Skip to content

L-Oppożizzjoni m’għandhiex idea ta’ xi tfisser konsistenza anke meta tiġi biex titkellem dwar l-istituzzjonijiet. Iddikjara dan il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, f’kollegament telefoniku fuq ONE Radio.

“Tbiddel il-pożizzjoni tagħha kull ġimgħa jew kull tliet ijiem. Għandna oppożizzjoni li l-ewwel tgħid li l-istituzzjonijiet huma hijacked mill-gvern imbagħad tirrinunzja r-rappreżentanza tagħha mill-istess istituzzjonijiet biex iżżomm il-gvern responsabbli u bi trasparenza,” qal il-Prim Ministru li rrefera kif rappreżentata tal-Oppożizzjoni qalet li se tirriżenja mill-Awtorità tal-Ippjanar u r-rappreżentant fl-Awtorità tal-Artijiet kien qal li jrid jibqa’.

“Ġimagħtejn wara jibdlu l-pożizzjoni,” qal Joseph Muscat li nnota kif il-ġustifikazzjoni għal dan tkun deċiżjoni li issa ilha li ttieħdet xhur. “Jidher ċar li hemm kontradizzjonijiet,” qal il-Prim Ministru.

Anke dwar il-Qrati l-Oppożizzjoni hi inkonsistenti. “L-ewwel tikkritika l-qrati meta ma tiddeċidiex favurihom u tfaħħarhom meta tiddeċiedi favuriha. Għandna oppożizzjoni li l-ewwel tgħid li l-qrati huma hijacked imbagħad toħroġ tieħu pjaċir b’deċiżjoni tal-istess qrati li skont hi tiġġustifika l-kritika tagħha. Din hi n-nuqqas ta’ konsistenza li jekk xejn mhux toħloq problema lill-istituzzjonijiet, iżda toħloq problema għall-Oppożizzjoni,” żied il-Prim Ministru li tenna kif il-gvern se jibqa’ għaddej bir-riformi.

“Dan hu l-inqas gvern li għandu setgħa fuq l-istituzzjonijiet. Prim Ministri ta’ qabel setgħu jaħtru Imħallfin li riedu huma. Jien bħala Prim Ministru rrid noqgħod fuq parir li jiġi mgħoddi lili,” qal il-Prim Ministru li fakkar kif din hi Kummissjoni magħmula minn nies indipendenti mill-gvern.

Il-Prim Ministru qal li dan hu gvern li mhux se jissupervja u se jkompli jaħdem biex ikun hemm iktar riformi. “Illum indunajna li jekk ma jagħmilhomx dan il-gvern il-bidliet ma jagħmilhom ħadd,” kompla Joseph Muscat li fakkar kif il-kritika hi dwar liġijiet li ilhom fis-seħħ minn żmien l-Indipendenza.

Il-K.E. tapprova l-pjan tal-gvern Malti

Mistoqsi dwar it-tbassir tal-Ħarifa tal-Kummissjoni Ewropea, Joseph Muscat innota kif dan qed jgħid li għas-sentejn li ġejjin, Malta se jkollha t-tieni l-ikbar tkabbir fl-Unjoni Ewropea.

“Hija l-Kummissjoni Ewropea li qed tgħid li l-pjan ekonomiku ta’ dan il-gvern qiegħed jirnexxi u se nkomplu mexjin biex dan ikompli jirnexxi. Ikompli jirnexxi billi noħolqu iktar xogħol, li x-xogħol ikun jista’ jħallas iktar, li n-nies ikun jista’ jkollhom kwalità ta’ ħajja aħjar, li neqirdu għal kollox il-faqar, li nżidu l-pensjonijiet u nżidu s-servizzi soċjali. Dawn huma għanijiet li nistgħu nilħquhom jekk l-ekonomija tibqa’ mixja ‘l quddiem,” spjega l-Prim Ministru li żied li dan fl-istess ħin li rridu nifhmu l-isfidi l-ġodda.

Fost oħrajn tkellem dwar il-bżonn li tkun indirizzata l-isfida bejn il-pagi tan-nisa u tal-irġiel. “Fis-servizz pubbliku għandna sitwazzjoni prattikament ta’ ugwaljanza, irridu naraw x’inhuma s-sitwazzjonijiet f’setturi oħra li mhux iwasslu għall-ugwaljanza,” qal il-Prim Ministru li rrefera għad-diskussjoni fil-parlament dwar il-liġi tal-ugwaljanza.

Il-Prim Ministru irrefera għal ftehimiet ma’ pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea f’każi ta’ immigrazzjoni u żied li l-gvern Malti dejjem josserva l-obbligi internazzjonali tiegħu. “Din il-ġimgħa stess kellna t-tluq ta’ tliet gruppi ta’ immigranti li telqu lejn tliet pajjiżi differenti… irrid infakkar li prattikament aħna l-uniku gvern fl-Unjoni Ewropea li rnexxielna nagħmlu ftehimiet bħal dawn,” qal Joseph Muscat.

Tkellem ukoll dwar kif f’Għawdex u l-Kottonera l-gvern wera kif l-investiment mhux biss għal naħa waħda tal-pajjiż. “F’Għawdex hemm lok ta’ investiment teknoloġiku,” qal Joseph Muscat li nnota kif il-fabbrika tal-ħalib inbidlet f’lok li qed jiġbed l-aqwa kumpaniji fis-settur. “Fil-Kottonera urejna kif irridu kif l-iżvikupp ekonomiku u l-iżvilupp soċjali jkunu kumplimentari għal xulxin,” qal il-Prim Ministru li rrefera għal ċerti problemi ambjentali fil-Kottonera li l-gvern irid jindirizza fosthom it-tankijiet ta’ Rikażli.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin