Skip to content

Wara l-kritika li għamel il-Kap tal-Oppożizzjoni lbieraħ fuq il-ftehim dwar l-isptarijiet tagħna, il-Prim Ministru wieġeb lill-Kap tal-Oppożizzjoni, “dak li inti mingħalik lgħabt karta li se trebbħek, telfitek għax filwaqt li Adrian Delia lili stedinni u qalli ara x’ħa tagħmel, jien ngħidlu li ili li rajt x’ħa nagħmel mal-mument li nħtart Prim Ministru fejn waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ħadna kienet li ħtarna kumitat.

F’attivita’ politika ġewwa Ħal Qormi, il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela tenna li hemm bżonn “inkunu nafu l-fatti kollha biex inkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni.”

Il-Prim Ministru tenna li dan huwa l-mod ta’ kif pajjiż serju jieħu deċiżjonijiet. Deċiżjoni skont l-aqwa interess tas-saħħa f’pajjiżna. L-integrota’, l-onesta’ u t-trasparenza f’kull deċiżjoni li se tittieħed. Dan filwaqt li emfasizza l-ħtieġa li l-poplu jkun jaf b’kull ftehim għax jemmen li din hi l-viżjoni li trid tieħu l-pajjiż ‘il quddiem.

Filwaqt li l-Kap tal-Oppożizzjoni abdika mir-responsabbiltajiet tiegħu anke dwar il-ħatra tar-Regolatur fil-programm taċ-ċittadinanza b’investiment, il-Prim Ministru qal li d-deċiżjoni xorta waħda se jeħodha. “It-tneħħija ta’ dan il-programm ma tkunx fl-aqwa interess tal-pajjiż. Programm li tant bidel lil pajjiżna. Se nkunu qed insaħħu r-regolamenti.”

Robert Abela sostna li l-messaġġ għandu jkun wieħed ta’ pożittivita’. “Kellna credit rating b’saħħtu mid-DBRS li qegħdin jaraw ekonomija li tkompli tikber u tirreġistra surplus. Dan hu l-ottimiżmu għax hijal-ekonomija li fl-aħħar mill-aħħar tagħtina s-saħħa biex inkomplu nagħmlu l-bidliet.”

 

“Wara l-maltemp jiġi l-bnazzi”

“Wara l-maltemp jiġi l-bnazzi…Dik l-għaqda li f’dawn l-aħħar jiem tant ikkaratterizzat lil pajjiżna. Pajjiż li bis-saħħa t’hekk mal-ewwel ġibna l-istabilita’. Dak huwa l-messaġġ b’saħħtu tan-normalita’ li ġibna fil-pajjiż. Is-serħan il-moħħ ma daħalx biss għall-Partit Laburista jew il-Partit Nazzjonalista. Daħal għand kulħadd. Aħna rridu nimxu ‘l quddiem bħala poplu wieħed magħqud.”

Robert Abela fisser kif bid-deċiżjonijiet li ttieħdu, dan il-pajjiż huwa dixxiplinat u ġust. Ġust ma’ kulħadd għax jagħti opportunitajiet indaqs lil kulħadd.

Il-Prim Ministru saħaq li s-sigriet wara dan kollu hu li tibqa’ dejjem saqajk mal-art. Fl-ewwel żjara uffiċċjali barra l-pajjiż, “il-Presidenti tal-Istituzzjonijiet Ewropej kellhom reazzjonijiet mill-aktar inkoraġġanti għal pajjiżna… Innutaw l-ewwel bidliet li għamilna. Qed jaslu l-messaġġi tal-bidliet, l-impenn tal-gvern li dan hu gvern serju. Gvern li jemmen fis-saltna tad-dritt u l-governanza tajba.”

Minkejja dan, Robert Abela kellu diżappunt wieħed. Diżappunt fejn offra l-id tal-ħbiberija u ressaq proposta li jiltaqa’ f’darba mad-delegazzoni Maltija tal-Membri Parlamentari Ewropej magħmula minn sitt rappreżentanti. Saħaq li r-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista ma ridux jiltaqgħu mar-rappreżentanti tal-Partit Laburista. “Dan ma jawgurax tajjeb għal pajjiżna,” kompla l-Prim Ministru.

Għalkemm ir-rappreżentanti Ewropej tal-Partit Nazzjonalista rrifjutaw il-proposta tal-Prim Ministru, “ir-rispota tiegħi kienet li jien xorta lest niltaqa’ magħkom waħedkom. Iltqajt magħhom u ddiżżapuntani l-messaġġ li waslu. Messaġġ ta’ negattivita;. Lest li nilqa’ kull kritika u lest li naħdem ma’ kull mi jaħdem favur pajjiżna u hawnhekk tara l-kuntrast fil-laqgħa li kelli mar-rappreżentanti Ewropej tal-Partit Laburista. Jgħidulek it-tajjeb, il-ħażin imma jħarsu ‘l quddiem biex isaħħu isem pajjiżna barra minn xtutna.”

 

Partit relevanti u jkompli jissaħħaħ

Il-Prim Ministru awgura lil Catherine Fenech li ħadet post Lydia Abela bħala S-Segretarju tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista.

“Il-persuna li ħadet dan l-irwol kienet persuna li biha ridna nibagħtu l-messaġġ ta’ x’għandna fil-pjanijiet għal dan il-partit. Ħarist lejn il-karatteristika ewlenija. Inqarrbu l-partit lura lejn l-għeruq biex dan il-partit jibqa’ relevanti u jkompli jissaħħaħ.”

Robert Abela saħaq ukoll il-valur tal-parteċipazzjoni tan-nisa fil-ħajja pubblika. “Għandna sitwazzjoni li m’inix kuntent biha… Pero’ ma nistgħux nitkellmu biss. Dan qed jissarraf f’deficit demokratiku. Mill-elezzjoni ġenerali li jmiss be ħsiebna nkomplu naħdmu biex dan il-mekkaniżmu jseħħ u jiżgura bilanċ.”

Il-Prim Ministru saħaq kemm hu importanti li l-Partit jibqa’ organu viċin in-nies.

“Illum għandna l-obbligu li rroddu lura din il-fiduċja lin-nies billi nibqgħu viċin tagħhom… Għandna żmien sabiħ ġej quddiemna, ambizzjonijiet kbar, pożittivita’ kbira għal pajjiżna. Ejja ħa nibqgħu naħdmu flimkien. Magħqudin flimkien, pożittivi ħalli nkomplu nġibu riżultati b’saħħithom għal pajjiżna, għal Malta u Għawdex li tant inħobbu.”

 

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin