Skip to content

F’kollegament telefoniku fuq ONE radio, il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela saħaq li l-vjolenza domestika huwa suġġett sensittiv, suġġett li tant ġab dieqa fil-poplu Malti.

 

“Dan il-qtil ta’ Chantelle Chetcuti ħasad u ġabna aktar konxji dwar din ir-realta’… Irridu naġixxu u għalhekk illum, jien se nkun qiegħed inħabbar il-ħatra ta’ Kummissarju ġdid fil-Kummissjoni dwar il-vjolenza abbażi tal-ġeneru u vjolenza domestika, Audrey Friggieri li hija persuna kwalifikata ħafna f’dan is-settur biex inkomplu nsaħħu din il-ġlieda kontra kull forma ta’ vjolenza domestika. Ġlieda li mhijiex faċli pero’ jekk m’aħniex se nimpenjaw ruħna bis-sħiħ, hija problema li se tkompli twassal għal aktar inċidenti.”

 

Il-Prim Ministru enfasizza l-bżonn li qatt iżjed ma jkun hawn qtil f’pajjiżna u li jkun konsegwenza ta’ vjolenza domestika. “Bħala soċjeta’, ma nistgħux nibqgħu siekta, naċċettaw dawn ir-realtajiet. Ħdimna ħafna f’dan is-settur fil-passat, bqajna nirreżistu din ir-realta’ imma m’għamilniex biżżejjed. Fadal iżjed x’nagħmlu u mpenjati bis-sħiħ. Bħala Gvern, se nkomplu nżidu l-għajnuna finanzjarja din is-sena b’aktar minn 70% biex tkompli tiġi miġġielda din il-problema ta’ pjaga soċjali…Fadal x’nagħmlu, qegħdin nagħmlu u se nkomplu nsaħħu l-ħidma tagħna f’dan is-settur.”

 

Insaħħu l-prijoritajiet li għandna

 

Robert Abela sostna l-ħtieġa li jkun hemm bilanċ bejn l-iżvilupp u l-ambjent f’pajjiżna u l-importanza li jimxu id f’id.

 

“Nemmen li kull persuna jixirqilha li jkollha saqaf diċenti fuq rasha.Jekk aħna nħarsu lejn pajjiżna, naraw li għandna sitwazzjoni pożittiva fis-sens li għandek aktar jew madwar 80% tal-popolazzjoni ta’ pajjiżna li hija sid ta’ darha. Iżda għandek imbagħad 20% tal-popolazzjoni tagħna mhix sid ta’ darha.  Għandna kirjiet fejn mhux kulħadd qed jirnexxilu jlaħħaq mal-prezz tal-kirjiet. Mira ambizzjuża fejn kull persuna ma tonfoqx aktar minn ħamsa u għoxrin jew tletin fil-mija tal-income tagħha f’kirjiet. Inkella, se jkollna realta’ ta’ persuni li se jkunu qegħdin ibatu biex ikollhom kwalita’ ta’ ħajja aħjar. Ħdimna ħafna biex kulħadd ikollu dritt għall-housing affordabbli. Proġett li lestejna fil-Belt Valletta din il-ġimgħa, proċess li jenfasizza wkoll ir-riġenerazzjoni soċjali. Binja li kienet dilapidata, li irriġenerajta u minn post li kien estetikament ikrah, tant ħadt pjaċir ninawgurawh u tara l-livell li bih ġiet finished din il-blokka ta’ appartamenti.”

 

Il-Prim Ministru rrefera wkoll għall-familji li ltaqa’ magħhom fejn ġarrbu ħsarat estensivi fil-binja tagħhom. “Toħroġ tiġri mid-dar jekk ikollok ċans. Fortunatament f’dawn il-każijiet ma kellniex korrimenti u tispiċċa tagħmel xhur jew snin mingħajr residenza. Fil-każ tal-Gwardamanġia, kellna intervent immedjat min-naħa tal-Awtorita’ tad-Djar li provdiet residenza alternattiva imma xorta waħda għalija mhijiex aċċettabli għax jiena f’każijiet hekk, ma nħarisx lejn residenza alternattiva. Jiena nħares lejn id-dritt tas-sidien tad-djar illi jkollhom id-dritt li jidħlu ġewwa djarhom…Ittieħdet deċiżjoni li għal dan il-gvern mhuwiex aċċettabli li jkollok sitwazzjoni ta’ kuntratturi li jagħmlu żvilupp , ikollok dawn it-tip ta’ inċidenti mbagħad tħalli lil min jispiċċa vittma ta’ dawn l-inċidenti jsofru u ma tiġix offruta soluzzjoni. Fil-verita’ mhijiex sitwazzjoni li l-Gvern għandu tort fiha. Anzi l-Gvern m’għandu tort xejn. Pero xorta m’hiniex kuntent. Il-gvern dahal f’din il-kwistjoni b’diskussjonijiet mar-residenti u man-naħa ta’ min għamel il-ħsara fil-propjetajiet u wassalt il-messaġġ tiegħi. Is-soluzzjoni trid tkun immedjata, kompluta u raġjonevoli.

 

Fil-qasam ambjentali, L-Unjoni Ewropea nediet il-Green Deal fejn uriet it-target għall-2050. Biex nilħqu dawk it-targets, il-Prim Ministru saħaq li rridu nibdew illum. It-target l-aktar ambizzjuża hija dik ta’ carbon neutrality sal-2050.

 

Din il-ġimgħa, ġie inawgurat Proġett ambjentali ta’ 50 miljun ewro konfinanzjat mill-Unjoni Ewropea fejn sa tliet snin oħra, il-bastimenti li jidħlu fil-portijiet tagħna, flok jużaw l-enerġija elettrika mill-kurrent tagħhom, sistemi li jaħdmu bil-heavy fuel oil, se jkunu qed jieħdu l-provvista tal-elettriku mill-art.

 

“Dawn huma l-miri li rridu nħarsu lejhom. L-industrija turistika li tant hija kruċjali. Ma nistax ma nsemmix is-suċċess kbir li kellna f’dan il-qasam. Is-sena l-oħra kienet sena rekord fil-wasliet tat-turisti f’Malta meta żaruna kważi żewġ miljun u tmien mitt elf turist, żieda ta’ kważi sitta fil-mija fuq is-sena ta’ qabel. Fl-ewwel disa’ xhur tas-sena l-oħra, il-prodott domestiku gross f’pajjiżna baqa’ ogħla mill-medja storika ta’ madwar 4.0% u kien aktar mit-tripplu tat-tkabbir irreġistrat fiż-żona ewro. Dan sostnieh il-Bank Ċentrali ta’ Malta li nnota wkoll li fit-tielet kwart tas-sena l-oħra, il-prodott domestiku gross f’termini reali kiber bl-istess ammont tal-perjodu msemmi s-sena ta’ qabel, jiġifieri 3.4%.”

 

Pajjiż jixraqlu Oppożizzjoni b’saħħitha

 

Pajjiżna jixraqlu jkollu demokrazija b’saħħitha. Fir-realta’ għandek fazzjoni fil-PN li ma tridx taċċetta dak li ddeċidew it-tesserati tal-istess Partit. Hekk qal il-Prim Ministru Robert Abela meta mistoqsi dwar il-kriżi politika li jinsab fiha bħalissa l-Partit Nazzjonalista.

 

“Aktar milli niffoka fuq il-PN, aħna Gvern li jrid jibqa’ jiffoka fuq it-tmexxija ta’ dan il-pajjiż. Għandna mandat elettorali li rridu nkomplu nwettquh. Fadal x’inwettqu. Inħares ‘il quddiem b’pożittivita’. Urejna biċ-ċar li aħna lesti niġbdu ħabel wieħed fl-interessi tal-partit u tal-pajjiż. Dak kien sinjal ta’ maturita’ kbira. Aħna gvern ta’ kulħadd, irrispettivament mill-kulur politiku. Nagħtu l-istess opportunitajiet lil kulħadd biex jirnexxi… Jiena Prim Ministru ta’ kulħadd.”

 

Fl-aħħar nett, Il-Prim Ministru awgura wkoll lil Destiny għas-suċċess li għamlet f’X Factor fejn se tkun qed tirrapreżentana fil-Eurovision f’Mejju li ġej. “Nikkonferma l-fiduċja li dejjem kelli fit-talent żagħżugħ tagħna f’pajjiżna.”

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin