Skip to content

aħbarijiet

July 31, 2020

L-inklużjoni ta’ persuni b’diżabilità f’soċjetà’ Maltija

F’Malta l-persuni b’diżabilità’ f’dawn l-aħħar snin saru jagħmlu aktar parti mis-soċjetà. Dan għalkemm hemm waqtiet fejn jiġu kritikati u ddiskriminati ħafna minħabba d-diżabilità’ tagħhom. Dawn il-persuni m’għandhom xejn inqas minn ħaddieħor. Għandhom kull dritt u dmir li joħorġu u jkunu parti mis-soċjetà’. Dan il-Gvern ħadem b’mod sħiħ u emmen ħafna fil-kapaċitajiet li għandhom u jistgħu joffru persuni b’diżabilità. Il-Gvern tul it-tmexxija tiegħu fetaħ aktar residenzi u ċentri għal matul il-ġurnata għal persuni b’diżabilità’. Dan qed iwassal biex il-qraba tagħhom ikunu jistgħu jkomplu wkoll bil-ħajja tagħhom. Wieħed jista’ wkoll jgħid li permezz ta’ din l-inizjattiva, l-persuni b’diżabilità qed ikunu aktar inklużi fis-soċjetà b’hekk qed jiltaqgħu ma’ nies oħra fejn issiru bosta attivitajiet fejn in-nies jintegraw flimkien u jitgħallmu minn xulxin

Tul  l-aħħar snin il-persuni b’diżabilità’ ngħataw ukoll aktar drittijiet. Fil-passat il-persuni b’diżabilità’ ma kienux inklużi u jissemmew ħafna fis-soċjetà għall-fatt li l-qraba kienu jibqgħu lura u jħalluhom msakkrin id-dar. Iżda għaliex din l-attitudni? L-ikbar raġuni li wieħed jista’ jsemmi huwa l-fatt li l-poplu kien għadu xettiku fejn jidħlu nies bil-bżonnijiet speċjali. Kif? Il-fatt li meta tara persuna fuq siġġu tar-roti tinġibed lura jew taqsam it-triq, għaliex? Dan huwa bniedem bħali u bħalek, għandek iġġiblu rispett u tinkludih fis-soċjetà.

L-ikbar għarfien seħħ fis-snin sittin u sebgħin, fejn bdiet tiżdied il-kuxjenza dwar dawn il-persuni u wkoll bdew jingħataw benefiċċji speċjali għalihom. Il-gvern preżenti żied il-pensjoni u kif ukoll ħoloq opportunitajiet fejn dawn in-nies jistgħu joħorġu fid-dinja tax-xogħol, billi kompla jħeġġeġ uffiċjali fid-dinja tax-xogħol, ta’ stat u sew tal-privat biex jimpjegaw nies bi bżonnijiet speċjali permezz ta’ skemi apposta.

Fost bosta aġenziji li hemm għall-persuni b’diżabilità’ wieħed ma jistax ma jsemmix l-Aġenzija Sapport li toffri ħafna servizzi lil dawn il-persuni. Tul iż-żmien tal-pandemija tal-‘Covid-19’ l-Aġenzija kienet u għadha tgħin lil-familjari ta dawn in-nies billi tagħmel Sessjonijiet ‘Online’ ta’ taħriġ. L-aġenzija Sapport torganizza bosta attivitajiet biex l-persuni b’diżabilità’ jħossuhom aktar inklużi f’postijiet pubbliċi. Fosthom billi torganizza ‘BBQ’s’, ‘Christmas Party’s’ u bosta attivitajiet oħra, biex b’hekk jiżdied l-għarfienli persuni b’diżabilità’ posthom huwa flimkien mas-soċjetà. Fiż-żmien tal Covid-19 il-Gvern ukoll ta’ l-inċentivi u l-għajnuna tal-paga minima lil persuni b’diżabilità

Mill-esperjenza tiegħi li naħdem ma’ persuni b’diżabilità’ iltqajt ma ħafna nies li ma tantx jieħdu gost li jaraw li persuna b’diżabilità’ toħroġ u tkun parti mis-soċjetà. Dan rajtu jiena b’għajnejja stess.

Għal persuni b’diżabilità’ li jkunu inklużi aktar fis-soċjetà’ hija xi ħaġa ġdida. Kienu jsibuha diffiċli biex jesprimu dak li qed iħossu ma’ sħabhom, għaliex kienu jħossu li huma ddiskriminati mill-bqija tas-soċjetà u b’hekk kienu jħossuhom mwarrba.

Fl-aħħar nett jiena nissuġġerixxi li l-Gvern ikompli jipprovdi aktar għarfien u jgħallem aktar lin-nies fis-soċjetà’ li l-persuni b’diżabilità’ ma għandhom xejn anqas minn ħaddiehor.

Kulħadd irid jifhem li persuni b’diżabilità’ għandhom kull dritt u dmir bħal kull bniedem ieħor u b’hekk aħna irridu inkunu aktar konxji li persuni b’diżabilità’ huma umani u jistħoqqilhom li jkollhom dak kollu li hu xieraq.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin