalment.

“Din hi kwistjoni ta’ kredibiltà… kulħadd jista’ jwiegħed kollox. Ma tridx għerf biex twiegħed. Ix-xogħol huwa biex twettaq,” qal Joseph Muscat li ta lista twila ta’ wegħdi li għamel il-gvern u twettqu. Fakkar ukoll f’wegħdi li għamel il-Partit Nazzjonalista u ma twettqux, fosthom it-tnaqqis fl-income tax.

“Aħna nħallu l-poplu jiġġudikana. Nafu li anke min ma jaqbilx magħna jaf li dan il-gvern iwettaq dak li jwiegħed,” qal il-Prim Ministru.

Ta l-eżempju tal-isfida tat-traffiku bħala eżempju ieħor fejn l-oppożizzjoni tgerger, u l-gvern jagħti s-soluzzjonijiet. Il-Prim Ministru fakkar kif il-gvern beda bi proġett infrastrutturali tat-toroq kollha li jsiru f’seba’ snin u sostna li hemm il-pjan li diġa’ beda jitwettaq u li se jwassal biex fi ftit snin oħra, il-karozzi tal-linja f’Malta jkunu b’xejn. “Jien irrid immur, imma dik fażi oħra, għal sistema fejn jekk tuża tal-linja tingħata l-flus. Għax dak l-inċentiv, mela ngħabbu n-nies bit-taxxi?” qal il-Prim Ministru li fisser li biex dan isir irridu nibqgħu ngħamlu surplus. Imbagħad hemm il-pjan li l-karozzi kollha li jidħlu f’pajjiżna jibdew ikunu tal-elettriku. “Ħaddieħor igerger u m’għandu soluzzjonijiet ta’ xejn. Hija kwistjoni ta’ viżjoni għall-pajjiż,” qal il-Prim Ministru li tenna li min m’għandux viżjoni jispiċċa jinqabad fil-kontradizzjonijiet. Qal li l-gvern mhux jiskarta l-possibbiltà tal-underground, peró fakkar li din tiġi b’ċertu responsabbiltajiet u hawn l-oppożizzjoni qed tinqabad ukoll f’kontradizzjoni.

Tkellem kif kien hemm ħafna diskussjoni dwar il-fatt li biex issir il-mina bejn Malta u Għawdex se jinqala’ ħafna blat u jrid jitqiegħed x’imkien. “Kieku narmuh fil-barrieri ma jkollniex iktar fejn inqiegħdu skart ieħor. Allura rridu naraw il-politika tagħna ma’ reklamazzjoni tal-art,” spjega l-Prim Ministru li din ma tfissirx li se ssir xi biċċa art x’imkien biex jinbnew skyscrapers fuqhom. “Taqla’ dan il-paniku kollu għall-mina bejn Malta u Għawdex, imbagħad tiġi tipproponili underground fejn irridu nħaffru Malta u Għawdex kollha… aħseb u ara meta tiġi biex tħaffer 20 mina mela,” qal il-Prim Ministru li nnota l-inkonsistenza tal-oppożizzjoni. Inkonsistenza oħra hi dwar l-użu ta’ sistemi bħal dawn fejn irid ikollok biżżejjed nies li jużawhom. “Mela l-ewwel jgħidilna li fgajna Malta bil-barranin u issa jrid proġett li għandek bżonn iktar nies fih. Jew it-tieni waħda, jekk ma tridx li jkollok iktar nies, allura żżid it-taxxi. Jgħidilna n-nies mgħobbijien allura trid iżżid it-taxxi?” qal il-Prim Ministru li spjega kif hu miftuħ għal dan il-proġett, iżda tenna li l-gvern irid ikun sinċier mal-poplu.

Meta tkellem dwar l-ambjent fakkar kif ħafna mill-applikazzjonijiet kontroversjali li l-oppożizzjoni trewwah dwarhom huma applikazzjonijiet f’żoni ta’ żvilupp li meta twessgħu vvota favurihom il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista vvota kontra. “Għalhekk ma jistgħux ikunu kredibbli,” qal Joseph Muscat li sostna li l-anqas dwar il-pensjonijiet ma jistgħu jkunu kredibbli.

 

Se nagħtu iktar lill-anzjani

 

“Il-pensjonijiet huwa legat kbir ta’ ġustizzja soċjali ta’ Gvern Laburista ta’ Mintoff,” sostna l-Prim Ministru li fakkar kif issa kien dan il-gvern li żied il-pensjonijiet. “ U lill-pensjonanti tagħna ngħidilhom li xorta mhux biżżejjed. Ara kemm tajnikom, mhu xejn ħdejn daqs kemm irridu ntukom,” sostna l-Prim Ministru li tkellem dwar kif l-oppożizzjoni ġġib fatti żbaljati wkoll.

Irrefera għal kif l-oppożizzjoni qalet li naqsu l-edukaturi. U minflok żdiedu bl-eluf. “Kif tista’ tkun kredibbli dwar l-edukazzjoni meta l-anqas l-iktar punt bażiku ma ġġib tajjeb,” qal il-Prim Ministru.

L-istess seħħ fuq is-serq f’Tas-Sliema fejn l-Oppożizzjoni tgħid li n-nies qed jagħmlu sa tliet bibien u l-istatistika turi li naqas is-serq f’Tas-Sliema. “Kif allura tista’ tkun kredibbli ma’ dak li għandu x’jaqsam mas-sigurtà?” qal il-Prim Ministru. Fisser kif il-gvern mhux se jgħid li kollox ward u żahar. “F’ħafna affarijiet irranġajna imma fadal ħafna xi jsir. U waħda minnhom hija l-mod ta’ kif inħarsu lejn il-faqar. Ħaddieħor kien jgħid li l-faqar nimmaġinawh. Aħna l-ewwel ħaġa li għidna hija li l-faqar hija realtà. Hija realtà u għadha realtà… Għalhekk fadal l-iskop għall-movimen tagħna. Għax il-moviment tagħna jrid jibqa’ jaħdem sakemm ma jkunx hawn iktar faqar fil-pajjiż,” qal il-Prim Ministru li fakkar fil-mira li ma jkunx hemm tifel jew tifla f’familja fejn xi ġenitur jaħdem fil-faqar. Mira oħra li jonqsu li l-pensjonanti fqar jonqsu. “Il-fatti huma li minn kull tliet persuni li writna fil-faqar tnejn minnhom diġa’ neħħejnihom. Għandna biex nkunu kuntenti, imma fadal dik il-persuna minn kull tlieta u mhux se nistrieħu qabel dik il-persuna nneħħuha mill-faqar,” qal il-Prim Ministru li tkellem dwar il-mobbiltà soċjali u l-miżura fejn l-istudenti jagħmlu l-eżamijiet b’xejn.

Finalment, il-Prim Ministru tkellem dwar il-ġudizzju tal-poplu u kif il-gvern ma jibżax minnu. Spjega li l-Isla kienet waħda minn 23 lokalità fejn il-PN lagħab logħba biex ma jsirux elezzjonijiet. Hawn għamel appell lin-nazzjonalisti ġenwini li għandhom ikunu urtati b’dan l-aġir biex joħorġu jivvotaw lill-Partit Laburista. Appell ieħor lill-dawk li tradizzjonalment huma laburisti. “Ħaddieħor iridkom tibqgħu d-dar,” sostna l-Prim Ministru li għamel stedina biex joħorġu jivvotaw u juru li Malta f’Qalbna.

 

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin