Skip to content

aħbarijiet

February 21, 2021

“Ma se nħallu lil ħadd jispiċċa mingħajr saqaf fuq rasu” – Il-PM

Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar pjan biex jiġu ndirizzati l-isfidi fil-kirjiet ta’ qabel l-1995.

Fil-Kalkara, il-Prim Ministru semma l-prinċipju ewlieni tal-ġustizzja soċjali li jsawwar lill-Partit Laburista.

Dr.Abela pprovda kuntest wiesgħa dwar il-qasam tal-akkomodazzjoni, hekk kif spjega li madwar 80% ta’ dawk li għandhom propjetà huma sidien ta’ djarhom. Ċifra li tiżboq sew il-medja Ewropea.

“Meta tħares kemm minn dawn it-80% għandhom loan, tara li madwar 60% ma għandhomx self,” qal Dr. Abela hekk kif spjega l-importanza li jingħataw inċentivi biex aktar nies ikunu sidien ta’ djarhom.

“Nedejna skemi f’Budget wara Budget u anke fost is-sena li jiffrankaw anke fost iż-żgħażagħ u familji ġodda eluf ta’ ewro f’taxxa. Dan permezz tal-iskemi tal-first-time buyers u s-second-time buyers.”

Dr. Abela semma wkoll l-isfida għal min ikollu self fuq propjetà u jgħaddi minn proċess ta’ separazzjoni b’riżultat li jispiċċa mingħajr saqaf fuq rasu. Dwar din ir-realtà l-Prim Ministru semma l-iskema li tnediet tal-equity sharing.

“Aħna qatt ma għidna li dawn ir-realtaijiet huma perċezzjoni. Dawn ir-realtajiet mhux twarrabhom trid imma taġixxi dwarhom,” qal il-Prim Ministru hekk kif spjega li fl-aħħar snin dan il-Gvern investa aktar minn €100 miljun għall-akbar proġett ta’ akkomodazzjoni soċjali affordabbli biex jinbnew 1,700 appartament.

Kien hawn li l-Prim Ministru Robert Abela spjega li dan il-Gvern se jibqa’ jindirizza sfidi differenti f’dan is-settur fosthom dawk tal-kirjiet ta’ qabel l-1995.

“Ebda Gvern tul is-snin ma indirizza l-kirjiet ta’ qabel l-1995…Fost is-sidien hemm dawk li ħadmu qatiegħ biex jixtru propjetà biex huma jistgħu jgħixu fiha u fl-istess waqt għandhom propjetà mgħotija għall-housing soċjali u taqla’ madwar €200 fis-sena.”

Il-Prim Ministru aċċenna wkoll għar-realtajiet ta’ min jikri hekk kif spjega li dan il-Gvern mhux se jippermetti aktar inċertezzi.

Għalhekk, Dr. Abela ħabbar li għada se jitlaqqa’ l-Kabinett tal-Ministri u l-Grupp Parlamentari biex tiġi diskussa riforma li se tindirizza għexieren ta’ snin ta’ inġustizzji fil-konfront ta’ sidien u inkwilini.

Il-Prim Ministru spjega kif dan il-pjan se jkun imfassal fuq 3 prinċipji.

Il-prinċipju tal-protezzjoni lill-inkwilini biex ħadd ma jispiċċa bla saqaf fuq rasu, il-prinċipju li min jistħoqqlu l-protezzjoni ta’ kirja soċjali ma jitgħabbiex b’kirja li ma jiflaħx u li s-sidien jingħataw kumpens li huwa xieraq għall-propjetà tagħhom.

“Dawn garanziji li llum nista’ nagħtihom,” qal il-Prim Ministru hekk kif spjega li se titwaqqaf taqsima partikolari fi ħdan l-Awtorità tad-Djar biex ikun żgurat li dawn ir-riformi jiġu implimentati.

Dr. Abela spjega li din mhux l-unika riforma ta’ Gvern Laburista fl-aħħar sena hekk kif elenka ħemel ta’ riformi minkejja l-pandemija.

Fost oħrajn aċċenna għar-riforma dwar l-użu responsabbli tal-Kannabis.

“Ir-realtà, x’qed nisma’ jien mingħand iż-żgħażagħ, hija li minkejja li llum ma tmurx iżjed quddiem il-Qorti iżda quddiem it-Tribunal, qed jiġu arrestati fuq joint. Tarresta żagħżugħ fuq joint. Din mhux realtà li lest naċċetta aktar u għalhekk se nniedu din ir-riforma fil-qasam tal-Kannabis sabiex realtjiet li tul is-snin ġew aċċettati, avolja fil-fond ta’ qalbna konnha nafu li huma ħżiena, jien ma rridx li din l-inġustizzja soċjali tibqa’ għaddejja. Ħaddieħor iparla u aħna ddeċidejna.”

Il-Prim Ministru Abela spjega kif dan jgħodd ukoll fir-riforma fil-liġi tad-divorzju, fis-settur tal-enerġija u fis-settur tal-kostruzzjoni. Dwar dan l-aħħar settur, il-Prim Ministru spjega kif anke hawnhekk l-Oppożizzjoni qed titħabbeb mal-interess settorjali.

“X’jagħmel ħaddieħor ftit li jinteressana u li naf żgur huwa li jien eċitat għall-ġimgħat li ġejjin biex inwettqu dawn ir-riformi u nibqgħu nlaqqmu n-nies għall-Covid-19 bi pjan li miexi b’mod b’saħħtu,” saħaq il-Prim Ministru hekk kif spjega li pajjiżna għandu l-aqwa rata ta’ tilqim fl-Ewropa.

Dr. Abela temm jgħid kif il-Partit Laburista ma jistrieħx fuq dak li kiseb imma jaħdem biex imexxi dan il-pajjiż ’il quddiem.

“Dan ħbieb tiegħu huwa moviment li ma jistrieħx fuq dak li kiseb. Dak li ksibna jagħtina n-nifs u l-enerġija biex inkomplu naħdmu u naħdmu iżjed. Naħdmu iżjed għaż-żgħażagħ tagħna, naħdmu iżjed għall-pensjonanti, għall-ħaddiema tagħna għal kull settur tas-soċjetà tagħna, niġbdu ħabel wieħed man-negozji tagħna. Ejjew ħbieb tiegħi ħalli naħdmu u mmexxu lil dan il-pajjiż ’il quddiem flimkien. Għawdxin u Maltin b’saħħitna ’il quddiem.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin