Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sagittis rutrum enim vel venenatis. Aliquam sit amet ex nisl. Aliquam lacinia aliquam massa vel vestibulum. Donec hendrerit vulputate neque in mollis. Suspendisse nec libero sem.

“Il-prijorità ta’ dan il-Gvern tibqa’ l-iżvilupp edukattiv ta’ wliedna.” – PM

“Il-prijorità ta’ dan il-Gvern tibqa’ l-iżvilupp edukattiv ta’ wliedna.” – PM

“Ejja nifhmu li għandna l-iżvilupp edukazzjonali u soċjali ta’ ġenerazzjoni.” Hekk sostna l-Prim Ministru u Mexxej Laburista Robert Abela waqt intervista l-Ħadd filgħodu flimkien ma’ Peppi Azzopardi fuq ONE, dwar il-ftuħ tal-iskejjel f’pajjiżna. Il-Prim Ministru assigura li dan il-Gvern qed jipprepara għal kull eventwalità sabiex l-iskejjel ikunu preparati quddiem il-pandemija. “Il-ġranet li ġejjin se jkunu ...
Dan il-Gvern irid li ssir ġustizzja

Dan il-Gvern irid li ssir ġustizzja

Lil hinn mill-ħafna kliem li jifred li ntuża llum quddiem l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, fil-ġurnata li ġej Malta l-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel, u allura b’mod kalkulat ħafna, żgur li dan il-Gvern irid li ssir ġustizzja fil-każ tal-assissinju ta’ Daphne Caruana Galizia. Il-Gvern mhux talli ma jridx li l-inkjesta titwaqqaf, iżda jrid li din isir b’mod ...
M’hemmx għażla bejn Adrian Delia u Bernard Grech

M’hemmx għażla bejn Adrian Delia u Bernard Grech

Minkejja t-tellieqa għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista, ma hemm l-ebda għażla bejn Adrian Delia u Bernard Grech. Dan kien il-messaġġ ewlieni waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Partit Laburista u li kienet indirizzata mill-Whip tal-Grupp Parlamentari Glenn Bedingfield flimkien mal-Avukat Dr. Andy Ellul. Matul il-konferenza, is-Sur Bedingfield innota kif l-eżerċizzju ta’ skrutinju tal-kandidati għall-Kap tal-PN huwa wieħed superfiċjali tant li ...
Il-poplu qed jistenna li jiġi ppublikat ir-rapport ta’ due diligence dwar il-kandidati għall-kariga ta’ Kap tal-PN

Il-poplu qed jistenna li jiġi ppublikat ir-rapport ta’ due diligence dwar il-kandidati għall-kariga ta’ Kap tal-PN

L-eżerċizzju ta’ skrutinju tal-kandidati għall-Kap tal-PN huwa wieħed fażull ui superfiċjali tant li naqas milli jidentifika nuqqasijiet serji taż-żewġ kandidati li kulħadd jaf bihom.   Dan kien eżerċizzju superfiċjali biex jaħbi l-verita’ li ż-żewġ kontestanti mhumiex denji li jokkupaw kariga kostituzzjonali minħabba l-kondotta tagħhom fil-ħajja professjonali.   Il-PN ma jistax jittieħed bis-serjeta’ fuq tmexxija u ...

ISSIEĦEB

fil-Partit Laburista

DONAZZJONI

għin lill-Partit Laburista

MERCHANDISE

tal-Partit Laburista

Il-membri tal-Partit Laburista qed jissejħu biex jagħżlu 🗳 l-Mexxej il-ġdid.

Il-membri tal-Partit Laburista qed jissejħu biex jagħżlu 🗳 l-Mexxej il-ġdid. Iżda, min hu eleġibbli u kif wieħed jista’ jkun jaf? 🤔 Id-dettalji fil-filmat. Xerred il-filmat biex iktar persuni 👫 jieħdu sehem f’dan il-proċess demokratiku.

Posted by Partit Laburista on Friday, December 13, 2019

PQs

Ibgħat id-domanda parlamentari li tixtieq titressaq minn deputat tal-Partit Laburista.

Reġistru Elettorali

Biex tivvota trid tkun fir-reġistru elettorali. Iċċekja hawn jekk tinsabx fir-reġistru elettorali.

Media

Agħmel kuntatt mal-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista billi tgħafas hawn.

Statut

Il-Partit Laburista huwa regolat minn statut. Ara kopja tal-istatut billi tgħafas fuq il-link hawn taħt.

0
Żieda lill-Pensjonanti Kollha
0
Post tax-Xogħol Ġdid
0
%
Tkabbir Ekonomiku Qawwi
0
Mediċina Ġdida B’Xejn

Nisa
Laburisti

NL hija organizzazzjoni li tilqa’ fi ħdanha l-membri nisa kollha tal-Partit Laburista. NL hija kommessa biex b’ħidmietha, tippromwovi soċjeta’ aktar ġusta, soċjeta’ fejn in-nisa daqskemm irgiel ikollhom drittijiet u opportunitajiet indaqs. Tul is-snin Nisa Laburisti stabbilixxiet postha bħala waħda mill-iktar organizazzjonijiet tan-nisa progressivi f’pajjiżna.

Forum Żgħażagħ
Laburisti

Il- Forum Żgħazagħ Laburisti hi waħda mill-ikbar organizzazzjoni taż-żgħazagħ fil-pajjiż. L-FŻL dejjem sab postu fuq quddiem ta’ kampanji nazzjonali li ġabu l-bidla. Fosthom dawk li raw l-età tal-vot tinżel għal 16 -il sena, daħlu drittijiet ċivili ġodda u ħafna żgħażagħ ikunu eletti fil-Kunsilli Lokali.

Veterani
Laburisti

Veterani Laburisti tiġbor fiha veterani tal-Partit Laburista li l-attiviżmu politiku tagħhom iżommhom friski fil-ħsieb biex huma wkoll ikunu jistgħu jipproponu politika għal dawk li jirrappreżentaw. Is-sehem ta’ din il-fergħa fil-Partit Laburista huwa wieħed li baqa’ b’saħħtu u kostanti tul is-snin.

Fondazzjoni
IDEAT

Fondazzjoni Ideat għandha l-għan li tiżviluppa, tipproponi u tippromwovi edukazzjoni politika u akkademika, filwaqt li tanalizza l-isfidi u l-opportunitajiet li taffaċċja Malta. Permezz tal kunċett ta’ diversità u inklussività, il-fondazzjoni sservi bħala forza intelletwali li taħdem biex ittejjeb id-diskussjonijiet bejn il-Partit Laburista u s-soċjetà ċivili.