Skip to content

“Nifhem is-sentiment ta’ rabja tal-poplu Malti. Inħoss l-istess sentiment għaliex fl-aħħar erbgħin ġurnata, l-Unjoni Ewropea ħallietna waħedna biex nitrattaw kwistjoni kumplessa li mhix tagħna biss imma problema tal-Unjoni Ewropea.”

 

B’ton skjett u trasparenti, il-Prim Ministru Robert Abela qal li se jitkellem b’onestà kif dejjem għamel f’dawn l-aħħar ħames xhur. Spjega li lbieraħ kellha tittieħed deċiżjoni li tagħżel bejn il-popolarità jew tħares is-saħħa tal-Maltin li kienu abbord il-bastiment tal-Captain Morgan.

 

“L-eħfef għażla għalija kienet id-deċiżjoni popolari li nitilgħu fuq il-bastiment bl-Armata, nieħdu l-kontroll tal-bastiment u s-sitwazzjoni tieqaf hemmhekk però kien hemm sogru ta’ korrimenti, inċidenti u saħansitra mwiet. Sal-bieraħ ma kellna ebda ħsieb li ndaħħlu l-immigranti imma ġejna nfurmati mill-membri tal-ekwipaġġ li l-immigranti daħlu fil-kċina tal-bastiment, ħatfu numru ta’ skieken, bdew jheddu li se jisplodu ċilindru tal-gass u jaħarqu ż-żibel u din is-sitwazzjoni eskalat tant li kien mument li kien hemm bżonn intervent.”

 

Il-Prim Ministru spjega li din id-deċizjoni diffiċli ttieħdet fi ftit minuti hekk kif l-immigranti tawhom nofs siegħa ċans, inkella jaħtfu l-ekwipaġġ f’idejhom.

 

“Il-membri tal-ekwipaġġ bdew jikkomunikaw biex insalvawhom. Ħafna minnhom huma Maltin u ma nista’ qatt nissogra ċirkostanza fejn ikun hemm Malti wieħed, suldat wieħed, li nipperikolawlu ħajtu. Dawn huma kollha persuni li għandhom familja.”

 

Il-Prim Ministru tkellem dwar realtà oħra, dik ta’ sitwazzjoni ta’ persuni li kienu ilhom erbgħin jum fuq il-baħar, f’maltemp, xemx u xita. Qal li l-Unjoni Ewropea kienet konxja ta’ dan kollu imma għażlet li taħsel idejha, minkejja ħidma bla preċedent u diskussjonijiet fi żmien pandemija globali.

 

“Minħabba l-COVID-19, din is-sitwazzjoni eskalat u ħafna pajjiżi ma setgħux jgħinuna. Ir-realtà hi li l-Unjoni Ewropea taf li hemm aktar minn 400 immigrant ’il barra minn xtutna, imma baqgħet ma għamlet xejn. Illum, is-solidarjetà Ewropea fiex issarrfet? F’xejn. Konna aħna li għal darb’oħra erfajna l-obbligi tagħna mhux biss fejn jidħol koordinament ta’ salvataġġ, u pprovdejna l-bżonnijiet bażiċi tal-immigranti, imma kellna nkunu aħna li nerfgħu dan il-piż.”

 

Filwaqt li rrikonoxxa s-sens ta’ rabja tal-poplu, il-Prim Ministru fakkar fiż-żjara tiegħu fil-Libja. Qal li ħadd aktar ma mar fil-periklu tal-Libja, imma l-Gvern Malti ħass li kienet żjara meħtieġa. Spjega li ma setax isib ajruplan li jeħodhom għax ħadd ma ried jagħti l-assigurazzjoni minħabba l-periklu li kien hemm.

 

“Kien hemm żewġ sogri kbar barra li kien hemm total lockdown habba Covid. L-ewwel waħda hija dik li l-ajruplan, hu u tiela jew hu u nieżel, setgħu sparaw fuqu. Aħna ħadna bulletproof vest… Dawn huma deċiżjonijiet li konna qegħdin nieħdu, wahda wara l-oħra, sal-bieraħ stess, fl-istess waqt li ġew iffirmati denunzji li riedu jitfgħuna għomorna l-ħabs.”

 

Il-Prim Ministru spjega li mil-lum, se tintensifika l-ħidma biex l-immigranti li ddaħħlu f’pajjiżna jiġu rilokati.

 

“L-iskuża li kellha l-Kummissjoni u stati membri oħra li ma jgħinuniex jekk ma ndaħħluhomx, issa telqet. Illum l-immigranti ddaħħlu u nippretendi li l-wegħdiet tar-rilokazzjoni jimmaterjalizzaw. L-iskuża tal-COVID-19 ukoll telqet, u nippretendi li l kunċett tar-rilokazzjoni jieħu forma tanġibbli.”

 

Dr Abela fakkar li s-soluzzjoni mhix ir-rilokazzjoni, imma li tiġi indirizzata l-kriżi fix-xtut tal-Libja. Spjega wkoll li frott il-ħidma li saret mal-Gvern Libjan u l-Memorandum of Understanding li ġie ffirmat fl-aħħar jiem, twaqqfu elf u ħames mitt immigrant ieħor milli jersqu lejn xtutna.

 

 

Gvern iffukat b’direzzjoni ta’ fejn irid jasal

 

 

Lejlet jum li se jara t-tnedija ta’ dak deskritt mill-Prim Ministru bħala l-akbar pakkett ta’ stimolu ekonomiku, Robert Abela qal li dan kien possibbli għax ma morniex għal lockdown totali.

 

“Infakkar fl-insulti u l-attakki li kellna għax m’għamilniex lockdown totali. Jien irreżistejt lockdown totali għax dejjem emmint li l-mument ta’ għada se jasal u għada se nagħtu l-istimolu meħtieġ lin-negozji u lin-nies għax nixtieq li n-nies ikomplu jgawdu kif rajna mal-mument li rrilaxxajna l-miżuri.”

 

Appella lin-nies biex jirritornaw lejn in-normalità u jħallu l-problemi għall-Gvern, għaliex dan huwa Gvern iffukat, b’direzzjoni ta’ fejn irid jasal.

 

“Irridu ndaħħlu s-sens ta’ fiduċja, pożittività u ottimiżmu li kulħadd se jirċievi xi ħaġa biex flimkien inqajmu l-ekonomija u terġa’ taħrab tiġri.”

 

Il-Prim Ministru fakkar li mill-aspett mediku konna brillanti bħala pajjiż, u l-istess irid li jiġri fis-settur ekonomiku biex bħalma ġew salvati l-impjiegi, in-negozji jkomplu joperaw u jinvestu bħalma kienu qabel.

 

“Dan se jkun pakkett ta’ miżuri finanzjarji li jagħti. Aħna dejjem konna Gvern li jagħti, jistimola l-konsum, jinċentiva x-xogħol, u hekk se jkun il-pakkett ta’ għada.”

 

Dwar is-sitwazzjoni fl-Air Malta, wara li jumejn ilu ttieħdet id-deċiżjoni li jitkeċċew 69 bdot wara li l-unjin tal-bdoti nsistiet fuq talba mhux raġjonevoli ta’ €73 miljun għall-iskema tal-irtirar – ekwivalenti għal €700,000 għal kull pilota – il-Prim Ministru nnota b’dispjaċir li l-ALPA kienet l-unika unjin tal-Air Malta li ma riditx tadatta għar-realtà li ġabet magħha l-pandemija.

 

“Il-unjins l-oħra kollha kienu responsabbli u għarfu din ir-realtà ġdida li ġabet magħha l-pandemija u adattaw biex jiġi preservat l-għixien tal-kumpanija fit-tul… Ħadd ma jista’ jiċħad li l-episodji ta’ pika industrijali fost l-ALPA ilhom għaddejjin u b’mod konsistenti wasslu għal dewmien fit-titjiriet tan-nies… Jekk wieħed iħares lejn il-ftehim kollettiv tal-bdoti, għandu kundizzjonijiet li jiżbqu dawk tal-aqwa linji tal-ajru.”

 

Il-Prim Ministru spjega li din hija sitwazzjoni rikorrenti, li l-Air Malta għandha l-unjin tal-bdoti li minflok tinċentiva l-operat tajjeb tal-linja tal-ajru, tipprova tagħmel azzjoni industrijali ma’ kull ċans li jiġiha.

 

Spjega li l-pandemija tal-Coronavirus wasslet għal sitwazzjoni fejn id-dħul tal-linja tal-ajru waqaf ħesrem u kulħadd ried jadatta biex jiġu salvagwardjati l-impjiegi fl-istess waqt li tiġi mħarsa s-sostenibbiltà tal-kumpanija.

 

Robert Abela kellu appell ċar.

 

“Għadu mhux tard wisq. Id-deċiżjoni ttieħdet, ir-redundancies saru, imma l-ballun qiegħed f’saqajn l-ALPA. Il-Gvern ħa d-deċiżjoni tiegħu u mhux se jmur lura minnha, u issa wasal iż-żmien li l-ALPA tagħmel iċ-ċaqliqiet tagħha u toħroġ bi proposti li jagħmlu sens, li jimmiraw lejn linja tal-ajru kompetittiva li tissalvagwardja l-futur tal-kumpanija u l-impjiegi tal-ħaddiema kollha.”

 

 

“Xejn m’hu impossibbli jekk taħdem u tkun ambizzjuż” – Il-PM

 

 

Fil-ġimgħa li mmarkat tliet snin mindu Gvern Laburista reġa’ ġie fdat bit-tmexxija tal-pajjiż, il-Mexxej Laburista qal li huwa sodisfatt bil-ħidma li saret, fejn twettqu jew għaddej ix-xogħol biex jitwettqu 76% tal-miżuri fil-manifest elettorali, u tenna l-impenn tiegħu biex jitwettqu l-kumplament tal-24% tal-mizuri l-oħra.

 

“Il-mira tiegħi huwa li l-manifest elettorali jitwettaq kollu qabel immorru għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Aħna dak li nwiegħdu, inwettquh.”

 

Fakkar li s-sitwazzjoni politika ta’ pajjiżna f’Novembru ma ħallietx lill-Gvern jopera kif jixtieq, allura f’Jannar daħal b’impenn li jġib lura n-normalità f’pajjiżna.

 

“In-normalità li dħalt għaliha b’impenn f’Jannar ġibniha fi ftit ġranet. Dik l-istess ambizzjoni li kelli f’Jannar għadha l-istess illum. Xejn m’hu impossibbli, u jekk taħdem u tkun ambizzjuż biżżejjed tilħaq it-targets tiegħek, u tilħaqhom fi żmien qasir. Ejja nħarsu ’l quddiem b’sens ta’ ottimiżmu għaliex dan huwa Gvern iffukat, b’viżjoni u direzzjoni ċara. Dan se nkomplu nuruh fix-xhur li ġejjin, u Gvern Laburista dejjem se jibqa’ Gvern li jisma’ u jkun viċin in-nies, nikkoreġu fejn hemm bżonn, u mmexxu b’responsabilità għax tkun tħobb lil pajjiżek.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin