L-onorevoli Dr Etienne Grech MD MMCFD MP huwa tabib tal-Familja mill Fgura u serva fl-isparijiet Maltin fl-ewwel tlett snin tal karriera tieghu ta’ 26 sena. Ilu snin twal jahdem il-fgura u z-zejtun. Gie elett bhala vici SINDKU tal-fgura fit 2006 u gie elett membru parlamentari fit 2013 u fit 2017. Huwa okkupa u jokkupa l-kariga ta chairmen tal kumitat parlamentari tas sahha u anke tal-affarjiet socjali. Huwa chairman tal-kunsill konsultattiv tan nofs inhar ta’ Malta.