Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sagittis rutrum enim vel venenatis. Aliquam sit amet ex nisl. Aliquam lacinia aliquam massa vel vestibulum. Donec hendrerit vulputate neque in mollis. Suspendisse nec libero sem.

“Il-prijorità kienet, għadha u se tibqa’, is-saħħa tal-poplu Malti u Għawdxi” – Il-PM Robert Abela

“Il-prijorità kienet, għadha u se tibqa’, is-saħħa tal-poplu Malti u Għawdxi” – Il-PM Robert Abela

“Qegħdin f’mument fejn il-poplu Malti rridu nkomplu nuruh kemm aħna bħala Gvern nipprijoritizzaw is-saħħa tiegħu. Dik kienet l-ewwel prijorità f’Marzu, baqgħet tul ix-xhur li għaddew, u se tibqa’ l-prijorità sakemm il-pandemija tasal fit-tmiem tagħha.”   B’ton trasparenti, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar numru ta’ fatti meta l-Ħadd filgħodu kien intervistat minn ġurnalisti minn kmamar ...
“Jien sensittiv għall-karba tan-nies u smajt lin-nies jitkellmu” Il-PM

“Jien sensittiv għall-karba tan-nies u smajt lin-nies jitkellmu” Il-PM

“Fil-mument li nieħdu deċiżjoni li ma tkunx konformi mal-liġijiet internazzjonali u t-trattati li aħna writtna mingħand ħaddieħor, hemm il-konsegwenzi fuq il-pajjiż, fuq il-membri tal-Forzi Armati tagħna, u jistgħu jittieħdu proċeduri kriminali…is-sentiment tan-nies huwa s-sentiment tiegħi, imma jeżistu limitazzjonijiet u obbligi li jeħtieġu li l-problema tibqa’ tiġi miġġielda.” Hekk saħaq il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Robert ...
Partit Laburista fil-Gvern huwa l-iktar forza kredibbli għal Governanza tajba

Partit Laburista fil-Gvern huwa l-iktar forza kredibbli għal Governanza tajba

Dan il-Gvern wera li mhux biss joffri l-aqwa tmexxija ekonomika u soċjali, mhux biss huwa garanzija ta’ iktar drittijiet civili, imma huwa l-iktar forza politika kredibbli għal governanza tajba. Ilbieraħ għaddew mill-Parlament sitt liġijiet li l-maġġoranza tagħhom, kellhom bżonn l-approvazzjoni taż-żewġ terzi tal-Kamra tar-Rappreżentanti minħabba li huma emendi Kostituzzjonali. Il-bidla fil-ħatra tal-President tar-Repubblika, il-ħatra tal-ġudikanti, ...
“Iktar minn qatt qabel inħaddnu l-prinċipju li aħna miftuħin għal kulħadd.” – Il-PM

“Iktar minn qatt qabel inħaddnu l-prinċipju li aħna miftuħin għal kulħadd.” – Il-PM

“Aħna l-moviment miftuħ li kulħadd iħossu parti minn dan il-moviment. Familja lesta li tilqa’ ‘l kulħadd. Dan huwa s-sigriet tagħna biex nibqgħu miftuħin għal kulħadd.”   Fl-għeluq tal-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Robert Abela spjega kif din tibqa’ d-distinzjoni prinċipali bejn l-akbar żewġ forzi politiċi f’pajjiżna.   “Dak li rajna ...

ISSIEĦEB

fil-Partit Laburista

DONAZZJONI

għin lill-Partit Laburista

MERCHANDISE

tal-Partit Laburista

Il-membri tal-Partit Laburista qed jissejħu biex jagħżlu 🗳 l-Mexxej il-ġdid.

Il-membri tal-Partit Laburista qed jissejħu biex jagħżlu 🗳 l-Mexxej il-ġdid. Iżda, min hu eleġibbli u kif wieħed jista’ jkun jaf? 🤔 Id-dettalji fil-filmat. Xerred il-filmat biex iktar persuni 👫 jieħdu sehem f’dan il-proċess demokratiku.

Posted by Partit Laburista on Friday, December 13, 2019

PQs

Ibgħat id-domanda parlamentari li tixtieq titressaq minn deputat tal-Partit Laburista.

Reġistru Elettorali

Biex tivvota trid tkun fir-reġistru elettorali. Iċċekja hawn jekk tinsabx fir-reġistru elettorali.

Media

Agħmel kuntatt mal-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista billi tgħafas hawn.

Statut

Il-Partit Laburista huwa regolat minn statut. Ara kopja tal-istatut billi tgħafas fuq il-link hawn taħt.

0
Żieda lill-Pensjonanti Kollha
0
Post tax-Xogħol Ġdid
0
%
Tkabbir Ekonomiku Qawwi
0
Mediċina Ġdida B’Xejn

Nisa
Laburisti

NL hija organizzazzjoni li tilqa’ fi ħdanha l-membri nisa kollha tal-Partit Laburista. NL hija kommessa biex b’ħidmietha, tippromwovi soċjeta’ aktar ġusta, soċjeta’ fejn in-nisa daqskemm irgiel ikollhom drittijiet u opportunitajiet indaqs. Tul is-snin Nisa Laburisti stabbilixxiet postha bħala waħda mill-iktar organizazzjonijiet tan-nisa progressivi f’pajjiżna.

Forum Żgħażagħ
Laburisti

Il- Forum Żgħazagħ Laburisti hi waħda mill-ikbar organizzazzjoni taż-żgħazagħ fil-pajjiż. L-FŻL dejjem sab postu fuq quddiem ta’ kampanji nazzjonali li ġabu l-bidla. Fosthom dawk li raw l-età tal-vot tinżel għal 16 -il sena, daħlu drittijiet ċivili ġodda u ħafna żgħażagħ ikunu eletti fil-Kunsilli Lokali.

Veterani
Laburisti

Veterani Laburisti tiġbor fiha veterani tal-Partit Laburista li l-attiviżmu politiku tagħhom iżommhom friski fil-ħsieb biex huma wkoll ikunu jistgħu jipproponu politika għal dawk li jirrappreżentaw. Is-sehem ta’ din il-fergħa fil-Partit Laburista huwa wieħed li baqa’ b’saħħtu u kostanti tul is-snin.

Fondazzjoni
IDEAT

Fondazzjoni Ideat għandha l-għan li tiżviluppa, tipproponi u tippromwovi edukazzjoni politika u akkademika, filwaqt li tanalizza l-isfidi u l-opportunitajiet li taffaċċja Malta. Permezz tal kunċett ta’ diversità u inklussività, il-fondazzjoni sservi bħala forza intelletwali li taħdem biex ittejjeb id-diskussjonijiet bejn il-Partit Laburista u s-soċjetà ċivili.