Skip to content

aħbarijiet

July 26, 2019

L-MEP Cutajar tipproponi baġit aktar qawwi għall-proġetti tal-enerġija

Il-Membru Parlamentari Ewropew Dr Josianne Cutajar talbet żieda ta’ €352 miljun fil-baġit allokat għall-Connecting Europe Facility (CEF) fil-qasam tal-enerġija, u dan sabiex tagħmel aktar possibbli t-twettiq ta’ proġetti importanti li jassiguraw sigurta’ tal-provvista tal-enerġija u enerġija aktar nadifa. Hija għamlet dan permezz ta’ emenda li ressqet b’mod formali fil-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (ITRE) fil-Parlament Ewropew.

Cutajar saħqet li l-baġit preżenti ta’ madwar €0.6 biljun għas-sena 2020 mhuwiex suffiċjenti inkluż biex proġetti kbar li jgħaqqdu lill-pajjiżi Ewropej fid-distribuzzjoni tal-enerġija, speċjalment dawk tal-gass, ikunu possibbli.

Għaldaqstant, il-Membru Parlamentari Ewropew Maltija trid li, permezz tal-emenda mressqa minnha, l-baġit totali tal-programm relatat mal-enerġija jitla’ għal xejn inqas minn biljun Euro.

Fost il-proġetti kbar li jistgħu jitwettqu permezz ta’ baġit aqwa għal CEF Energy huwa proprju l-pipeline tal-gass bejn Malta u l-Italja.  Il-pipeline tal-gass se jkun qiegħed ikompli jsaħħaħ is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija għal pajjiżna. Dr Josianne Cutajar fissret kif dan il-programm jista’ jkun ta’ benefiċċju kbir għal pajjiżna billi permezz tiegħu, Malta ma tibqax iżolata mill-bqija tal-Ewropa fid-distribuzzjoni tal-enerġija.

Fuq livell Ewropew, dan għandu jsaħħaħ l-integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u jżid is-sigurtà fil-provvista tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea. Bis-saħħa tal-programm CEF fl-enerġija, ikomplu jintlaħqu l-miri tal-Unjoni tal-Enerġija. Fost dawn il-miri, hemm proprju li jintemm l-iżolament ta’ Stati Membri fl-enerġija u li jiżdied l-użu ta’ sorsi tal-enerġija rinovabbli.

L-MEP Cutajar, saħqet li l-programm CEF huwa intenzjonat li jiffaċilita l-iżvilupp ta’ infrastruttura ġdida u t-tisħiħ tal-infrastruttura eżistenti.

Dan kollu jinkwadra fil-viżjoni tal-Gvern Malti f’dan is-settur skont l-istrateġija li qed issegwi l-politika tal-Ministeru għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma mmexxi mill-Ministru Joe Mizzi. Strateġija li tissalvagwardja s-sigurta’ tal-provvista u tkompli ssaħħaħ id-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija f’pajjiżna.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin