Skip to content

aħbarijiet

June 22, 2021

“L-iprem ċavetta biex tavvanza fil-ħajja hija l-edukazzjoni.” – Il-PM

“L-edukazzjoni tifforma wieħed mill-ħames pilastri tal-istrateġija ekonomika tagħna li ħa teħodna għall-għaxar snin li ġejjin. Pilastru li jifrex fuq żewġ prinċipji – li nindirizzaw il-problema tal-early school leavers u nippromwovu l-kunċett tal-edukazzjoni bħala lifelong learning.”

Hekk qal il-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela waqt intervista fuq ONE Radio filwaqt li saħaq kif l-edukazzjoni se twassal mhux biss ħolqien tal-ġid imma wkoll titjib fil-kwalita’ ta’ ħajja. 

Il-Prim Ministru spjega kif din l-istrateġija se sservi fil-medium u long term. “Investejna 2.75 miljun fl-apprentistat għas-sentejn. Mhux biss qed ninvestu fl-industrija iżda wkoll fin-nies u fin-negozji… L-investiment fl-apprentistat propju biex tagħti exposure meħtieġa lil studenti biex jingħataw esperjenza fuq il-post tax-xogħol. L-iprem ċavetta biex tavvanza fil-ħajja bla dubju hija l-edukazzjoni.”

Gvern man-nies u għan-nies

“Importanti li nibqgħu ngħinu lin-nies. Prinċipju li dan il-Gvern konvint fih.”

Il-Prim Ministru qal dan fid-dawl ta’ deċiżjonijiet ambizzjużi li ħallew il-frott tagħhom. Miżura game changer kienet it-tnaqqis fit-taxxa tal-boll.  

“F’Ġunju tal-2020 kellna deċiżjoni – jew li nħallu lil dan is-settur jimxi waħdu jew nagħmlu intervent b’saħħtu li kien intiż li jagħti stimolu. Id-deċiżjoni tal-Gvern kienet ambizzjuża. Kellna pariri li mhux ħa nieħdu d-deċiżjoni tajba… Qisna ħafna imma mbagħad iddeċidejna. Tat il-frott tagħha mhux biss għax kellna xahar wara xahat ta’ bejgħ rekord imma żammet l-ekonomija ta’ pajjiżna miexja ‘l quddiem. Din il-miżura l-effett li kellha baqgħet tiġġenera x-xogħol, issalvagwardjajna l-impjiegi u bqajna nnaqqsu r-rata ta’ qgħad f’pajjiżna.” 

Dan wassal biex tant persuni ffrankaw eluf ta’ ewro. Illum, 150,000 familja huma sidien ta’ djarhom – 30 elf żieda mill-2012 filwaqt li aktar minn 80% tal-poplu tagħna huwa sid ta’ daru. 

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar targets ambizzjużi bħala pajjiż li jikkonċernaw tnaqqis fl-emmissjonijiet. “Target fl-2030 u iżjed ambizzjuż fl-2050. It-trasport huwa settur wieħed – il-qalba għall-vetturi elettrifikati. It-tieni settur huwa l-kostruzzjoni. Pajjiżi Ewropej għadhom jiddependu fuq il-faħam. Pajjiżna għamel il-qabża mill-heavy fuel oil għall-gas naturali.”

Dwar is-settur tal-kostruzzjoni, il-Prim Ministru semma l-iskema li nieda dan il-Gvern fejn min jaħdem fis-settur ġie nċentivat biex jaqleb l-inġenji li uża għal oħrajn eco-friendly. Skema li nħatfet u wriet id-direzzjoni tal-Gvern.

Robert Abela tkellem ukoll dwar il-kuraġġ tal-imprendituri li jiltaqa’ magħhom u għamlu suċċess minkejja l-pandemija. “Niltaqa’ magħhom u jgħiduli li qed jimxu wara l-kuraġġ tal-Gvern. Il-kuraġġ tal-Gvern qed jirkbu fuqu. Inweġibhom bil-kontra. Il-Gvern qed jirkeb fuq il-kuraġġ tagħkom.” 

“Diżappunt li qatt ma stennejtu” 

Hekk spjega l-aġir tal-Kap tal-Oppożizzjoni il-Prim Ministru dwar l-ittra li kiteb Bernard Grech lill-FATF u indirettament indika li Malta għandha titpoġġa fuq il-lista l-griża. 

“Diżappunt li qatt ma stennejtu. Jekk tanalizza l-aħħar paragrafu tagħha, qed jistieden lill-FATF biex pajjiżna jagħmlu grey listed. F’fażi delikata, il-kontenut tal-ittra verament ixxukjatna. L-iżjed għax qegħdin fi proċess fejn għamilna bidliet bħall-anti money laundering, bidliet leġislattivi fl-entitajiet fosthom FIAU u ħafna oħrajn. Fl-aħħar mill-aħħar, meta tara dan l-aġir, l-agħar ħaġa li tista’ tagħmel hu li ma tmurx b’vuċi waħda. Gvern li qed jagħmel minn kollox biex jikkonvinċi bid-diversi kisbiet li għamilna u Oppożizzjoni li qed tgħidilhom itfgħuhom fil-grey listing… Persważ ukoll li n-nies qed iqisu dan l-aġir. Fl-aħħar mill-aħħar, se nibqgħu naħdmu b’dedikazzjoni. Dan hu Gvern li mhux lest jagħlaq għajnejh għal dak li hu ħażin. Gvern bi redenzjali fl-aspett ekonomiku u jibdel il-kultura ta’ pajjiżna biex jagħmel governanza tajba.”

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-viżjoni ambizzjuża li għandu għal pajjiżna. 

“Għandna ambizzjoni ċara li dan il-pajjiż inkomplu ntellgħuh ‘il fuq. Dan il-poplu ma għandu xejn inqas minn ħaddieħor u determinat li din il-viżjoni ambizzjuża nibqgħu mmexxuha ‘l quddiem. Biex taħdem għal pajjiżek trid tkun tħobbu… Nemmen li l-poplu jaf kemm għamilna ġid u determinat li nibqgħu mmexxu bl-istess rieda.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin