Skip to content

“Kull proġett li nmiddu għonqna għalih inlestuh fil-ħin u bil-baġit allokat.”

Dak kien is-sentiment tal-Prim Ministru u Mexxej Laburista Robert Abela waqt intervista fuq ONE, il-Ħadd filgħodu meta kien mistoqsi dwar il-proġett tal-Marsa Junction li ġie nawgurat ftit tal-jiem ilu.

Il-Prim Ministru rrimarka l-kummenti ta’ esponenti tal-Partit Nazzjonalista qrib Bernard Grech sabiex iwaqqgħu għaż-żufjett dan l-akbar proġett f’pajjiżna li sar b’investiment ta’ €70 miljun.

“Żgur mhuwiex spaghetti junction kif qalilna ħaddieħor, kif qaltilna l-fazzjoni tal-Oppożizzjoni li tappoġġja lil Bernard Grech. Għaliex ngħid kien kumment ironiku dan? Kien kumment li kważi kważi lanqas tistennieh minn min il-viżjoni tiegħu tat-trasport f’pajjiżna kellha żewġ karatteristiċi. Buses ta’ trasport pubbliku li ma jgħaddux mit-toroq u li dawn il-buses jinħarqu.”

B’differenza għal amministrazzjonijiet Nazzjonalisti, Dr Abela elenka ħemel ta’ proġetti nfrastrutturali oħra li saru taħt Gvern Laburista u li qed jikkumplimentaw dan il-proġett, fosthom dak tas-Central Link, il-mini ta’ Santa Luċija u l-Kappara Junction. 

Dr Abela sostna l-ħidma ta’ dan il-Gvern fil-qasam tat-trasport fosthom dak bil-baħar u anke t-trasport pubbliku hekk kif tenna li f’pajjiżna se jibqa’ jkollna trasport pubbliku b’xejn sabiex tibqa’ tingħata prijorità lill-kwalità tal-ħajja tan-nies.

“Meta tara proġetti bħal dak li nawgurajna din il-ġimgħa jfisser li inti tibdel il-wiċċ ta’ dan il-pajjiż u fejn irridu mmorru. Din hija l-ambizzjoni li għandna, li nibqgħu f’dan il-pajjiż nagħmlu l-ġid u dik hija d-determinazzjoni li għandna bħala Gvern li permezz ta’ dawn il-proġetti u inizjattivi oħra nibqgħu noħolqu l-ġid li mbagħad jissarraf fi kwalità ta’ ħajja aħjar lill-poplu tagħna.”

Fir-rigward tal-kwalità tal-ħajja tan-nies, Dr Abela rrimarka l-importanza li għandu jingħata l-ambjent ta’ madwarna u kien hawn li semma l-proġett tax-shore to ship, fost oħrajn. Proġett li se jnaqqas bil-kbir l-emmissjonijiet mill-vapuri li jkunu sorġuti fil-Port il-Kbir.

Il-Prim Ministru fakkar ukoll fil-mira ambizzjuża tal-Gvern li jilħaq il-‘carbon neutrality’ sal-2050, b’miri intermedjarji fl-2030 u l-2040. Madankollu, sostna kif dan għandu jsir b’inċentiv lill-poplu u mhux billi tgħabbi lin-nies b’aktar piż.

“L-ambjent jibqa’ t-tema ewlenija għal dan il-Gvern. Mal-ambjent ngħaqqad it-tnaqqis tal-emmissjonijiet. Dan hu l-mod ħolistiku li qed imexxi bih dan il-Gvern.”


“Għamilna riforma storika li kellha bżonn il-kuraġġ” – il-PM

“Pajjiżna għandu biss 13% tar-rappreżentanza parlamentari li hija nisa.”

Hekk sostna l-Prim Ministru b’rabta mal-liġi storika li se twassal għal rappreżentanza aktar ugwali bejn is-sessi fil-Parlament li din il-ġimgħa propju għaddiet mill-Parlament.

Fil-fatt, Dr Abela sostna li Malta ma tistax tkun biss l-ewwel fl-Ewropa mill-lat ta’ saħħa jew ekonomija.

“L-inqas fl-Ewropa flimkien mal-Ungerija qegħdin bi 13%. Il-medja Ewropea hija ta’ 33%. Ara kemm qegħdin lura u l-mira tagħna hija li nkunu l-aqwa fl-Ewropa f’kollox.”

Il-Prim Ministru tenna li dan il-Gvern għall-kuntrarju ta’ amministrazzjonijiet Nazzjonalisti fil-passat ma tefax il-problema taħt it-tapit iżda aġixxa u tgħallem mill-istorja.

“Biex naslu ma stajniex noqgħodu plaċidi. Le, għax 70 sena ta’ esperjenza urewna li mhux se tissolva l-problema,” tenna l-Prim Ministru hekk kif irrimarka li f’oqsma oħra bħaċ-ċivil u l-ġudikatura din il-problema ma teżistix.

Intant Dr Abela rrimarka kummenti minn membru tal-Oppożizzjoni ftit tal-jiem ilu.

“Jien ngħid li jekk kellhom riservi, kellek l-istadju tal-Kumitat Parlamentari li stajt qajjimthom dawn ir-riservi, u tara hemmhekk terġa’ d-differenza ta’ min hu verament konvint. Aħna verament konvinti li parteċipazzjoni għolja ta’ nisa fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż hija kruċjali biex dan il-pajjiż jista’ jagħmel il-qabża li jmiss. Inħares ‘il quddiem b’mod entużjast ta’ kif se jaħdem dan il-mekkaniżmu fl-Elezzjoni Ġenerali li jmiss.” 

Fuq is-suġġett tar-riformi, il-Prim Ministru Robert Abela rrimarka wkoll il-bidliet kbar li saru fl-aħħar xhur minkejja l-pandemija. 

Fost oħrajn semma t-twaqqif tal-Bord għall-Bini u l-Kostruzzjoni ftit tal-jiem ilu biex is-settur tal-bini f’pajjiżna jibqa’ miexi b’mod sostenibbli, ir-riforma dwar l-użu responsabbli tal-Kannabis u r-riforma li tindirizza l-kirjiet ta’ qabel l-1995.

Dwar din l-aħħar riforma, il-Prim Ministru Robert Abela fakkar ukoll kif amministrazzjonijiet Nazzjonalisti kienu ilhom jafu b’din il-problema sa mis-sena 2000 madankollu baqgħu qatt ma ħadmu fuqha.

“X’għamlu ta’ qabilna? Riforma li flok ħolqot soluzzjoni ħolqot iktar problemi,” tenna l-Prim Ministru hekk kif spjega li bir-riforma tal-2009 u l-2010, l-inkwilini ngħataw sens falz ta’ sigurtà filwaqt li s-sidien tħallew lampa stampa.

Kien hawn li Dr Abela tenna li dan il-Gvern aġixxa fuq il-prinċipji tal-ġustizzja soċjali li tant iħaddan. Spjega wkoll kif għada se jibda t-tieni qari ta’ din il-liġi fil-Parlament.

“Se jiġu protetti 10,000 familja li li kieku ma daħħalniex dawn ir-riformi s-sogru jkun li dawn sa 10 snin oħra jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom.”
Waqt l-intervista ntmess ukoll is-suġġett tas-saltna tad-dritt u l-governanza t-tajba hekk kif din il-ġimgħa nħatru erba’ Imħallfin ġodda.

Il-Prim Ministru Robert Abela sostna kif dawn il-ħatriet se jkomplu jindirizzaw d-dewmien u l-effiċjenza tal-Qrati.

“Issa se noħorġu s-sejħa għal erba’ Maġistrati ġodda. Hemm iridu jissarfu f’iżjed effiċjenza, f’iżjed għoti tas-sentenzi b’mod malajr. Mela l-ġustizzja tista’ tistenna? Għalhekk importanti li ma ninjorawx dawn ir-realtajiet.”

Dwar dan il-ħatriet il-Prim Ministru fakkar ukoll fir-riforma ta’ kif jinħatru l-ġudikanti f’pajjiżna. Riforma ta’ Gvern Laburista fejn bis-sistema l-ġdida, il-Prim Ministru reħa iktar poteri minn idejh.

“Dal-proċess jitmexxa minn kumitat apposta, immexxi minn Prim Imħallef umbagħad ikun il-President tar-Repubblika li jagħti d-deċiżjoni aħħarija. Dan hu l-mod ta’ kif isiru l-affarijiet f’pajjiż li verament huwa konvint li għandu jkun forza għas-sewwa.”

Dr Abela tenna wkoll kif dawn ir-riformi saru sabiex jimlew it-toqob li tħallew minn amministrazzjonijiet nazzjonalisti li issa qed jaraw kif ibeżżgħu anke lin-negozji bil-bidliet favur il-governanza t-tajba.

“Huma n-negozji fix-xhur li ġejjin li jridu jerġgħu jieħdu l-ekonomija ta’ pajjiżna fuq quddiem tal-Ewropa u mela nagħmlu l-witch hunts fuq in-negozji tagħna. Aħna konnha ċari ħafna. Fejn hemm attività kriminali jekk hemm negozji li ma huma negozji xejn u li huma paraventu ta’ attività llegali hemmhekk l-istituzzjonijiet iridu jagħmlu xogħolhom.”

Dr Abela tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni tal-Covid-19 f’pajjiżna.

Saħaq li f’dan il-mument tant pożittiv għal pajjiżna huwa kruċjali li ma jintbgħatx messaġġ ħażin u kompla jappella għall-kawtela.

Huwa fakkar kif pajjiżna għandu rata ta’ vaċċinazzjoni b’saħħitha hekk kif hawn dożi għal kulħadd. Fakkar fil-miżuri preventivi bħall-iġene u l-ilbies tal-maskri kif qed ikun rakkomandat mix-xjenza.

Il-Prim Ministru saħaq ukoll kif jifhem lir-ristoranti u assoċċjazzjonijiet sportivi fost oħrajn madankollu fakkar kif l-appoġġ tal-Gvern se jibqa’ hemm sakemm huwa meħtieġ.

Dr Abela rrimarka kif grazzi għall-għajnuna tal-Gvern, illum f’pajjiżna hawn inqas minn 2000 persuna jirreġistraw għax-xogħol minkejja l-pandemija. Dan b’differenza għall-kriżi ekonomika tal-2008 fejn kien hawn 4 darbiet iktar persuni jirreġistraw għax-xogħol.

“Nifhem li kulħadd huwa entużjast biex in-negozji tagħna jerġgħu jiftħu anke sabiex ir-rota ekonomika tkun tista’ tibqa’ miexja ’l quddiem. Nappella għall-kawtela iżda umbagħad fil-jiem li ġejjin se nkunu qegħdin nagħtu d-deċiżjonijiet ta’ dawk in-negozji u attivitajiet li se jkunu qed jiftħu wara s-26 ta’ April.”

Fl-intervista tiegħu fuq ONE, il-Prim Ministru Robert Abela fakkar ukoll fil-kliem tal-Kap tal-Oppożizzjoni fejn sostna li min irid jerġa’ jidħol fil-Partit Nazzjonalista jrid jirrijabilità ruħu.

Temm jgħid kif din hija attitudni konfrontattiva li turi kemm il-Partit Nazzjonalista baqa’ ma tgħallimx.

“X’tagħmel l-Oppożizzjoni tara hi. Dawk huma kwistjonijiet interni tagħha. Aħna naraw li nibqgħu nmexxu l-pajjiż ’il quddiem…B’hekk qed inħarsu ’il quddiem li b’dan is-sens ta’ umiltà, b’subajna fuq il-polz tan-nies, nimbuttaw lil dan il-pajjiż ’il quddiem f’iktar riformi, f’iktar tkattir tal-ġid. Deħlin f’perjodu, iva ngħid li huwa eċitanti għax il-post-Covid ta’ wara l-pandemija se jkun fih sfidi imma huwa wkoll perjodu eċitanti fejn l-ekonomija ta’ pajjiżna nerġgħu narawha tiġri ’l quddiem f’qafas ta’ governanza tajba, in-nies kollha madwarna, nibqgħu mexjin ’il quddiem nibqgħu nagħmlu l-ġid u iva nemmen li se jkollna futur li se jkun wieħed pożittiv u sabiħ ħafna għal dan il-pajjiż.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin