Skip to content

Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista tirreferi għar-rapport ippubblikat fil-faċċata tat-Times of Malta llum.

Rapport li fih numru ta’ asserzjonijiet żbaljati, fosthom li kien qed isir inputting tad-data minn kanvassers ta’ xi kandidat. Dak allegat mhux talli ma seħħx, talli s-sistema hija ddisinjata b’mod li ma tippermettix li xi ħaġa bħal din isseħħ.

Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista kkomunikat dejjem il-pożizzjonijiet u t-tweġibiet uffiċjali tagħha lill-persuni li jitolbu xi kjarifika jew jippreżentaw ilment uffiċjali tul il-proċess elettorali.

Il-proċess elettorali li se jwassal għall-ħatra ta’ Mexxej ġdid għandu numru ta’ livelli ta’ checks and balances u qed isir b’kollaborazzjoni mill-qrib mar-rappreżentanti tal-kandidati u l-kandidati nfushom.

Filwaqt li kien hemm ċirkostanzi li ġew indirizzati tul il-proċess, il-Kummissjoni Elettorali tista’ tassigura li l-proċess huwa wieħed ġust u diliġenti u li l-ipproċessar tal-informazzjoni b’relazzjoni mal-eliġibbiltà tal-votanti qed issir skont l-istatut tal-partit u r-regoli maqbula mal-partijiet konċernati.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin