Skip to content

aħbarijiet

July 11, 2019

L-MPE Agius Saliba jitlob impenn b’saħħtu mill-President nominata tal-Kummissjoni Ewropea biex tissolva l-kriżi tal-immigrazzjoni

L-Ewro-Parlamentari Alex Agius Saliba talab lill-President nominata tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, biex tagħti impenn ċar u b’saħħtu biex b’mod urġenti tissolva l-kriżi tal-immigrazzjoni filwaqt li jingħata appoġġ denju u ġust lill-pajjiżi tal-fruntieri, bħal Malta. Huwa qal dan waqt laqgħa bejn il-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi u von der Leyen.

Agius Saliba qal li huwa stenna risposti ferm aktar konkreti mill-President nominata. “Staqsejna bosta mistoqsijiet, iżda bqajna bla risposti jew inkella b’risposti vagi”, qal l-Ewro-Parlamentari Malti wara l-laqgħa.

Dr Alex Agius Saliba qal li għalih huwa importanti ħafna li l-President nominata tagħti impenn ċar li se tkun qed taħdem biex din il-problema Ewropea tiġi ndirizzata bis-serjetà. Huwa fakkar kif matul din il-ġimgħa biss, 44 immigrant ġew diżimbarkati f’Malta, u li din kienet it-tieni darba fi spazju ta’ ftit jiem.

“Il-kriżi tal-immigrazzjoni tibqa’ sfida ewlenija li hemm bżonn tiġi ndirizzata fi spirtu ta’ solidarjetà u umanità. Irridu li von der Leyen twiegħdna li s-sitwazzjoni attwali ta’ mblokk  li teżisti fil-Kunsill fuq ir-riforma dwar l-ażil tiġi riżolta. Aħna rridu li r-Regolament ta’ Dublin jiġi rivedut għaliex huwa ċar li mhux qiegħed jaqdi l-funzjoni tiegħu”, kompla jgħid l-Ewro-Parlamentari tal-Partit Laburista Alex Agius Saliba.

Huwa saħaq li l-Kummissjoni Ewropea l-ġdida hemm bżonn li tagħti aktar għajnuna finanzjarja filwaqt li tinvesti fil-pajjiżi tal-fruntieri, bħalma huwa Malta. Irridu li nindirizzaw l-isfidi li jgħaddu minnhom il-gżejjer tal-Mediterran, b’hekk hemm bżonn b’mod tanġibli solidarjetà u soluzzjoni Ewropea biex ikun hemm distribuzzjoni ġusta u xierqa tal-immigranti bejn l-Istati Membri kollha. Dan filwaqt li bħala Unjoni rridu naraw li nipprovdu l-għajnuna neċessarja lill-pajjiżi tal-oriġini u dawk tat-tranżitu sabiex ikunu jistgħu jipprovdu kwalita’ ta’ ħajja u opportunitajiet aħjar liċ-ċittadini tagħhom.

Agius Saliba kkonkluda billi qal li biex dan kollu jkun possibbli, hemm bżonn l-appoġġ u l-impenn assolut tal-Kummissjoni l-ġdida.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin