Skip to content

aħbarijiet

January 31, 2021

“Nimxu ’l quddiem biss jekk inżommu spirtu ta’ tim – Tim Malta” – il-PM Robert Abela

“Il-pandemija kienet l-aqwa eżempju ta’ kif l-ostakli negħlbuhom jekk naħdmu flimkien, u jekk irridu nimxu ’l quddiem, irridu nżommu spirtu ta’ tim… Tim Malta.”

 

Dan kien il-messaġġ ewlieni ta’ għaqda nazzjonali li spikka fid-diskors tal-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela meta l-Ħadd filgħodu tkellem f’Tas-Sliema.

 

Hekk kif għaddiet ġimgħa oħra mill-kampanja “Gvern għan-Nies”, il-Prim Ministru qal li dan il-Gvern jaħdem għan-nies u l-enerġija tiegħu jeħodha mill-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini.

 

“Qegħdin hawnhekk biex inwettqu. Qegħdin hawnhekk biex intejbu lil dan il-pajjiż. Qegħdin hawnhekk biex flimkien naħdmu għal Malta tagħna li qed tħares ’il quddiem b’ottimiżmu. Din hija sena li fiha jrid jispikka l-ispirtu ta’ nazzjon wieħed magħqud u l-ispirtu ta’ tim… Tim Malta huwa miftuħ għal dawk kollha li għandhom għal qalbhom l-interessi ta’ din il-pajjiż. Il-kulur ma jagħmilx differenza. Aħna Gvern konvint mill-importanza li nkunu Gvern tal-Għawdxin u tal-Maltin kollha u Gvern li qiegħed hemmhekk biex iservi lin-nies.”

 

Robert Abela tenna l-impenn tiegħu li jibqa’ jieħu d-deċiżjonijiet u appella għas-sehem ta’ kull wieħed u waħda minna, b’mod partikolari fejn tidħol id-dixxiplina mill-aspett tal-imxija imma mhux biss.

 

“Il-familji huma l-qalb ta’ Tim Malta u rridu nieħdu ħsieb saħħithom biex il-qalb tibqa’ tħabbat, iżda n-negozji huma l-mutur u rridu nibqgħu nsostnuhom biex jibqgħu joħolqu x-xogħol ħalli nħarsu wkoll il-livell tal-għajxien tal-familji. Nimxu ’l quddiem biss jekk inżommu spirtu ta’ tim. Ħa nkun ċar, dan ma jgħoddx biss għall-pandemija imma jgħodd ukoll għall-aspetti l-oħra kollha tal-ħajja anki l-ekonomija.”

 

Il-Prim Ministru qal li wasal il-mument li ningħaqdu iktar ukoll fuq temi ta’ ġid għall-pajjiż. Hawnhekk irrefera għall-programm ta’ ċittadinanza b’investiment, meta anki f’nofs pandemija, saru bidliet biex sar aħjar.

 

“Is-sistemi tajbin ta’ due dilligence li diġà kellna, saħħaħnihom, u ħarisna lejn miżuri li jżidu t-trasparenza għax dan huwa Gvern li ma jibżax mir-riforma u mill-iskrutinju. Il-fondi li daħlu minn dan il-programm kienu u se jibqgħu essenzjali biex nibqgħu nagħtu s-sapport meħtieġ, imma biex tqassam irid ikollok minn fejn, u konna bilgħaqal li f’dawn l-aħħar snin ġemmajna għall-ġurnata meta seta jkollna l-maltemp. Ħadd ma ħaseb li dak il-maltemp kellu jiġi daqshekk malajr imma dan ġie fl-2020 u meta ġie sabna lesti biex nipproteġu lin-negozji u lill-familji.”

 

Robert Abela appella li fejn jidħol l-għajxien tal-familji Maltin u Għawdxin, m’għandux ikun hemm partiġġjaniżmu, u tenna l-bżonn ta’ vuċi waħda fuq kwistjonijiet bħall-immigrazzjoni.

 

“Bħala Prim Ministru naf li meta niġbdu ħabel wieħed nistgħu naslu saħansitra aktar. L-immigrazzjoni hija sfida enormi li pajjiżna ilu jaffaċċja għal diversi snin u li mhi se titilqu qatt. Sodisfatt ħafna b’dak li dan il-Gvern għamel fl-aħħar xhur. Naqqasna l-wasliet u żidna n-numri ta’ rilokazzjoni fejn sa din il-ġimgħa stess marru lejn pajjiżi Ewropej oħra 120 persuna. Fl-istess waqt, qed nieħu wkoll miżuri biex nipprovaw negħlbu l-isfida kbira tar-ritorn għal min m’għandux dritt protezzjoni.”

 

Ftit iktar minn sena wara li ħa t-tmun tal-pajjiż u tal-Partit Laburista, Robert Abela qal li meta jħares lura lejn l-aħħar tnax-il xahar, l-akbar sodisfazzjon għalih huma r-riformi li twettqu, li saħansitra ġew imfaħħra minn istituzzjonijiet internazzjonali.

 

“Qed nistennew l-ewwel deċiżjonijiet min-naħa tal-Moneyval biex fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin ikollna d-deċiżjonijiet finali dwar dan is-suġġett fejn hemm ukoll importanza li naffrontawh flimkien bħala pajjiż wieħed. Dan hu eżami li għal pajjiżna kruċjali li ngħadduh u ninsab kunfidenti li nistgħu ngħadduh għax ħdimna, mhux biss b’mod kożmetiku, imma għax verament urejna li dan il-pajjiż irid itella’ l-istandards tiegħu.”

 

Il-Prim Ministru appella biex nogħlew ’il fuq mill-partiġġjaniżmu u nwettqu dak li verament jagħmel differenza għan-nies.

 

“Hemm ir-rieda li ntejbu l-livelli u dik ir-rieda għandu jħossha kulħadd u jkun kburi biha kulħadd għax Tim Malta jrid jibqa’ jilgħab fl-aqwa livelli…Ejja nistaqsu fejn irridu mmorru iżda fuq kollox nagħtu t-tweġibiet. L-istess kif komplejna nuru li għandna t-tweġibiet fuq l-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni, fil-kuntest ta’ pajjiż wieħed magħqud li jrid ambjent aħjar għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Li flimkien naslu għal Malta ħielsa mill-karbonju sal-2050. Li nagħtu serħan il-moħħ u kwalità ta’ ħajja aħjar. Dan hu Gvern li jaf fejn irid jasal, iżda rridu wkoll lil kull min hu nvolut biex jieħu sehem u jagħti s-suġġerimenti tiegħu. Meta ngħid kull min hu involut, infisser kulħadd.”

 

Robert Abela qal li dan se jibqa’ Gvern miftuħ għad-diskussjoni biex jittieħdu deċiżjonijiet politiċi xprunati mill-opinjonijiet tan-nies.

 

“Aħna ma mmorrux għand in-nies u nidħku bihom. Kelma hija kelma. Jekk għidna lin-nies li se noħorġu l-vouchers, il-vouchers se joħorġu. Inutli li jkollok Deputat tal-Oppożizzjoni li jgħid li l-vouchers gimmick, u issa jgħidilna biex noħorġuhom. Il-vouchers se joħorġu, dik hija l-kelma li tajna lin-nies u se nżommuha ma’ timeline li jkun jagħmel sens mal-pandemija mill-aspett mediku għax irridu li meta nqassmu l-vouchers ikun fil-mument indikat biex ikunu jistgħu jiggwadanjaw minnhom is-setturi kollha li skont l-iskema jikkwalifikaw. Ma rridux inkunu aħna bħala Gvern li nagħmlu deċiżjoni kontro-sens li filwaqt li nappellaw għal attitudni kawta, fl-istess waqt nieħdu deċiżjonijiet f’direzzjoni oħra. Inserraħ ras kulħadd li ġaladarba aħna nagħtu kelma, aħna nimxu magħha, fuq kull kwistjoni. Il-kelma għal dan il-Gvern hija kelma, magħna taf fejn qiegħed. ”

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin