Skip to content

Fin-Nadur il-Prim Ministru tkellem dwar il-fatt li l-gvern ħa u se jibqa’ jieħu d-deċiżjonijiet.

“Il-problemi li writna kważi kollha solvejnihom, il-problemi l-ġodda qed niffaċjawhom. Imma nistgħu naħdmu b’rasna mistrieħa biex lil ta’ warajna mhux problemi nħallulhom, iżda opportunitajiet. Inħallulhom il-ġid. Dan nistgħu nagħmluh għax id-deċiżjonijiet noħduhom,” qal il-Prim Ministru.

Meta tkellem fit-tul dwar l-effetti tad-deċiżjonijiet tal-gvern, il-Prim Ministru rrefera lejn statistika tal-Unjoni Ewropea li kkonfermat kif wara d-deċiżjoni tal-gvern, seba’ snin ilu, li jorħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, illum il-Maltin iħallsu fost l-orħos kontijiet fl-Unjoni Ewropea.

“Għaliex? Għax ħadna d-deċiżjonijiet,” qal il-Prim Ministru li spjega wkoll kif il-gvern ħa d-deċiżjonijiet anke meta ġie biex jara kif se jdaħħal il-flus. Dan biex isostnu inizjattivi bħaż-żidiet fil-pensjoni. “Ta’ qabilna kienu jirraġunaw li biex ikollok il-flus trid tintaxxa iktar… dan il-gvern bil-maqlub, jagħti jagħti u jipprova ma jieħu xejn. Ġejna f’sitwazzjoni li Malta hi s-sitt pajjiż fl-Unjoni Ewropea kollha bl-inqas rati ta’ taxxi,” spjega l-Prim Ministru li qal li filwaqt li nagħmlu dan, aħna fost l-iktar pajjiżi li mhux niċċarġjaw in-nies għall-kontijiet tad-dawl, fost l-iktar li qed inżidu l-pensjonijiet u s-servizzi bħaċ-childcare b’xejn u t-trasport b’xejn fost numru kbir ta’ inizjattivi oħra.

Fost l-oqsma fejn il-gvern jieħu d-deċiżjonijiet hemm ukoll dawk tal-infrastruttura li trid tlaħħaq mat-tkabbir ekonomiku li qed ikollu dan il-pajjiż. “Nafu li kif qegħdin ma nistgħux nlaħħqu. Filwaqt li l-privat miexi tajjeb, aħna wieħed mill-ftit pajjiżi li qed ninvestu fl-infrastruttura filwaqt li l-ekonomija sejra tajjeb,” qal il-Prim Ministru li rrefera għall-effetti pożittivi li diġà bdiet tħalli l-effett tal-flyover tal-Marsa.

Hawn spjega kif l-oppożizzjoni anke biex teleġġi l-uffiċjali tagħha pposponiet. “Aħseb u ara kemm jistgħu jirranġaw il-problemi tal-pajjiż,” qal il-Prim Ministru li tenna kif filwaqt li l-oppożizzjoni tibqa’ tipposponi l-gvern se jibqa’ jara li nikbru billi jieħu d-deċiżjonijiet.

Joseph Muscat tkellem dwar settur ġdid ieħor li qed jaħdem fuqu l-gvern. Dak tal-leasing tal-ajruplani. “Fid-dinja hemm biss żewġ pajjiżi li jispeċjalizzaw f’dan kollu. Barra mill-Ewropa Honk Kong u fl-Ewropa l-Irlanda. Aħna ilna naħdmu għal din l-aħħar sena u nofs biex inkunu t-tielet pajjiż fid-dinja li nidħlu b’saħħa f’dan il-qasam,” qal il-Prim Ministru li fuq suġġett differenti rrefera għall-investiment li qed isir biex f’Malta jkollna iktar nies jivvjaġġaw minn post għall-ieħor bil-baħar. “Is-sena d-dieħla se naraw li noħorġu konċessjonijiet li din l-idea ndaħħlu f’postijiet oħra. In-naħa ta’ isfel… Wied il-Għajn, Marsaxlokk… in-naħa ta’ fuq… San Pawl il-Baħar,” qal il-Prim Ministru.

In-nies ġustament irrabjaw

Meta tkellem dwar il-kontroversja għall-permess ta’ bini ta’ villa f’Ta Muxi fil-Qala, il-Prim Ministru Joseph Muscat kien ċar meta qal li kienet deċiżjoni li ma setax jifimha u fl-istess ħin tenna l-bżonn li tinbidel il-politika relatata.

“Irrabjaw din il-ġimgħa n-nies. Ġustament u bir-raġun ngħid jien… Hija deċiżjoni li ħafna nies, ġustament ngħid jien, jien l-ewwel wieħed, ma fhimtiex… mhux għaliex kienet skorretta teknikament jew legalment,  għax kif qed nifhem jien u ngħatajt id-dettalji għax il-mod kif ħareġ il-permess kien wieħed skont ir-regoli,” qal il-Prim Ministru li żied “naħseb li l-awtorità kienet insensittiva fil-mod kif ħareġ dan il-permess.”

Joseph Muscat spjega kif il-Ministru responsabbli kien talab li tinbidel din il-policy iktar minn sena u nofs ilu u internament fi ħdan l-awtorità kienu ilhom isiru laqgħat b’rappreżentat tal-oppożizzjoni u l-NGOs iktar minn sena u nofs. “Xahar ilu l-Ministru bagħat formalment skont il-liġi biex tinbidel din il-policy,” qal il-Prim Ministru.

“Meta jkollok awtorità indipendenti filwaqt li l-awtorità qed tagħmel id-deċiżjonijiet b’mod indipendenti għal rasha, fl-aħħar mill-aħħar xorta waħda l-gvern jeħel,” qal il-Prim Ministru li tenna li f’dan kollu l-awtoritajiet regolatorji jridu jieħdu tagħlima li hemm sensibbiltà politika, ambjentali u ċivika. “Aħna mhux noħduha kontra l-poplu rridu, imma li nifhmu lill-poplu,” qal il-Prim Ministru li rrefera wkoll għall-pożizzjoni fuq il-każ tal-Kunsill Laburista tal-Qala.

Joseph Muscat spjega kif ġustament tkellmu diversi entitajiet fuq dan il-każ, fosthom il-Knisja. “Il-Knisja tagħmel sew titkellem fuq l-ambjent. Nittama li l-Knisja titkellem ukoll fuq minn min fostha qed jiżra’ mibgħeda fuq persuni oħra,” qal il-Prim Ministru li żvela kif tkellem mal-Arċiqof fejn wera li l-Knisja ma kinetx soda biżejjed ma min xerred il-mibgħeda.

“F’dan kollu, il-Knisja u l-Istat għandhom rwoli mhux kontra xulxin imma kumplimentari,” qal il-Prim Ministru li għadda biex radd ħajr lejn l-Arċisqof għall-ġest li għamel meta bierek il-parti miċ-ċimiterju li mhix konsagrata.  “Nirrikonoxxu li kien aġir kuraġġuż ħafna tal-Arċisqof… it-tieni nett nirringrazjah u t-tielet nett li nkunu aħna li dejjem noħorġu l-id tal-ħbiberija,” sostna l-Prim Ministru.

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-progress f’Għawdex fejn l-ekonomija qed tikber b’ritmu iktar mgħaġġel minn Malta. Hawn irrefera għall-proposta tal-mina bejn Malta u Għawdex u l-fatt li l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia wara li vvota favuriha fil-parlament issa qed jgħid li jrid jara. “Dik deċiżjoni li l-poplu ħa f’elezzjoni ġenerali u li se nkunu qed nimplimentaw,” qal Joseph Muscat li tenna li din hi raġuni oħra għaliex il-poplu għandu fiduċja f’dan il-moviment.

Finalment il-Prim Ministru sostna li l-poplu jaf li l-problemi li kienu jeżistu solvihom dan il-gvern u iktar minn hekk jaf li l-problemi tal-lum jista’ jsolvihom dan il-gvern biex inkomplu nikbru flimkien.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin