Skip to content

Maħruġa mill-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista

 

Malta f’qalbna hi għajta li ngħixuha u nħossuha

 

“Meta llum qed ngħidu Malta f’Qalbna, m’aħniex nitkellmu biss għall-kampanja elettorali.  Ngħixuha u nħossuha.  Niddefendu kuljum dan it-twemmin tagħna li mhuwiex tal-blu u l-aħmar.  Imma tal-abjad u l-aħmar li m’għandux partiti. Għandu biss imħabba lejn ulied ommna, Malta.”

Stqarr dan il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat waqt li kien qed jagħlaq l-aħħar sessjoni tal-Konferenza Ġenerali Annwali, fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, il-Ħamrun.

Dr Muscar stqarr li kull min ingħaqad ma’ dan il-moviment, jaf li dan il-pajjiż iħobbu mhux skont jekk il-Partit Laburista jkunx fil-Gvern jew fl-Oppożizzjoni, imma jħobbu dejjem. Il-Prim Ministru rrimarka li l-familji, in-negozji, il-ħaddiema, il-pensjonanti, iż-żgħażagħ ilkoll jafu x’qed issarraf dan il-Gvern għall-pajjiż.

Il-Mexxej tal-Partit Laburista fakkar kif il-pensjonanti qed iħossu l-ħidma permezz taż-żieda fil-pensjonijiet, ħassew il-familji grazzi għall-żewġ baġits mingħajr taxxi, roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, tnaqqis fit-taxxa tad-dħul kull sena għal sitt snin sħaħ, ħassewh dawk li kienu jgħixu fil-faqar u mxew dik l-iskaluna ‘il fuq, il-ġenituri li forsi kien hemm min iċċaħħad mill-karriera, ġeneralment nisa, li llum għandhom iċ-childcareb’xejn, iħossuh ukoll il-ħaddiema kollha li forsi sa ftit ilu kellhom ħobżhom mhedded.  Illum f’Malta kull min irid jaħdem, jaħdem, iħossuh dawk il-pazjenti li għandhom bżonn operazzjoni u ma jdumux jistennew għaliha.  U dawk li għandhom bżonn mediċina u jsibuha in-stockdejjem. iħossuh uliedna fil-kwalita’ tal-arja minn mindu għalaqna l-power stationtal-Marsa u neħħejna l-Heavy Fuel Oilu ċ-ċumnija minn Delimara, il-ħaddiema li kienu ilhom snin fuq minimum wageffriżata, fejn illum f’Malta ħadd ma jista’ jagħmel iktar minn sena fuq paga minima, iżda fadlilna x’nagħmlu. Bdejna nagħtu lura l-vaganzi li jaqgħu f’festi pubbliċi f’forma ta’ ġranet leave. Biex il-familji jkunu jistgħu jużawhom meta jkun komdu għalihom u jqattgħu ħin flimkien.

Il-Prim Ministru ssokta jgħid kif iż-żgħażagħ u studenti li llum kważi kollha għandhom trasport pubbliku b’xejn, l-edukazzjoni tjiebet u llum min għandu aktar minn 16-il sena, jista’ jivvota. Il-ħidma tal-Gvern ħassewha dawk kollha li llum jibagħtu lit-tfal tagħhom l-iskola bit-trasport provdut, b’xejn lil kulħadd, dawk in-nisa u rġiel li jridu jiżżewġu sieħba jew sieħeb u ftit ilu ma setgħux, dawk il-ġenituri li llum jistgħu jsiru ġenituri permezz ta’ IVF mill-isptar ta’ Malta u dawk li qed jirċievu għajnuna ta’ €10,000 biex jaddottaw l-ulied.

“Meta ngħidu Malta f’Qalbna, infissru l-Maltin f’Qalbna.  Ifisser li l-Maltin u l-Għawdxin kollha huma f’qalbna u l-ewwel naħsbu fihom”, saħaq il-Mexxej Laburista filwaqt li fakkar kif sitt snin ilu bdejna trasformazzjoni ta’ dan il-pajjiż.  U din it-trasformazzjoni – din il-bidla – għadha sseħħ kuljum.

Il-Prim Ministru qal li b’mod inevitabbli, il-ħajja mhijiex biss ward u zahar, fejn mhux kollox huwa sabiħ.  Aħna ngħixu ħajja reali.  Ilkoll kemm aħna tad-demm u l-laħam., allura bħall-ħajja ta’ kull waħda u wieħed minnha għandna sfidi, u anke problemi, li rridu naffaċċjaw u nilqgħu għalihom.

Għalhekk tajjeb li nkunu onesti ma’ xulxin. Għalhekk qatt ma nistgħu nagħlqu għajnejna u widnejna għal min ikun għaddej minn perjodu diffiċli.  Għalhekk dejjem nibqgħu onesti mal-poplu.  M’għandnix xi soluzzjoni maġika li kull min jiġi bi problema ġdida, jew bi sfida ġdida, inkunu nistgħu nsolvuha mil-lum għall-għada. Imma għandna l-onestà li l-abjad ngħidulu abjad, l-iswed ngħidulu iswed u ngħiduha kif inhi mingħajr tidwir mal-lewża. Il-ħajja ta’ kull wieħed u waħda minnha iżda mhijiex statika. Dak li għamilna u dak li ngħaddu minnu ma jieqafx.  Il-ħajja ta’ pajjiż l-istess.  Dak li wettaqna flimkien qed inħossu l-frott tiegħu.  Imma min jimxi ‘il quddiem inevitabbilment se jiltaqa’ ma’ sfidi u diffikultajiet ġodda, għalhekk xogħlna – xogħli – mhux se jieqaf zopptu. Għalhekk niġi quddiemkom u ngħidilkom fadlilna ħafna x’nagħmlu flimkien bħala partit, bħala moviment, bħala pajjiż, stqarr il-Prim Ministru Joseph Muscat.

Dr Muscat qal li huwa min-natura tiegħu anke l-isfidi, jarahom parti mill-viżjoni li għandu l-Gvern. Għax konna nafu li jekk nieħdu t-triq tat-tkabbir, mhux tal-awsterità.  Li nieħdu t-triq tas-Surplusmhux tad-Deficits.  Li nqassmu l-ġid u mhux li nitqammlu mal-poplu.  Kien se jkollna reazzjoni naturali.  Sfidi li jiġu mill-azzjonijiet li ħadna.

U dawk l-isfidi huma wkoll parti mill-viżjoni ta’ pajjiżna għaż-żmien li ġej, għall-futur li naqsam fi tlieta.  L-infrastruttura, l-innovazzjoni u l-inklużjoni, elenka Joseph Muscat.

 

Infrastruttura

Dr Muscat spjega kif l-infrastruttura mhux biss dik tat-toroq iżda, dehra, indafa u infrastruttura soċjali, legali u infrastruttura diġitali u ta’ komunikazzjoni biex nippreparaw lill-uliedna għall-industriji ta’ għada kif ukoll l-infrastruttura ambjentali fejn qed tinħass il-ħtieġa li jkun hemm aktar spażji miftuħa għall-familji.

 

Infrastruttura ta’ toroq

Il-bini mill-ġdid tat-toroq kollha tal-pajjiż kienet xi ħaġa li ftit emmnu li setgħet issir, stqarr Dr Muscat.  Iżda illum ix-xogħolijiet tista’ tarahom minn Birżebbuġa, saż-Żejtun u l-Marsa, san-Naxxar, il-Mosta, San Pawl il-Baħar u Buġibba… Dħalna anke għal xogħol li suppost saru minn Kunsilli, iżda ħafna drabi qatt ma ngħataw għodda biex jaħdmu. Kullimkien għaddej xogħol kbir.

U mhux xogħol ta’ ftit patchingtarmac.  Xogħol ta’ kwalità, li naqilgħu triq mill-qiegħ u nibnuha mill-ġdid. Biex ikollna toroq għal 20 u 25 sena oħra mhux għal ftit snin. Hemm konsegwenzi?  Daż-żgur, għalhekk qed indaħħlu standards ġodda ta’ xogħol – bħal ma sar fil-Kappara Junction, l-istess qed isir fuq skala ikbar fil-Marsa Junctionfejn għaddej xogħol impressjonanti u fuq kull sit fejn qed isir ix-xogħol, sostna l-Mexxej tal-Partit Laburista.

Il-Prim Ministru spjega li qegħdin fil-proċess ukoll u tajna spinta kbira biex ngħaqqdu Malta u Għawdex b’link permanenti.  Kif qed nagħmlu wkoll permezz ta’ link tal-fibre-opticieħor.L-istudji kollha li għandna s’issa jikkonfermaw il-benefiċċji u l-qabża fil-kwalita’ tal-ħajja għall-Għawdxin b’mod partikolari meta jitlesta x-xogħol fuq il-mina. Dan se jfisser iktar xogħol għall-Għawdxin f’Għawdex.  Iktar investiment f’Għawdex.

Infrastruttura ambjentali

Joseph Muscat saħaq li huwa jrid li pajjiżna jitla’ f’livell ieħor fejn għandu x’jaqsam mat-tindif tal-pajjiż in ġenerali.  Għandna lokalitajiet li huma xempju tal-indafa.  Dan il-Gvern għandu mudell diġa’ bil-mod kif ħdimna fuq it-tindif u ż-żamma tal-indafa fil-Belt Valletta b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali. Irrid li dan il-mudell jiġi replikat ma’ Malta u Għawdex kollu. Kif bdejna t-toroq f’Malta u Għawdex kollha, irrid issa li nara li l-pajjiż kollu jinżamm nadif.

Dr Muscat qal li se nkunu qed nagħmlu din ir-riforma fit-tindif tal-lokalitajiet tagħna bħala Gvern ċentrali, iżda bl-għajnuna sħiħa tal-Kunsilli Lokali li se jkollhom il-mezzi biex iwettqu it-tindif tal-lokalitajiet tagħhom. Għandna bżonn ukoll li noħolqu iktar spazji miftuħa.  Sar ħafna xogħol diġa’ biex nirranġaw dak li ġa għandna.  Mill-ġmiel ta’ Ġnien l-Għarusa fil-Mosta, sal-Ġnien tal-Ferrovija ta’ Birkirkara u anke Ġnien Duminku Mintoff bejn Raħal il-Ġdid u l-Fgura u l-foss ta’ taħt il-Belt. Iżda mhux biżżejjed. Għalhekk fl-aħħar xhur, ħdimna fuq proġett ġdid u ta’ potenzjal. Fil-jiem li ġejjin se nkunu qed inħabbru xogħol kbir ieħor li sar biex nikkonvertu żona li minflok tinbena se tkun qed isservi bħala spazju kbir għall-familja kollha.  L-akbar proġett ta’ spazju miftuħ ġdid f’ġenerazzjoni, qal il-Prim Ministru.

Irridu nkunu fost l-ewwel pajjiżi fuq medda ta’ numru ta’ snin oħra li nkunu bdejna naqilbu għall-karozzi elettriċi l-ewwel f’Għawdex u mbagħad f’Malta.  Dan ix-xogħol diġa’ nbeda mill-Gvern.  Il-qalba trid tkun gradwali. Imma rridu nnaqqsu l-emissjonijiet mill-karozzi b’mod drastiku, tenna l-Mexxej Laburista.

Infrastruttura biex nirnexxu fl-isport

Il-Prim Ministru stqarr li rridu noħolqu struttura, l-infrastruttura neċessarja, biex nirnexxu fl-isport.Infrastruttura ta’ faċilitajiet.  Imma mhux biss.  Irridu pjan ċar.  Strateġija ta’ pajjiż u impenn tal-federazzjonijiet.

Irridu sistema sħiħa ta’ faċilitajiet.  Imma wkoll ta’ coaches professjonali.  Ta’ sistema ta’ edukazzjoni li tinċentiva l-isport.  Irridu ngħinu lill-għaqdiet sportivi, ta’ dixxiplini varji, li jiġu ‘il quddiem bi strateġiji fil-bogħod li jgħidulna kif fid-dixxiplina tagħhom se jġibu l-midalji tad-deheb, fidda u bronż.  Bil-key performance indicators u targets ċari, spjega l-Mexxej Laburista filwaqt li saħħaq li Malta għandha bżonn attitudni ta’ winners.  Dan huwa pajjiż ta’ winners.  Allura jekk mhux nirnexxu fl-isport, sinjal li mhux noħolqu l-ambjent biex nirnexxu fl-isport.

Uliedna huma tajbin daqs ulied f’pajjiżi oħra.  Nistgħu nerbħu bl-abbiltajiet tagħna, stqarr Joseph Muscat.

Innovazzjoni

Dwar l-innovazzjoni, Dr Muscat qal li huwa jemmen li dan il-poplu jista’ jkun l-iktar poplu innovattiv u li joffri opportunitajiet fid-dinja kollha.  Ħloqna niċeċ ekonomiċi f’pajjiżna li ħafna nies lanqas jemmnu li pajjiż daqstant zgħir jista’ joħloq daqstant ġid.  Minn dejjem konna ġens li x-xogħol noħolquh għax nies ħabrieka. Mhux dejjem iżda kien hemm Gvern li għen dak is-sens intraprenditorjali tal-Maltin u Għawdxin.

Irridu nibdew nippreparaw lit-tfal tagħna għad-dinja u għax-xogħol ta’ għada fl-edukazzjoni. Nitkellmu dwar Robotics, dwar AI, dwar AutomationBlockchainu kunċetti oħra li se jibdlu s-settur tax-xogħol drastikament. Il-ħiliet tal-lum mhux se jkun biżżejjed għall-fabbriki ta’ għada.  Il-fabbriki ta’ għada, illi diġa’ bdejna naraw jinbtu f’Malta mhux se jibqgħu dak il-post fejn ikollok linja u ħaddiem jagħmel ġurnata sħiħa jirrepeti l-istess proċess.  Il-proċess ta’ repetizzjoni llum jagħmlu robotb’iktar preċiżjoni u ħeffa, saħaq Dr Muscat.

Bdejna u se nkomplu ndaħħlu kunċetti fl-iskejjel tagħna li jippreparaw lil uliedna għal din ir-realtà biex id-dinja tal-edukazzjoni u d-dinja ġdida tax-xogħol ikunu allinjati. Hawn jidħol l-innovazzjoni ta’ pajjiżna.  Il-poplu huwa ħabrieki.  U dan il-Gvern għandu viżjoni biex jisqi l-bżulija tal-Maltin.  Għalhekk dan illum huwa pajjiż suċċess.- l-aqwa fl-Ewropa.

Li kieku hekk, fejn qed jaħdmu dawn in-nies?  Qed jaħdmu f’setturi tradizzjonali bħall-kostruzzjoni għax qed nibnu Malta mill-ġdid.  Imma qed jaħdmu wkoll fin-niċeċ ġodda li ftaħna f’pajjiżna bħall-gamingsoċjali, l-e-sports. Il-Blockchain tokenisation.  Qed jaħdmu fis-setturi ta’ Fintech.  Fis-settur tal-farmaċewtika li espanda bil-kbir.  Fis-settur tal-medical cannabisfejn għandna l-aqwa kumpaniji fid-dinja.  Fil-currency printingbl-aqwa żewġ kumpaniji fid-dinja, dan filwaqt li sirna ċentru ta’ manutenzjoni u tiswija tal-ajruplani, qal il-Prim Ministru.

Inklużjoni

Il-viżjoni tagħna ta’ pajjiż inklussiv tinħass.  L-inklużjoni huwa ċentrali fil-prinċipji li jiggwidawna.  Kont qed nitkellem dwar il-persuni barranin.  Ħa nibdew mill-bażiku.  Aħna pajjiż fl-Unjoni Ewropea.  Kull wieħed minn 500 miljun Ewropew għandu dritt jgħix Malta. Id-dritt li Ewropew imur fejn irid fl-Ewropa.  15-il sena ilu kienu jbiegħuha li l-Maltin jistgħu jmorru fejn iridu fl-Ewropa. B’konsegwenza, kull Ewropew seta’ jiġi Malta.  X’inhi l-problema llum?  Jista’ xi ħadd jispjega kif saret problema llum li pajjiżna tant għandu xogħol li f’Malta qed jiġu huma l-Ewropej, u mhux biss immorru aħna.  Ġermaniż, Svediż, Rumen, Bulgaru, Ingliż jew Taljan u Spanjol qed ifittxu Malta biex jaħdmu u jgħixu.  Għax dawn huma nies li jfittxu x-xogħol, spjega l-Mexxej Laburista.

Dr Muscat qal li rridu nkunu kuraġġjużi wkoll.  Iridu jgħidulna soċjalisti?  Mela qatt stħajna li aħna soċjalisti?  Is-Soċjalisti huma inklussivi.  Li jiftħu mhux jagħlqu l-bibien, mhux jibnu ħitan.  Li joffru l-opportunitajiet mhux għal min jista’ u jiflaħ biss, imma għal kulħadd.  Li jifhmu u jgħinu lil min jaqa’ lura.

Jien soċjalist, demokratiku progressiv, liberali u Ewropew.  Nirrispenġi x-xenofobija, il-lemin estrem li flok jiftaħ jagħlaq. Li flok ikun inklussiv ikun esklussiv. Ma għandix minn xhiex nistħi mill-prinċipji tiegħi. Nemmen fl-inklussività fit-totalità tagħha. Aħna nħobbu.  Aħna niftħu.  Aħna naraw l-opportunitajiet fejn ħaddieħor jara l-problema.  L-inklussività ħbieb, tenna l-Prim Ministru.

Min-naħa l-oħra, il-Mexxej Laburista qal li huwa jifhem lil min hu inkwetat u rrid li nindirizza l-inkwiet tiegħu u li s-sigurtà hija pre-rekwiżit għall-progress.  Il-komunità li ngħixu fiha rriduha timxi ‘il quddiem fit-totalità tagħha.  Li nħarsu madwarna ‘il ħin kollu biex naraw li min qed jaqa’ xi ftit lura, jew mhux ilaħħaq mal-pass ta’ ħaddieħor, isib lilna ninkoraġġuk u nagħtuk l-għodda biex tasal int.

Irridu nkomplu nsaħħu dak is-sens ta’ komunità  li jagħżilna minn ħaddieħor fejn ma nħallu lil ħadd jaqa’ lura.  M’aħniex poplu għajjur.  Anzi dan poplu jagħder u dan moviment li ma jħalli lil ħadd jaqa’ lura. Qed noħolqu ambjent pożittiv biex kulħadd ikollu l-istess opportunitajiet. Il-gap irridu nagħlquh fl-opportunitajiet.  Għax irridu li ma jkunx hemm distinzjoni bejn nisa u rġiel. Din hija parti mill-viżjoni ta’ inklussivita’ għal pajjiżna. Nemmnu li kulħadd jista’ jimxi ‘il quddiem bl-istess pass, imma sabiex naslu għal dan, irridu noħolqu l-atmosfera ta’ inklussivita’ u bidla fil-kultura li kultant ma nammettux li għadha teżisti, stqarr il-Prim Minsitru Joseph Muscat.

Bħala moviment ma nistgħux ninsew minn fejn tlaqna. Ma rridux nitkabbru. Iridu nibqgħu nisimgħu lil kulħadd, inkluż dawk li jħossuhom imweġġà.  B’hekk biss nistgħu nibqgħu nerbħu l-imħuħ u l-qlub tal-maġġoranzi tal-poplu Malti u Għawdxi, temm jgħid il-Prim Ministru.

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin