Skip to content

“Aħna qatt ma għamilna ħsara lil Malta u qatt ma se nagħmlu ħsara lil Malta.” Hekk iddikjara l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela.

 

Robert Abela sostna d-diżappunt tiegħu bil-mod kif il-Partit Nazzjonalista għamel tiegħu l-azzjoni tal-Kelliem ewlieni tal-Ġustizzja sabiex jiġi investigat mhux biss hu iżda wkoll l-ekwipaġġ sħiħ tal-lanċa tal-Forzi Armati u l-Brigadier.

 

“Ilbieraħ kellek lill-Kap tal-Oppożizzjoni li ddefenda l-aġir ta’ Jason Azzopardi, mhux biss iddefenda iżda qabel miegħu tant li l-istess Onorevoli Jason Azzopardi immedjatament malli Adrian Delia lesta l-konferenza stampa, ħareġ jirringrazzjah talli tah l-appoġġ sħiħ tiegħu u ta’ dak l-istess ringrazzjament lill-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Mela issa ma hemm l-ebda dubju li qed nitkellmu dwar azzjoni li l-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista tagħti appġġ sħiħ lejha. “

 

Il-Prim Ministru fisser kif il-Partit Nazzjonalista qed jakkuża lill-uffiċjali tal-Forzi Armati ta’ Malta bi qtil. “Dan qed jakkużawhom bi qtil ta’ immigranti irregolari…Dawn il-persuni li skond l-Oppożizzjoni nqatlu mil-armata tagħna qegħdin bħalissa jippreparaw għall-ikla ta’ nofsinhar f’pajjiżna.”

Il-Prim Ministru spjega kif dawn it-tattiċi mill-Partit Nazzjonalista huma mmirati biex jaqtgħu qalb il-Forzi Armati ta’ Malta.

“Din l-azzjoni illi jiddispjaċini ngħid hija waħda li l-iskop warajha hu li tbeżża’ lill-Forzi Armati tagħna milli jagħmlu xogħlhom…Nifhem li l-Oppożizzjoni qed tipprova tiggranfa ma’ kollox biex tagħti daqqa politika. Dan mhux il-mument ta’ daqqiet politiċi.”

Il-Prim Ministru fakkar ukoll kif il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista fl-immigrazzjoni hija waħda inkonsistenti. “Dakinhar li ddaħlu Malta intbgħat crew ta’ Net News jiffilmja lil din id-dgħajsa u lill-persuni li qed jiddaħlu ġewwa xtutna mill-ekwipaġġ tal-Forzi Armati. Dakinhar il-messaġġ kien wieħed ċar. “Araw il-Gvern x’għamel. Daħħal l-immigranti f’pajjiżna.”

B’differenza għall-Kap tal-Oppożizzjoni, Robert Abela emfasizza l-fatt kif il-Gvern mill-ewwel ħa pożizzjoni sabiex jiddefendi lill-Forzi Armati ta’ pajjiżna li qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna.

“Flok is-sigħat tagħhom ta’ ħidma se jiddedikawhom fuq ix-xatt tagħna jiġġieldu l-Coronavirus issa se jkollhom jinħlew fuq proċess ġudizzjarju.”

Il-Prim Ministru saħaq kif Adrian Delia kellu opportunità tad-deheb biex jiddistakka lilu nnifsu minn Jason Azzopardi iżda dan ma għamlux.

Il-Prim Ministru fakkar ukoll kif il-Qorti Ewropea ċaħdet ukoll it-talba ta’ Repubblika u żammet mad-deċiżjoni li ħadet Malta f’dan ir-rigward.

“Kieku dik it-talba ġiet milqugħa, kien ikun ifisser li kien ikollna influss ta’ immigranti. Infakkar 700,000 persuna lesti biex jaqsmu lejn pajjiżna. Iktar mill-popolazzjoni ta’ pajjiżna…Din kienet talba li kienet se tagħmel ħsara lil pajjiżna.”

Il-Prim Ministru spjega kif stenna li l-Oppożizzjoni tiġbed l-istess ħabel mal-Gvern fl-interess nazzjonali. “Stennejt li jkolli Oppożizzjoni li tgħid li se tappoġġja d-deċiżjoni li ħa l-Gvern. Madankollu jidher li ħa nibqa’ nistenna…Min ipprova jdaħħal il-biża aktar għamlilna kuraġġ biex nibqgħu mmexxu lil pajjiżna.”

 

“Kburi kif qed nitrattaw il-parti medika u l-parti ekonomika” – Il-PM

 

Il-Prim Ministru esprima s-sodisfazzjon bl-investimenti li saru u qed isiru permezz tal- miżuri li ttieħdu f’pajjiżna fir-rigward tal-Covid-19. “Illum għandek tlett kwarti tal-poplu Malti li qed jaqblu mal-Gvern.”

Il-Prim Ministru fost oħrajn tkellem dwar il-miżura qawwija tas-sussidju ta’ 2.5% tal-interessi fuq self. “Il-ħlas tal-imghax minn negozji se jkun bla preċedent, ta’ 0.1% biss, u se jkollhom 780 miljun disponibbli garantiti mill-Gvern…Dħalna wkoll fil-parti tal-imghax biex erfajna dan il-piż tan-negozji wkoll.”

Il-pagamenti dwar il-pakketti finanzjarji diga mhabbra bdew jinħarġu għal dawk li applikaw għall-għajnuna biex b’hekk jiġu sostnuti aktar impjiegi. “F’Pajjiżi oħra t-telf ta’ impjiegi huwa wieħed li jixxukjak. F’pajjiżna salvajna l-impjiegi, salvajna 77,000 impieg…Kburi kif qed nitrattaw il-parti medika u l-parti ekonomika.”

Dan l-investiment ġie rifless ukoll fl-immaniġjar tal-iskart f’pajjiżna. “Tajt kelma lill-bdiewa u kburi li żammejtha. Naqqasna l-art li kienet se tittieħed b’70%. Għamilna pjan ħolistiku fit-tul.”

Il-Prim Ministru spjega kif b’differenza għall-amministrazzjonijiet preċedenti dan il-Gvern qed iħares ‘il quddiem biex ma terġax tfeġġ il-problema tal-immaniġjar tal-iskart. “L-iskart se nkunu qed nużawh biex noħolqu l-enerġija…Din hija sfida ambizzjuża li dħalna għaliha. Għidna ejja ħa mmorru għall-għażla diffiċli imma l-għażla li tagħmel is-sens.

Robert Abela saħaq li l-affarijiet għandhom isiru malajr u b’mod kawt sabiex nuru li verament li dan hu Gvern li jaħdem. “Aħna lesti nikkunsidraw kollox. L-immaniġjar tal-iskart hija xi ħaġa li dejjem emmint fiha u llum qed nimplimentawha. Ħadd ma kellu l-kuraġġ jaqbad il-barri minn qrunu fuq din il-problema.”

Fl-aħħar nett il-Prim Ministru ta’ ħarsa lura lejn l-ewwel 100 jum tiegħu bħala Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista.

“Kultant ma nemminx li huma biss 100 jum imm hekk huma. Kienu  100 jum ta’ sfidi u waħda mill-affarijiet li ninsab kburi huwa l-appoġġ li sibt…Naf li warajja għandi spalla ta’ persuni li jgħinuni f’dak kollu li hemm bżonn…Jekk hemm xi ħaġa li tgħaqqadna lkoll flimkien hija l-imħabba li għandna lejn il-poplu Malti u Għawdxi.”

 

Il-Prim Ministru temm kif il-mossa li saret issa mill-Opposizzjoni li trid titfa’ l-ghomor il-habs tiddemoralizza, izda il-messaġġi ta’ inkoraġġiment sahansitra mingħand persuni li ma jħaddnux il-kuluri tal-Partit Laburista verament timlieħ b’kuraġġ.

 

“Verament m’aħniex waħedna fid-difiża ta’ pajjiżna u nkompli nemmen kemm dan huwa gvern ta’ kulħadd…Nemmnu fin-nies. Nemmnu fil-poplu Malti. Nemmnu fl-Għawdxin. Ottimist li l-ewwel 100 ġurnata se jkunu l-mera ta’ ħafna u ħafna ħidma li ghandna proġettata għal pajjiżna fix-xhur u fis-snin li ġejjin. Fuq kollox, kburi bil-fiduċja kbira li qed juri l-poplu tagħna fina. Dik il-fiduċja se nrodduha lura f’aktar ħidma, f’aktar impenn, f’aktar dedikazzjoni. Dak biss li nwiegħed lill-poplu Malti u Għawdxi. Ħidma, dedikazzjoni u sens ta’ responsabbilta’ li beħsiebni nibqa’ nerfa’ lejn il-poplu Malti u Għawdxi.”

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin