Skip to content

aħbarijiet

June 1, 2019

Maġġoranza storika li tpoġġi responsabbiltà kbira fuq il-Partit Laburista

Il-maġġoranza storika li kiseb il-Partit Laburista fl-elezzjonijiet tal-25 ta’ Mejju tpoġġi responsabbiltà kbira fuq il-Partit Laburista.  Kien dan il-messaġġ tal-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat ġewwa n-Nadur Għawdex.

Filwaqt li nnota li l-Partit Laburista gawda minn vantaġġ ta’ 18% fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, tkellem dwar is-sehem ta’ Għawdex f’dawn ir-rebħiet storiċi: “M’għandix kliem biex nirringrazzja lil Għawdex u lill-Għawdxin ta’ dak kollu li għamiltu magħna…Il-Partit Laburista kiseb bil-fatti l-ikbar rebħa fl-istorja politika ta’ dan il-pajjiż.”

Il-Prim Ministru spjega kif il-Partit Laburista fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali “żied bi 15 -il kunsillier u żidna kontroll ta’ ħames kunsilli lokali, b’total ta’ 47 kunsilli lokali. Dan ifisser li 70% tal-kunsilli lokali tal-pajjiż koll issa jinsabu maġġoranza tal-Partit Laburista.”

Joseph Muscat qal ukoll li f’Għawdex kellna sitwazzjonijiet fejn wieħed irid jirrimarka l-kisbiet tal-Partit Laburista. Filwaqt li kien hemm dispjaċir żgħir fil-lokalitajiet tal-Munxar u l-Fontana fejn f’din tal-aħħar, il-Partit Laburistakiseb il-maġġoranza tal-voti iżda mhux tas-siġġijiet, lokalitajiet bħall-Għarb u Żebbuġ, li kienu f’maġġoranza Nazzjonalista, illum il-Partit Laburista għandu l-istess ammont ta’ siġġijiet.

Il-Prim Ministru saħaq li l-pass li jmiss huwa li issa “ma nħarsux b’mod partiġġjan imma nħarsu li naħdmu flimkien favur dawn l-irħula.”

Joseph Muscat ma naqasx li jsemmi wkoll “il-valur simboliku li kellna f’dawn l-elezzjonijiet fejn għall-ewwel darba rbaħna l-maġġoranza fil-belt kapitali tagħna, il-Belt Valletta. Irnexxielna nirbħu maġġoranza għall-ewwel darba wkoll fis-Siġġiewi. Għandna dak ir-reġjun li hemm bidla ċara.”

Lokalitajiet oħra li dejjem ikunu fuq ix-xifer iżda li l-Partit Laburista rnexxielu jikseb il-maġġoranza tas-siġġijiet huma San Pawl il-Baħar, il-Mosta, il-Mellieħa, l-Imqabba u Birkirkara, b’tal-aħħar il-Partit Laburista saħħaħ il-maġġoranza mill-elezzjoni preċedenti.

Il-Prim Ministru semma wkoll lokalitajiet oħra fejn, filwaqt li fi żmien preċedenti “bdejna b’maġġoranza favur il-Partit Nazzjonalista, illum għandna maġġoranza ċarissima tal-Partit Laburista.” Il-lokalitajiet lil-Prim Ministru rrefera għalihom huma l-Floriana, Pieta’ u Santa Venera. Min-naħa l-oħra, fil-lokalitajiet fejn il-Partit Laburista minn dejjem kellu l-maġġoranza fihom, fl-aħħar elezzjoni l-maġġoranza fil-voti żdiedet u mhux naqset.

Ringrazzjament speċjali ngħata wkoll liż-żgħażagħ u n-nisa kollha li pparteċipaw f’dawn l-elezzjonijiet.

“Kemm nixtieq ngħidilkom li jien kuntent ħafna bis-suċċess taż-żgħażagħ f’dawn l-elezzjonijiet. Kellna kważi 100 żagħżugħ u żagħżugħa, 98 biex inkunu preċiżi li ġew eletti. 36% illum huma kunsilliera żgħażagħ. Il-moviment tagħna għandu snin sħaħ x’jaħsad minnu. Minn dawn iż-żgħażagħ, għandna 16 li laħqu sindki u 16 oħra viċi sindki. Irrid nirringrazzja minn hawnhekk lill-Forum Żgħażagħ Laburisti tal-programm START fejn 78% taż-żgħażagħ li ħadu sehem f’dan il-programm ġew eletti fil-kunsilli lokali tagħna.”

Fir-rigward tan-nisa, il-Prim Ministru esprima s-sodisfazzjon tiegħu fejn “ġew eletti 73 mara bħala kunsilliera, 27% li huwa numru tajjeb ħafna imma xorta mhux biżżejjed. Dan ir-riżultat li ksibna għandu jimlina b’aktar ħeġġa li nkomplu nippromwovu għal 50% parita bejn in-nisa u l-irġiel.”

Innota s-sehem tal-programm LEAD għal dan is-suċċess  u fisser kif 83% tal-parteċipanti ta’ LEAD li kkontestaw dawn l-elezzjonijiet kienu eletti.

Il-Prim Ministru spjega wkoll li din il-maġġoranza storika se tkun qed titfa’ responsabilta’ kbira fuq  il-moviment li jmexxi hu . “Irridu nwettqu dak li pproponejna. Mhux inparlaw u ma nwettqux. Aħna bħala Gvern ħadna l-fama li dak li nwiegħdu nwettquh. Issa rridu naraw li dik il-fama tkun ukoll fil-kunsilli lokali… Minn għada stess, ħa nwaqqfu struttura fejn nikkordinaw ix-xogħolijiet kollha li hemm bżonn isiru mal-pajjiż kollu.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin