Skip to content

“L-istituzzjonijiet taw risposta u wrew li huma istituzzjonijiet indipendenti li jaraw l-affarijiet li jsiru kif għandhom isiru u li jwasslu għal riżultati.”Iddikjara dan il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat f’kollegament telefoniku fuq ONE Radio fejn saħaq kemm hu kburi  bl-istituzzjonijiet, kburi bil-pajjiż u kburi bil-fatt li filwaqt li ħaddieħor attakka lill-istess istituzzjonijiet kontinwamenthu nvesta ħinu jiddefendi lil dawn l-istituzzjonijiet.

Il-Prim Ministru fisser kif din il-ġimgħa għamel pass bla preċedent fejn spjega kif iffirma “ittra li permezz tagħha ggarantejt li jekk ikun hemm biżżejjed provi u dan il-parir jiġi mill-pulizija u l-investigaturi u l-Avukat Ġenerali, jien inkun qed nagħti parir lil President biex toħroġ maħfra Presidenzjali lill-persuna suspettat li kien il-middle man f’dan il-każ. Għamiltu dan għaliex nemmen u anke l-parir li għandi li huwa l-aħjar mod ta’ kif jitmexxew l-affarijiet.”

Muscat sostna wkoll kif din il-ġimgħa ħass li għandu jinforma lill-poplu dak li kien qiegħed jiġri. “Il-poplu ma jitħalliex fl-għama imma ngħid dak li kien qiegħed jiġri. Kien hemm min qabel kien jikkritika għaliex ma konna nkunu nafu xejn x’qiegħed jiġri. Issa kien hemm min ikkiritika għaliex il-Prim Ministru qiegħed jitkellem fuq dak li qiegħed jiġri.”

Il-Prim Ministru saħaq li ma jafx xi trid l-Oppożizzjoni f’dan ir-rigward. “Kellna l-Oppożizzjoni li filli tgħidli ma nitkellimx u filli tgħidli biex inwieġeb il-mistoqsijiet. L-Oppożizzjoni li filli titlaq ‘il barra mill-Parlament u filli tgħidilna li rridu nlaqqgħu l-Parlament b’urġenza.”

Lura fiż-żmien,fakkar il-Prim Ministru, fil-każ tat-tixħim tal-Imħallfin kif kien il-Prim Ministru ta’ dak iż-żmien, Eddie Fenech Adami li għamel konferenza tal-aħbarijiet fejn kien ta d-dettalji kollha dwar l-operazzjonita’ servizzi ta’ sigurta’ li waslet biex kien inkixef dak il-każ.

Muscat emfasizza kif “ħa nkompli nagħmel dak li nemmen li għandu jsir. Ovvjament ħa noqgħod attent. Il-familja Caruana Galizia qalet biex il-Prim Ministru jieħu pass lura. M’għandix problemi li nieħu pass lura u ma noqgħodx nagħmel pronunzjamenti f’dan ir-rigward imma ħa nkompli nagħmel dak li nemmen li huwa l-aħjar biex issir ġustizzja f’dan il-każ u biex niddefendi lill-istituzzjonijiet tagħna.”Gvern b’mandat mingħajr preċedent

Il-Prim Ministru fakkar kif dan hu gvern b’mandat bla preċedent. “Se jibqa’ għaddej dan il-Gvern għal-leġiżlatura kollha kemm hi. Huwa gvern li ħa jkompli jwettaq ir-riformi l-kbar li għandu l-mandat biex iwettaq għal din il-leġiżatura. Min-naħa tiegħi, se nibqa’ ffukat biex immexxi lil dan il-pajjiż. Dan huwa dmiri. Dmiri mhuwiex dak li naqbad u nħalli l-affarijiet għal rieħhom. Jien m’inix imwieled baħri tal-bnazzi. Jien baħri tal-maltemp. Bħalissa huwa żmien delikat ħafna u bħalissa jien nemmen li huwa dmiri li dan il-pajjiż nagħtih it-tmexxija li fdali.”

Muscat fiehem ukoll li filwaqt li bħalissa jkun hemm min hu konfuż, il-parir ewlieni huwa li nagħtu l-ħin lill-istituzzjonijiet jaħdmu f’serenita’ għall-jiem li ġejjin. Huwa rringrazzja wkoll lil dawk kollha li jaħdmu f’dawn l-istituzzjonijiet tax-xogħol li jagħmlu u l-fatt li ilhom xhur sħaħ jaqilgħu ġo wiċċhom fis-silenzju mingħajr ma jistgħu jirreaġixxu u bla dubju, ir-riżultati juru x-xogħol li qegħdin jagħmlu.Proġetti għall-ġid tal-pajjiż

Il-Prim Ministru saħaq kemm huwa kburi b’dan il-pajjiż. Sa din il-ġimgħa stess, spjega kemm huwa ta’ benefiċċju l-proġett tal-enerġija rinovabbli li ġie ffirmat f’Montenegro u kif wieħed lanqas biss seta’ jimmaġina li filwaqt taħt gvern preċedenti, il-kumpanija Enemalta kienet falluta, illum mhux biss qegħda fuq saqajha iżda qed tinvesti barra minn xtutna. “Dan huwa proġett li bdejna fil-leġiżlatura li għaddiet li permezz tiegħu, il-kumpanija Enemalta li kienet falluta, saret kumpanija li taqla’ l-flus u tinvesti barra l-pajjiż b’tali mod li twassal għal aktar flus għall-Maltin u l-Għawdxin.”

Proġett ieħor li ġie konkluż fl-aħħar tal-ġimgħa u li kienu bosta li kienu jgħidu li qatt ma seta’ jsir huwa “dak il-proġett li nattiraw skola medika ta’ livell mondjali mhux biss ġewwa pajjiżna, ġewwa Għawdex permezz ta’ investiment ieħor konġott mal-privat minbarra l-Ewropa, mill-Istati Uniti. Skola medika mibnija mill-flus tal-privat li ħa tkun qed iġġib studenti ġewwa Għawdex. Din hija trasformazzjoni tal-ekonomija tagħna. Dawn huma żewġ emblemi tal-mod ta’ kif inbidlet l-ekonomija tal-pajjiż.”

Dan huwa gvern li jżomm kelmtu. Muscat fisser kif ingħataw “il-pagamenti lil dawk in-nies li sofrew inġustizzja fil-passat, nies tal-korpi, il-ħaddiema tax-xatt, membri tal-korp tal-pulizija preżenti u passati… Dan huwa s-sodisfazzjon tax-xogħol.”

Il-Prim Ministru saħaq ukoll kif dan kollu ma joħroġx b’sorpriża kif il-Kummissjoni Ewropea approvat mingħajr ebda problema l-baġit ta’ pajjiżna filwaqt li l-aġenziji tal-kreditu jkomplu jagħtuna rating aħjar.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin