Skip to content

aħbarijiet

September 12, 2021

“L-għaqal li wrejna fl-aħħar snin kien il-bażi biex fi kriżi dinjija ngħinu n-nies.” – il-PM

“Fl-aħħar jiem iktar minn 6000 negozju rċieva assistenza fuq il-kera ta’ 1.6 miljun ewro. Sal-aħħar ta’ Settembru se nkunu qiegħdin inħallsu l-assistenza fuq nofs il-kontijiet tad-dawl tan-negozji fix-xhur ta’ Ġunju, Lulju u Awwissu – fl-eqqel tal-irkupru ekonomiku.”

Hekk qal il-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela waqt intervista fuq ONE Radio filwaqt li semma kif din il-ġimgħa kienet ġimgħa oħra fejn baqa’ jitwettaq programm qawwi ta’ rkupru permezz ta’ inċentivi għan-negozji li qed isarrfu biex nipproteġu l-impjiegi.

“Fl-istess ħin qed inkomplu nħeġġu l-investiment b’mod qawwi. Malta Enterprise nediet skema li tgħin lin-negozji b’self li jitla’ miljun miljun ewro fuq investiment ġodda – kemm f’tagħmir u biex in-negozji jifirxu fi swieq ġodda kemm f’Malta imma wkoll barra, kif ukoll biex jinvestu f’teknoloġija iktar ġdida favur diġitalizzazzjoni tan-negozji u f’apparat u makkinarju li jkun iktar sostenibbli fl-enerġija u l-ambjent.  U dawn it-tip ta’ inċentivi se jibqgħu…Għalhekk għandna l-inqas rata ta’ qgħad fl-istorja.”

Il-Prim Ministru spjega wkoll kif dan wassal biex pajjiżna jibqa’ kompetittiv għaliex il-Gvern appoġġja l-investiment f’pajjiżna. “Għax aħna dak li nagħtu lin-nies nagħtuhbis-serjetà, mhux b’nofs qalb. Dak li nagħtu lin-nies huwa tagħhom biex igawduh huma u -familji tagħhom.”

Robert Abela semma wkoll l-injezzjoni ekonomika permezz tal-vouchers. “Sal-ġimgħa l-oħra kienu ntefqu €33 miljun minn dawn il-vouchers. €2.4 miljun f’Għawdex. Kellna injezzjoni fl-ekonomija ta’ €2.6 miljun fil-ġimgħa.  Meta n-nies jużaw dawn il-vouchers l-effett tagħhom ikunu saħansitra qed ikabbruh.”

Dawn huma t-tip ta’ inizjattivi li l-Kap tal-Oppożizzjoni jsejħilhom ħela ta’ flus jew tberbiq.

“U kliemhom jixhed li dan hu dak li jemmnu. Meta xhur ilu qalilna li dak li qed nagħmlu fil-pandemija kien tberbiq għidt forsi għadu ma fehem xejn. Li diġa’ hi problema għal xi ħadd li jrid imexxi l-pajjiż. Imma l-aħħar ġimgħat u anke l-Ġimgħa meta qal li dan gvern ħali għax ħadem b’dan il-mod allura wrew li dawn għadhom jemmnu fl-awsterità. Onestament, l-kredibilita tal-Oppożizzjoni fil-kamp ekonomiku naħseb ilha li ntilfet. Imkien aktar ma tispikka l-fisazzjoni tagħhom fuq in-negativiżmu.” 

Il-Prim Ministru tkellem ukoll kif ġimgħa wara ġimgħa, l-Oppożizzjoni b’mod kostanti jippruvaw irewwħu d-dwejjaq anke fuq is-settur finanzjarju. 

“Tafu kemm żdied il-valur miżjud fis-servizzi finanzjarji? B’€35 miljun, filwaqt li kull jum bħala medja żdied impjieg full-time. 

Għax tal-PN jieħdu pjaċir jitkellmu fuq jekk xi ħadd jgħalaq. Imma mhux fuq il-ħafna iktar li jiftħu u jikbru. Filwaqt li huma għaddejjin b’mod kostanti jippruvaw irewwħu d-dwejjaq, il-bqija tal-poplu u l-komunitá kummerċjali għaddejjin jaħdmu bla nifs biex nibnu prosperita ġdida. Din ġimgħa stess sirna nafu li matul is-sena tal-pandemija kellna żieda ta’ disat elef bis-settur privat jkun il-mutur biex inħolqu dawn l-opportunitajiet.”

Robert Abela spjega kif iż-żieda fl-impjiegi ma kinitx l-unika aħbar tajba. 

Din il-ġimgħa sirna nafu li n-numru ta’ passiġieri li f’Awwissu użaw l-ajruport qabeż l- 400,000, 65% aktar minn sena ilu. Sirna nafu li f’Awwissu nxtrat propjeta residenzjali tiswa €240 miljun, €65 miljun aktar minn sena ilu. Sirna nafu li f’Lulju l-produzzjoni tal-manifattura kienet 8% aktar minn sena ilu. Dawn huma n-numri li jimlewna bil-kunfidenza. Qalulna li ma tlaqnix niġru! Imma n-nies jafu li Malta qabdet it-triq tal-irkupru b’saħħa u l-uniku persuna li qalulu li ‘hes running on the spot’ huwa l-Kap tal-Oppożizzjoni. Għalkemm mid-dehra issa anke b’lura qed jiġri…Imma ‘l hinn min-numri, il-kunfidenza ta’ dan il-poplu u r-rieda li dejjem itejjeb lil pajjiżu hija dik li tagħtini s-saħħa lili u lill-moviment tagħna kollu kemm hu. Saħħa u rieda li nġeddu aktar lil pajjiżna.”

Il-Prim Ministru qal ukoll kif din il-ġimgħa stess mal-Prim Ministru Libjan tkellem dwar l-opportunitajiet ta’ xogħol u investiment dirett barrani. 

“Sar progress ukoll fuq il-ħidma li kienet qed issir bejn iż-żewġ pajjiżi fejn tidħol il-konnettitività bejn iż-żewġ pajjiżi. Dan huwa l-ewwel pass biex ir-relazzjoni kummerċjali bejn iż-żewġ pajjiżi żżid il-momentum.  Aktar kmieni din is-sena rajna ajruplani tal-Air Malta jerġgħu jinżlu fi Tripli wara waqfa ta’ numru ta’ snin mhux ħażin. Matul iż-żjara tal-Ġimgħa għamilna pass ieħor għaliex gie ffirmat ftehim bejn l-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili bejn iż-żewġ pajjiżi biex ikunu jistgħu jibdew it-titjiriet bejn iż-żewġ pajjiżi. Bhala Prim Ministru jien inħares ‘il quddiem biex Malta tkun wieħed minn tal-ewwel pajjiżi, jekk mhux l-ewwel, li ser tkun qed terġa’ tiftaħ bieb għal negozjanti, studenti u familji Libjani sabiex jagħmlu investiment f’Malta u fl-Unjoni Ewropea.”

Inġeddu Malta Flimkien

“Il-politika hi għodda biex inwettqu l-ġid…Tmiem il-ġimgħa li ġej se jkun weekend ta’ attiviżmu politiku li jixhed is-sabiħ tal-Partit Laburista. Is-sabiħ li tkun attiv f’partit politiku.”

Il-Prim Ministru sostna kif is-sabiħ tal-politika hu li ġġib bidliet pożittivi.  “U allura nieħdu gost naraw lil nies mid-diversi setturi tas-soċjetà jingħaqdu magħna għad-diversi inizjattivi li għandna u temi li se nitrattaw.  Mill-ambjent, għas-saħħa, għal kultura u s-saħħa.  L-ideat il-kbar li bidlu lill-pajjiżna fl-aħħar snin nibtu mill-Partit Laburista. Iċ-child care b’xejn, ir-riformi biex għamilna suq tax-xogħol li jaħdem u joħloq l-opportunitajiet, il-bidliet biex għamilna rivoluzzjoni fid-drittijiet ċivili lkoll nibtu mill-attiviżmu politiku. Dak hu s-sabiħ li tkun involut fil-partiti. Dak hu s-sabiħ tal-politika. Li toħlom, tipproponi u tista’ tbiddel.”

“U jaqa’ kemm jaqa’ fil-baxx l-avversarju politiku tagħna, filwaqt li lilna jsibna sodi nifqulu, l-emfasi tagħna tibqa’ fuq kif se mmexxu lil dan il-pajjiż ‘il quddiem. 

Għalhekk l-istedina għall-Ta’ Qali fi tmiem il-ġimgħa li ġej.  Fejn irridu naraw xi ksibna, imma rridu naraw iktar x’irridu niksbu għal uliedna. 

Dan billi nkunu awtokritiċi, iżda fuq kollox billi nkunu forward looking. 

L-istedina hi għall-konferenza. L-istedina hi biex inġeddu Malta Flimkien.” 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin