Skip to content

aħbarijiet

April 24, 2019

Min qata’ qalbu li jikkonvinċi bl-argumenti, ma jkunx fadallu ħlief logħob

Maħruġa mill-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista

 

Min qata’ qalbu li jikkonvinċi bl-argumenti, ma jkunx fadallu ħlief logħob

 

“L-Oppożizzjoni lagħbu din il-logħba cheapli l-attentat huwa mhux biex jikkonvinċu lin-nies imma biex jippruvaw jaqtaw qalb in-nies milli jmorru jivvutaw… Min qata qalbu biex jikkonvinċi bl-argumenti ma jkunx fadallu ħlief logħob biex jasal fejn għandu jasal.” Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, meta kien qed jieħu sehem f’sessjoni tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista f’Ta Sannat Għawdex.

 

Dr Muscat qal li kien għal Partit Nazzjonalista, in-nies Ta’ Sannat fil-25 ta’ Mejju li ġej m’għandhomx għalfejn joħorġu jivvutaw. Ma jriduwomx li joħorġu jivvutaw bħal ħafna lokalitajiet oħra, la biex jiġġudikaw il-Kunsill preżenti, la biex jagħżlu lill min jridu fil-Kunsill li ġej u ovvjament il-logħba kienet biex jippruvaw jaqtawlhom qalbhom milli jivvutaw għall-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.

 

Il-Prim Ministru tenna li fi 23 lokalità kienu se jkunu milquta 130,000 votant.

 

Dwar is-surplus, il-Prim Ministru saħaq li wara li l-Ewropa kollha rrikonoxxiet illi Malta kienet it-tieni l-aqwa pajjiż li rreġistrat surplus, il-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista ħarġu jgħidu li għandna deficit minflok. “Nistħajjel lill Adrian Delia qed jgħix f’univers ieħor, għaliex meta għandek l-Istituzzjonijiet Ewropej li jgħidulek li Malta għamlet surplus ieħor għat-tielet sena infila, insibu lill-Kap tal-Oppożizzjoni jgħid li dan mhux veru. Dan iwassal sabiex ninkwetaw għal kwistjoni ta’ kreddibilta f’dan il-pajjiż,” sostna Dr Muscat.

 

Dr Muscat fisser li n-nies jafu li dak li nwiegħdu nwettquh, filwaqt li għandna Oppożizzjoni li ma tistax tinġabar. Huwa qal li ser jibqaw għaddejin bil-ħidma sabiex dan is-surplus jfisser xi ħaġa fil-ħajja tan-nies fejn permezz ta’ dan is-surplus jkunu jistgħu jżidu l-pensjonijiet, jkomplu joffru s-servizz taċ-childcare b’xejn, ikomplu jagħtu l-benefiċċji tal-inwork benefit u jerġa jingħata ċekk ieħor ta’ refund tat-taxxa.

 

Kompla li t-tkabbir ekonomiku qed iġib problemi u realtajiet ġodda, iżda għandna wkoll biex nirkbuhom dawn il-problemi u r-realtajiet. Spjega kif l-FSWS qed jingħataw ir-riżorsi u l-flus biex jiffaċċjaw uħud minn dawn il-problemi u realtajiet ġodda li għandna fis-soċjeta Maltija. Spjega li għal kuntrarju ta’ Gvern preċedenti li fl-2012 sabiex jikkumbatti l-problemi soċjali kien jonfoq 7.5 miljun ewro, telajna n-nefqa ta’ din il-Fondazzjoni għal 18-il miljun ewro li ser imorru sabiex jindirizzaw l-iktar problemi importanti fil-familji.

 

Dr Muscat kompla li permezz tas-surplus jista’ jsir investiment f’postijiet u affarijiet f’Għawdex, fost oħrajn, illi sa ċertu snin ilu kienu biss ħolma, u b’hekk iwassal li Għawdex tkun tajba daqs Malta u tkun ukoll l-aqwa fl-Ewropa. Sostna li għal Għawdex għadu kif ġie mniedi pjan li permezz tiegħu ser jintefqu 130 miljun ewro sabiex Għawdex jkollu ilma tal-aqwa kwalita’ u ma jibqgħux jiddependu minn pipe li ġej minn Malta. Apparti dan qed naraw l-investiment li diġa beda dieħel u qed jieħu forma permezz tal-Isptar il-ġdid, l-iskola medika ta’ Barts u kellna l-ewwel investimenti fil-qasam tat-teknoloġija bħal RS2.

 

Dr Muscat spjega li fi ftit xhur oħra ser naraw post li kien ilu abbandunat għal snin twal, jiġi mibdul f’post fejn ser jattiraw uħud mill-aqwa kumpaniji fil-qasam tat-teknoloġija, fejn ser joħolqu jobs sabiex żgħażagħ jekk jridu jista’ jkollhom job f’Għawdex. Sabiex Għawdex ma tintlaqatx minn nuqqas ta’ konnettivita tal-internet, u għaliex għandna surplus, illum ġie mniedi proġett fejn ser jinvestu 3.5 miljuni u sa sena oħra jkollna t-tieni fibre optic cable bejn Malta u Għawdex.

 

Sabiex il-Gvern ikompli jinċentiva l-impjieg ta’ nies ġewwa Għawdex kull impjieg ġdid li jinħoloq f’Għawdex il-Gvern jagħtih 6000 ewro. Permezz ta’ din l-iskema minn 32 kumpanija nħolqu 80 job ġdid, li jfisser kambjament kbir għal ħafna familji.

 

Dwar il-mina bejn Malta u Għawdex, il-Prim Ministru qal li din il-mina ser jagħmluha b’rispett sħiħ għar-regoli ambjentali u r-regoli kollha. Il-mina ser tkun tinkludi wkoll trasport pubbliku b’xejn.

 

“Fiduċjuż ħafna li Għawdex qabad triq ta’ żvilupp sostenibbli…Il-viżjoni tiegħi għal Għawdex hi li jkun paripassu ma’ Malta. Irridu nispiċċaw f’sitwazzjoni fejn fi snin li ġejjin tant kemm jiżviluppa l-ekonomija f’Għawdex li naraw Maltin li jitilaw jaħdmu Għawdex u jinżlu lura Malta. Kif ma bżajniex noħolmu fuq dawn l-affarijiet, ma nibżgħux li nwettqu. Dak huwa l-futur, min jkun lest li jwettaq dawn l-affarijiet,”sostna l-Prim Ministru Joseph Muscat.

 

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin