Skip to content

 

“Nagħti garanzija lill-poplu Malti u Għawdxi kollu li se nibqgħu Gvern li jħares ir-ruħ soċjali tiegħu. Dan huwa wieħed mill-erba’ prinċipji ewlenin li fuqhom huwa msejjes il-Partit Laburista, u nagħti garanzija li se nibqgħu viċin iż-żgħir u viċin il-batut.”

 

Kliem il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela, fl-ewwel attività politika li saret skont il-protokolli tal-awtoritajiet tas-saħħa f’Ħal Balzan, li matulha n-nies preżenti kellhom iċ-ċans jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom lill-Prim Ministru.

 

“Din il-garanzija se tingħata fid-19 t’Ottubru, bħal għada ġimgħa, meta se nħabbru l-baġit li waħda mit-temi ewlenin tiegħu hija l-ħarsien ta’ min jista’ l-inqas fis-soċjetà tagħna. Dak huwa dak li jiddefinixxi l-politika ta’ dan il-Gvern. Fl-istess waqt naħdmu man-negozji, naraw li l-ġid jinħoloq fuq u jgawdu t’isfel ukoll. Dawn huma prinċipji li meta tibdilhom f’realtà, ikollok politika sana ta’ ħafna ġid għall-pajjiż.”

 

Dwar il-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel, il-Prim Ministru fakkar li dan sar b’mod gradwali u qal li jifhem ġenituri li għadhom maħkuma mill-biża’, imma rrimarka li wara diskussjonijiet intensivi, intlaħaq bilanċ importanti bejn protokolli li jħarsu s-saħħa tal-istudenti u l-għalliema fl-istess waqt li t-tfal ma jitilfux l-edukazzjoni tagħhom.

 

Dwar it-turiżmu, il-Prim Ministru tkellem dwar il-ftuħ mill-ġdid tal-ajruport f’Lulju li għadda.

 

“X’inhi t-triq ’il quddiem? Li nagħlqu l-ajruport? Ir-risposta hija le, imma li jkollna vvjaġġar sigur. Dan nistgħu nagħmluh kif qed nagħmluh illum, b’sistema fejn naraw li kemm jista’ jkun ma jkollniex wasliet ta’ nies li jkun infettati. Id-direzzjoni fil-jiem li ġejjin hi li jkomplu jiżdiedu t-testijiet, ikollna sistema ta’ rapid testing, li naraw li dawk il-pajjiżi ta’ aktar sogru jkunu kif diġà huma obbligati bil-liġi llum li jkollhom test magħhom sa tnejn u sebgħin siegħa qabel li juri li huma negattivi. Dan huwa l-mod li rridu nħarsu lejh ’il quddiem.”

 

Robert Abela fakkar ukoll li l-finanzi tal-pajjiż ippermettew il-miżuri u l-iskemi t’għajnuna li ta l-Gvern tul l-imxija u qal li dawn se jiġu estiżi wkoll fil-budget għax urew li huma sostenibbli.

 

“Jien nemmen li l-ekonomija se tagħmel rebound. Għandna finanzi fis-sodd frott l-għaqal tal-Gvern li fl-aħħar seba’ snin kattar il-ġid. Jgħidulna li kellna ekonomija bla pjan. Kif stajna noħorġu b’miżura bħall-COVID Wage Supplement li kieku ma konniex nafu fejn sejra l-ekonomija? Tafu kemm hija miżura b’saħħitha? Iktar mill-paga minima nazzjonali. Il-Gvern qed jagħti lill-employers għal kull ħaddiem fis-setturi milquta, tmien mitt ewro fix-xahar, u l-employer iżid fuq dik is-somma. Din vera b’saħħitha, flimkien mal-vouchers, mar-rebate fuq il-kontijiet tad-dawl, ir-rebate fuq il-kirjiet, kollha maħsuba biex inżommu n-negozji b’saħħithom u n-nies fl-impjieg.”

 

Il-Prim Ministru qal li huwa kburi b’dak li sar fl-aħħar xhur, meta sab “ħadida tikwi” li ħasdet lid-dinja kollha, li ħalliet impatti ta’ saħħa u ekonomiċi kbar madwar id-dinja kollha, iżda nnota b’sodisfazzjon li filwaqt li n-normalità f’pajjiżi oħra kienet li n-nies jitilfu l-kuraġġ li jinvestu, f’Malta l-investituri komplew mexjin ’il quddiem bl-investimenti tagħhom.

 

“Qatt m’aċċettajt li nkun immexxi bi tbassir għax dejjem emmint li t-tbassir kapaċi jinqaleb ta’ taħt fuq bil-ħidma tagħna. Hekk għamilna u hekk se nkomplu nagħmlu.”

 

Robert Abela fakkar meta f’Lulju, il-Gvern innegozja bil-għaqal fi Brussell u rnexxielu jikseb pakkett finanzjarju li huwa d-doppju ta’ dak li nnegozjat amministrazzjoni preċedenti fl-elfejn u tnax. Dan, qal il-Prim Ministru, huwa riżultat ta’ min ma jistħix jgħid li hu Malti u jkun kburi b’pajjiżu u bil-poplu tiegħu.

 

“Grazzi lill-poplu Malti u Għawdxi ta’ kemm f’dawn l-aħħar xhur sibt poplu li japprezza. Sibt warajja poplu li f’mumenti ta’ qtigħ il-qalb, tana l-kuraġġ u mmotivana biex nibqgħu nieħdu d-deċiżjonijiet kollha meħtieġa fl-interess tal-poplu Malti u Għawdxi… ix-xogħol f’pajjiżna se jibqa’, l-investiment barrani se jibqa’ ġej f’pajjiżna, se jsiru aktar proġetti infrastrutturali, nagħti serħan il-moħħ lill-ħaddiema kollha f’pajjiżna li l-għixien tagħhom se jibqa’ garantit, il-kwalità tal-ħajja se tibqa’ garantita biex ikollkom iktar flus f’idejkom. Grazzi ta’ kemm kontu magħna, inwiegħdkom ħidma bla waqfien u b’lealtà biex nara li pajjiżna joħroġ minn dan il-mument b’suċċess. Poplu b’saħħtu u reżiljenti, verament kburi bikom.”

 

Preżenti għal din l-attività politika kien hemm ukoll id-Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Partit Laburista, Daniel Micallef u l-President tal-Partit Laburista, Ramona Attard.

 

Ġranet biss ’il bogħod qabel ma l-Partit Laburista jiċċelebra l-mitt sena mit-twaqqif tiegħu, Daniel Micallef qal li dan il-Partit ipoġġi l-politika fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu u semma l-laqgħat kontinwi li qed isiru mal-imsieħba soċjali u diversi għaqdiet u entitajiet, fosthom bħala parti mill-Policy Fora, biex il-Partit Laburista jkompli jkun miftuħ għall-ideat li jagħtu relevanza lil kwalunkwe partit politiku.

 

L-għada tal-ġurnata li fakkret l-importanza ta’ aktar għarfien dwar is-saħħa mentali, Ramona Attard saħqet li se tibgħat lit-tifla l-iskola mhux biss minħabba t-tagħlim akkademiku, imma wkoll b’risq is-saħħa mentali ta’ bintha għaliex huwa importanti li t-tfal imorru l-iskola u jkomplu bil-vjaġġ edukattiv u soċjali tagħhom. Saħqet ukoll fuq l-importanza tal-indipendenza ekonomika tal-mara, biex iż-żewġ ġenituri jkunu responsabbli indaqs ta’ uliedhom.

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin