Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sagittis rutrum enim vel venenatis. Aliquam sit amet ex nisl. Aliquam lacinia aliquam massa vel vestibulum. Donec hendrerit vulputate neque in mollis. Suspendisse nec libero sem.

“Irrid li jkollna l-aktar kabinett żagħżugħ, b’talent u b’parteċipazzjoni femminili fl-istorja ta’ pajjiżna” – Il-PM

“Irrid li jkollna l-aktar kabinett żagħżugħ, b’talent u b’parteċipazzjoni femminili fl-istorja ta’ pajjiżna” – Il-PM

  “Iċ-ċavetta huma ż-żgħażagħ. Nattiraw aktar żgħażagħ. It-tieni ċavetta huma iżjed parteċipazzjoni femminili. Il-kwalità ta’ talent, ideat u entużjażmu se jagħmlu futur sabiħ għal dan il-pajjiż.”   Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela filwaqt li spjega kif għal dawn l-aħħar 40 sena, kien hemm trend konsistenti fejn gvernijiet fit-tieni ...
Bernard Grech ifalli fl-ewwel test ta’ governanza tajba

Bernard Grech ifalli fl-ewwel test ta’ governanza tajba

Il-Kap tal-Oppożizzjoni falla bil-kbir fl-ewwel test ta’ governanza tajba li ġie quddiemu. Dan kien il-messaġġ ewlieni f’konferenza tal-aħbarijiet mill-Partit Laburista b’reazzjoni għal-rapporti li dehru fil-ġurnali tal-Ħadd dwar id-deputat ewlieni tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi. Il-Whip tal-Grupp Parlamentari Laburista Glenn Bedingfield sostna li dawn ir-rapporti, li kkonfermahom Jason Azzopardi stess, qed ikomplu jikxfu s-sistema ta’ double standards ...
Konferma li Bernard Grech m’għandux saħħa fuq Jason Azzopardi

Konferma li Bernard Grech m’għandux saħħa fuq Jason Azzopardi

Fuq allegazzjonijiet serji dwar id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi, il-Partit Nazzjonalista ħareg jgħid li Azzopardi ‘awto-ssospenda’ ruħu mill-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech ma ħa l-ebda deċiżjoni għax m’għandu l-ebda saħħa fuq Azzopardi. Fil-fatt Bernard Grech wera kemm hu bla sinsla u li jitmexxa flok imexxi. Il-mossa ta’ Jason Azzopardi hija biss finta. Azzopardi huwa mażżra ...
Bernard Grech u l-għaqda Repubblika jridu jġibu 50 immigrant f’Malta

Bernard Grech u l-għaqda Repubblika jridu jġibu 50 immigrant f’Malta

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, flimkien mal-għaqda Repubblika li jifforma parti minnha, qed jappoġġjaw kawża biex jinġiebu f’Malta 50 immigrant li hemm fil-Libja u biex jiġi kkundannat il-Gvern Malti u l-Forzi Armati ta’ pajjiżna.   Il-kawża kostituzzjonali li nfetħet illum kontra l-Gvern Malti, il-Prim Ministru, il-Ministru għall-Intern, u l-Brigadier hija attakk ieħor fuq l-interess ta’ ...

ISSIEĦEB

fil-Partit Laburista

DONAZZJONI

għin lill-Partit Laburista

MERCHANDISE

tal-Partit Laburista

Il-membri tal-Partit Laburista qed jissejħu biex jagħżlu 🗳 l-Mexxej il-ġdid.

Il-membri tal-Partit Laburista qed jissejħu biex jagħżlu 🗳 l-Mexxej il-ġdid. Iżda, min hu eleġibbli u kif wieħed jista’ jkun jaf? 🤔 Id-dettalji fil-filmat. Xerred il-filmat biex iktar persuni 👫 jieħdu sehem f’dan il-proċess demokratiku.

Posted by Partit Laburista on Friday, December 13, 2019

PQs

Ibgħat id-domanda parlamentari li tixtieq titressaq minn deputat tal-Partit Laburista.

Reġistru Elettorali

Biex tivvota trid tkun fir-reġistru elettorali. Iċċekja hawn jekk tinsabx fir-reġistru elettorali.

Media

Agħmel kuntatt mal-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista billi tgħafas hawn.

Statut

Il-Partit Laburista huwa regolat minn statut. Ara kopja tal-istatut billi tgħafas fuq il-link hawn taħt.

0
Żieda lill-Pensjonanti Kollha
0
Post tax-Xogħol Ġdid
0
%
Tkabbir Ekonomiku Qawwi
0
Mediċina Ġdida B’Xejn

Nisa
Laburisti

NL hija organizzazzjoni li tilqa’ fi ħdanha l-membri nisa kollha tal-Partit Laburista. NL hija kommessa biex b’ħidmietha, tippromwovi soċjeta’ aktar ġusta, soċjeta’ fejn in-nisa daqskemm irgiel ikollhom drittijiet u opportunitajiet indaqs. Tul is-snin Nisa Laburisti stabbilixxiet postha bħala waħda mill-iktar organizazzjonijiet tan-nisa progressivi f’pajjiżna.

Forum Żgħażagħ
Laburisti

Il- Forum Żgħazagħ Laburisti hi waħda mill-ikbar organizzazzjoni taż-żgħazagħ fil-pajjiż. L-FŻL dejjem sab postu fuq quddiem ta’ kampanji nazzjonali li ġabu l-bidla. Fosthom dawk li raw l-età tal-vot tinżel għal 16 -il sena, daħlu drittijiet ċivili ġodda u ħafna żgħażagħ ikunu eletti fil-Kunsilli Lokali.

Veterani
Laburisti

Veterani Laburisti tiġbor fiha veterani tal-Partit Laburista li l-attiviżmu politiku tagħhom iżommhom friski fil-ħsieb biex huma wkoll ikunu jistgħu jipproponu politika għal dawk li jirrappreżentaw. Is-sehem ta’ din il-fergħa fil-Partit Laburista huwa wieħed li baqa’ b’saħħtu u kostanti tul is-snin.

Fondazzjoni
IDEAT

Fondazzjoni Ideat għandha l-għan li tiżviluppa, tipproponi u tippromwovi edukazzjoni politika u akkademika, filwaqt li tanalizza l-isfidi u l-opportunitajiet li taffaċċja Malta. Permezz tal kunċett ta’ diversità u inklussività, il-fondazzjoni sservi bħala forza intelletwali li taħdem biex ittejjeb id-diskussjonijiet bejn il-Partit Laburista u s-soċjetà ċivili.