Skip to content

“Din mhix kwistjoni ta’ nuqqas ta’ umanità imma meta għandek is-saħħa tal-poplu li tista’ tiġi preġudikata, ikollok tipprioritizza.”

 

Hekk qal il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela f’intervista waqt ONE News, filwaqt li saħaq li d-deċiżjoni li ttieħdet hija iebsa u bla preċedent.

 

“Deċiżjoni li ħadna b’responsabilità kbira u konxji li jista’ jkollha r-riperkussjonijiet. Qegħdin fi gwerra mhux tradizzjonali, gwerra siekta, bl-iżvantaġġ li l-għadu ma nafuhx.”

 

Robert Abela fisser kif il-Gvern Malti mhux se jkun qed jiggarantixxi r-riżorsi għas-salvataġġ lil immigranti irregolari tal-massa li jkunu abbord kwalunkwe opra tal-baħar u bastimenti. Deċiżjoni li ġiet ikkomunikata mal-Kummissjoni Ewropea.

 

Il-Prim Ministru spjega li l-miżura li ttieħdet kienet waħda proporzjonata f’dawn iċ-ċirkostanzi u m’hemmx alternattiva. Hawnhekk spjega tliet deċiżjonijiet.

 

“Fit-tlieta ta’ April kkomunikajna mal-bastimenti tal-NGOs li jagħmlu salvataġġ u għamilniha ċara li jekk iridu jagħmlu s-salvataġġ, iridu jieħdu lill-immigranti fil-pajjiż tal-bandiera tagħhom. Ma ħarisniex lura u dik id-deċiżjoni ġiet implimentata b’dixxiplina – mhu minnu xejn li kien hemm U-Turn. It-tieni realtà kienet dik ta’ dgħajjes li mhumhiex reġistrati, li ma jġorru l-ebda bandiera, li jitilqu mix-xtut Libjani u jaqsmu lejn pajjiżna. In-nies ma jafux il-kwantità enormi ta’ dgħajjes li rnexxielna nżommu. Kieku ma kinux il-Forzi Armati ta’ Malta, kienu jidħlu għexieren ta’ dgħajjes.”

 

Robert Abela spjega li fl-aħħar sigħat kien hemm dgħajsa waħda li rnexxielha tidħol fiż-żona ta’ salvataġġ Maltija. Minnufih tlaqqa’ l-Kabinett b’urġenza, u b’mod unanimu sar pjan imsejjes fuq tliet punti ta’ prinċipju: li l-portijiet Maltin ma joffrux post sikur għall-immigranti, li ma jidħlux immigranti, u li ma jistax jiġi garantit is-salvataġġ tal-immigranti.

 

“Ir-realtà hija li ma nistgħux inwaqqfu r-riżorsi tal-pajjiż f’dan il-mument straordinarju li qed ngħixu u noħorġu għexieren ta’ mili ’l barra biex insalvaw l-immigranti. Naf li d-deċiżjoni kienet waħda kontroversjali imma ttieħdet b’eċċezzjoni għal din id-dgħajsa biss.”

 

Il-Prim Ministru esprima d-dispjaċir tiegħu għal min qal li l-Gvern għamel U-Turn. Saħaq li l-Gvern kien konsistenti f’kull deċiżjoni li ħa.

 

“Hemm dgħajjes li fis-sigħat li ġejjin se jiġu lejn xtutna. Matul il-lejl li ġej se nkunu qed nissorveljaw numru ta’ dgħajjes.”

 

Robert Abela saħaq li kull immigrant li rifes fuq Malta fl-aħħar sigħat, ġie ttestjat għall-COVID-19. Ilkoll tpoġġew f’iżolament waħedhom u qed jinżammu f’detenzjoni.

 

“Mhux se jkunu qed jiġru fit-toroq imma se jinżammu maqfulin. Hija kelma kerha imma m’hemmx alternattivi.”

 

Il-Prim Ministru spjega li s-sitwazzjoni fil-Libja hija dik fejn hemm mijiet ta’ eluf ta’ persuni li jridu jaqsmu mix-xtut Libjani, u r-realtà hi li l-uniċi żewġ portijiet li jsibu huma dawk ta’ Lampedusa u ta’ Malta. Spjega li l-għajnuna mill-Unjoni Ewropea ssarrfet f’simpatija u solidarjetà.

 

“L-obbligu tiegħi bħala Prim Ministru huwa li nissalvagwardjaw is-saħħa tal-poplu Malti u Għawdxi. Mhux se nonqsu mill-umanità imma qegħdin ngħixu realtà li rridu nipprioritizzaw.”

 

Robert Abela saħaq li mill-mument li ttieħdet id-deċiżjoni lura fit-tlieta ta’ April, ma ddaħħal l-ebda immigrant li kien abbord bastimenti tal-NGOs. Qal li hekk kif ġew magħluqa l-ajruport u l-portijiet, ma jistax jintuża kejl differenti fl-immigrazzjoni irregolari.

 

Il-Prim Ministru temm b’appell ċar.

 

“Nappella għad-dixxiplina stretta u għar-responsabilità. Ġejjin ġimagħtejn kruċjali. Make or break. Jekk se nkunu dixxiplinati se noħorġu minn dan il-mument kemm jista’ jkun malajr, jekk le, se ndumu nkaxkru. Jekk irridu mmorru f’direzzjoni ta’ aktar miżuri stretti, nhar it-Tnejn se nżid il-miżuri. L-għażla f’idejn in-nies. Nifhem li l-Ħadd huwa ta’ dispjaċir li ma norganizzawx ikliet tal-familja, imma bħalissa hekk hemm bżonn. Dan il-perjodu se jgħaddi, iktar ma jgħaddi malajr, iktar naħarbu niġru malajr. Inutli li għamilna suċċess kbir fil-qasam mediku, imma jekk indumu għaddejjin bil-miżuri ta’ restrizzjoni se jkollna l-problemi. Is-sigriet huwa liem pajjiż jaħrab jiġri l-ewwel ’il quddiem. Il-kejl tas-suċċess jiġi mkejjel fuq l-aspett mediku u ekonomiku… Jekk innaqqsu l-impatt mediku, taħrab l-ekonomija u jkollna suċċess komplet f’din il-pandemija.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin