Skip to content

aħbarijiet

May 17, 2019

Permezz tal-ġid irridu nġibu l-ġustizzja soċjali

Il-familji Maltin u Għawdxin ma jridux min jiżra’ l-mibegħda. “Ma jridux min jisimgħu jħaddar familja kontra oħra,” iddikjara l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, li tenna l-impenn tiegħu li din tkun kampanja li ma tnissilx il-firda.

Quddiem miġemgħa li nġabret biex tisma’ l-messaġġ tiegħu fiż-Żurrieq irrefera għall-fatt li wara l-elezzjonijiet l-oppożizzjoni tgħid li ħaden din l-elezzjoni, imbagħad qabel kull elezzjoni jerġgħu jaqgħu għaliha.

“Jekk lill-poplu se jibqgħu jservuh l-istess riċetta l-istess riżultat se jibqa’ jkollhom,” qal il-Prim Ministru li tenna kif min ikun dahru mal-ħajt, l-uniku mod kif jista’ jinġabar huwa jekk iniżżel lilna f’dak il-livell.

Hawn irrefera għall-kontroversja li prova joħloq il-Kap tal-Oppożizzjoni. “Għandna dibattitu fil-bidu tal-kampanja u ieħor lejn tmiem il-kampanja,” fakkar Joseph  Muscat li nnota kif Adrian Delia ddeċieda li jrid jidibatti f’Xarabank. Joseph Muscat qal li l-Kap tal-Oppożizzjoni għandu jikkalma u jżomm l-argumenti għad-dibattitu ta’ nhar l-Erbgħa li ġej. Peró hawn spjega kif m’għandux argumenti l-Kap tal-Oppożizzjoni beda l-ġimgħa jivvinta kwistjoni dwar l-abort u spiċċa l-ġimgħa ivvinta kwistjoni dwar dibattitu.

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-aġir tal-MEPs tal-Partit Nazzjonalista li mill-istituzzjonijiet Ewropej ħadmu kontra l-interess ta’ pajjiżna u qal li huwa tal-mistħija kif il-kandidati tal-PN qed isibuha diffiċli jiddikjaraw li jappoġġjaw in-nomina tal-gvern mill-Kummissjoni Ewropea. Innota r-rabja tan-nies għal dan u qal li issa mhux biżejjed għax il-Maltin għandhom imorru jivvotaw.

Fakkar kif meta mill-Parlament Ewropew u kif ukoll bħala Kap tal-Oppożizzjoni hu kien ħadem favur in-nomini Maltin. Irrefera għan-nomina ta’ Tonio Borg fost oħrajn u kif il-gvern kien appoġġja n-nomina ta’ Lawrence Gonzi minnufih. L-istess kif sar fil-każ ta’ Joe Borg u John Dalli.

Permezz tal-ġid irridu nġibu l-ġustizzja soċjali

Joseph Muscat, tkellem ukoll dwar l-infrastruttura soċjali li qed tinbena f’pajjiżna riżultat tal-ġid li qed jinħoloq.

Spjega kif il-ġid minnu nnifsu ma jservi ta’ xejn. “Aħna permezz tal-ġid irridu naraw li nġibu l-ġustizzja soċjali. Lil min l-iktar li għandu bżonn fostna nkunu aħna li ngħinuh,” qal il-Prim Ministru li tkellem b’mod ċar dwar il-ħsieb wara din l-għajnuna.

“Ngħinuhom mhux għax nitħassurhom… ngħinuhom għax għandhom dritt għal dik l-għajnuna. Dik hija l-filosofija li tgħamilna differenti,” qal Joseph Muscat li fisser kif huwa unur li aħna parti minn grupp ta’ nies li mhux jimportana kif inkunu aħna, imma jimportana minn għajrna.

Tkellem dwar żewġ proġetti maħsuba biex jgħinu sezzjonijiet fis-soċjetà.

Fosthom wieħed li qed isir mal-caritas fejn srt kbira ta’ disa’ tomniet qed tinbidel f’ċentru terapewtiku għal adoloxxenti bi problema ta’ droga. Hawn il-gvern jinvesti aktar minn €3.3 miljun flimkien ma’ €750,000 fis-sena biex ikun jista’ jopera dan iċ-ċentru li se jitmexxa mill-Caritas. Qal li għalkemm dan ma jilħaqx ħafna persuni d-dover tal-gvern u li lil dawn il-persuni jgħinhom.

“Dan huwa proġett favur il-ħajja ta’ mijiet ta’ żgħażagħ. Il-ħajja mhux titkellem dwarha u tippoża trid. Imma taġixxi favur min ikun l-iktar fil-bżonn,” qal il-Prim Ministru.

Tkellem dwar proġett ieħor li jimmira lejn żgħażagħ u nies oħra, li mhumiex anżjani, u li l-uniku post fejn jistgħu jinżammu huwa San Vinċenz. Hawn ukoll se jsir investiment biex dawn il-persuni biex jgħixu f’dinjità.

“Is-surplus qiegħed hemm biex nagħmlu dak li hemm bżonn fil-pajjiż,” qal il-Prim Ministru.

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin