Skip to content

MEMBRI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjonijiet kollha tal-Parlament Ewropew sa minn meta Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea. Xhieda ta’ kemm l-MEPs tal-Partit Laburista dejjem kienu leħen favur Malta u ċ-ċittadini tagħha.

ALFRED SANT

Membru : Kumitat għall-affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Delegazzjoni għar-Relazzjonijiet mal-Istati Uniti

CYRUS ENGERER

Membru : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta’ Alimentari. Kumitat Speċjali għall-Ġlieda Kontra l-Kanċer. Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana. Viċi-President tal-Alleanza dwar is-Saħħa Mentali

JOSIANNE CUTAJAR

Membru fil-Kumitati; għall-Industrija, Riċerka u Enerġija, Trasport u Turiżmu u Żvilupp Reġjonali

ALEX AGIUS SALIBA

Chairperson tal-Kumitat tal-Politika Ewropea għall-pjattaformi diġitali President tal-Forum dwar is-Saħħa tas-Smigħ tal-Unjoni Ewropea Membru fil-Kumitati; tas-Suq Intern u l-Protezzjoni tal-Konsumatur, Diġitali u l-Intelliġenza artifiċjali, Impjiegi u Affarijiet Soċjali Ko-ordinatur tal-S&D fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet Rapporteur fuq ir-rapport dwar il-protezzjoni ta' persuni b'diżabilità

ATTIVITAJIET

PARTIT LABURISTA
2022