Skip to content

Maħruġa mill-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Partit Laburista   

 

Mhux kwoti, iżda azzjoni pożittiva  

 

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, sostna kif il-proposti tal-gvern biex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika mhux se jkunu proposti li jwasslu biex in-nisa jieħdu post l-irġiel. Minflok se jkunu proposti li joħolqu azzjoni pożittiva biex jinħoloq iktar spazju għan-nisa. Għalhekk, qal Joseph Muscat, il-kelma kwoti mhijiex dik li għandha tintuża b’rabta mar-riforma li se jressaq il-gvern.

“Irridu nneħħu l-kelma kwoti mix-xena,” qal il-Prim Ministru.

“Li se nipproponu aħna mhux li mara tieħu post raġel… imma kif aħna nżidu l-post tan-nisa fl-istituzzjonijiet li jieħdu d-deċiżjonijiet,” qal Joseph Muscat f’diskors li fih ta eżempji ta’ kif jekk is-sistema ma tkunx ixxokjata, ma tiġrix il-bidla. B’mod skjett saħansitra sostna li f’Malta għad m’għandniex l-ugwaljanza. Hawn beda jagħti eżempju ta’ kif imxejna ‘l quddiem f’numru ta’ oqsma.

“Imxejna fil-qasam tax-xogħol fejn illum għandna sitwazzjoni fejn għandna ammont bla preċedent ta’ nisa li qed jieħdu sehem fid-dinja tax-xogħol. Peró dan kif sar? Għamilna dan għax ħadna deċiżjoni kuraġġuża… introduċejna benefiċċji u programmi bħal mhuwa child care. Li ħarġet potenzjal ta’ persuni li kienu qed jistennew il-ftuħ biex jiffaċilitaw is-sitwazzjoni,” qal il-Prim Ministru li nnota kif anke l-fatt li din hi miżura li kienet mistennija l-iktar għan-nisa, turi d-diżugwaljanza fis-soċjetà tagħna.

“It-tagħlima hi li kien hemm bżonn xokk fis-sistema biex l-affarijiet jibdew jiċċaqalqu,” qal Muscat li tenna li ma dan kien hemm bżonn ir-rieda politika.

Bidla oħra sostanzjali seħħet fil-ġudikatura. Innota kif bħalissa m’hemmx Imħallfin u Maġistrati rtirati. Xi ħaġa li turi kemm kienu ftit wisq dawk maħtura tul is-snin.

“Turi kemm jekk ma tixxokjax is-sistema, is-sistema qatt mhu se tinbidel waħedha… matul l-aħħar sitt snin tajna dan ix-xokk lis-sistema fil-qasam legali, tal-ġudikatura. Sitta minn kull għaxar persuni li nnominajna kienu nisa. 57%. Minn sitwazzjoni li writna li kienu biss 35% llum għall-ewwel darba għandna iktar minn nofs il-ġudikatura li huma nisa. Din hi rivoluzzjoni siekta li hi importanti,” qal Joseph Muscat.

Bidla wkoll fis-settur pubbliku. Fl-2012 kienu 31% biss tad-diretturi li kienu nisa, illum din hi ta’ 39%. L- Assistenti diretturi telgħu minn 31% għal 50%.

“Mill-ġdid, għaliex ġara dan kollu? Għax hemm policy ċara li tinkoraġixxi parteċipazzjoni ikbar,” qal il-Prim Ministru li reġa’ sostna dwar il-bżonn li tkun ixxokjata s-sistema.

“Għalhekk ftit tal-ġimgħat oħra se nkunu qed inniedu l-proposti tagħna bħala gvern dwar kif iktar nisa jistgħu jidħlu fil-ħajja pubblika u fid-dinja tal-politika,” żied il-Prim Ministru  li sostna li jekk se nistennew l-affarijiet isiru waħedhom l-bidla mhux se ssir. Joseph Muscat li tenna l-bżonn għall-diskussjoni miftuħa fix-xhur li ġejjin inkluż mal-oppożizzjoni.

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin