Centru Laburista Ix-Xewkija

Email: [email protected]

Read More

Centru Laburista Ix-Xaghra

Email: [email protected]
Telephone: 21551976

Centru Laburista Victoria

Email: [email protected]
Telephone: 21556915

Centru Laburista Il-Qala

Email: [email protected]

Centru Laburista In-Nadur

Email: [email protected]

Centru Laburista Iz-Zurrieq

Email: [email protected]
Telephone: 21642202

Centru Laburista Haz-Zebbug

Email: [email protected]
Telephone: 21466471

Centru Laburista Haz-Zabbar

Email: [email protected]
Telephone: 21822828

Centru Laburista Ix-Xghajra

Email: [email protected]
Telephone: 27662397

Centru Laburista Hal Tarxien

Email: [email protected]
Telephone: 21800218

Centru Laburista Tas-Sliema

Email: [email protected]
Telephone: 21346046

Centru Laburista Is-Siggiewi

Email: [email protected]
Telephone: 21461370

Centru Laburista Santa Venera

Email: [email protected]
Telephone: 21238445

Centru Laburista Santa Lucija

Email: [email protected]
Telephone: 21829877

Centru Laburista San Pawl il-Bahar

Email: [email protected]
Telephone: 21575004

Centru Laburista San Gwann

Email: [email protected]
Telephone: 21387659

Centru Laburista San Giljan

Email: [email protected]
Telephone: 21382310

Centru Laburista Hal Safi

Email: [email protected]
Telephone: 21642946

Centru Laburista Ir-Rabat

Email: [email protected]
Telephone: 21454860

Centru Laburista Il-Qrendi

Email: [email protected]
Telephone: 21683449

Centru Laburista Hal Qormi

Email: [email protected]
Telephone: 21440691

Centru Laburista Tal-Pieta'

Email: [email protected]
Telephone: 21223387

Centru Laburista Paola

Email: [email protected]
Telephone: 21694122

Centru Laburista In-Naxxar

Email: [email protected]
Telephone: 27410059

Centru Laburista L-Msida

Email: [email protected]
Telephone: 21342783

Centru Laburista L-Mqabba

Email: [email protected]
Telephone: 21689650

Centru Laburista Il-Mosta

Email: [email protected]
Telephone: 21433850

Centru Laburista L-Mgarr

Email: [email protected]
Telephone: 27443853

Centru Laburista Il-Mellieha

Email: [email protected]
Telephone: 21522552

Centru Laburista Marsaxlokk

Email: [email protected]
Telephone: 21651184

Centru Laburista Marsaskala

Email: [email protected]
Telephone: 21633491

Centru Laburista Il-Marsa

Email: [email protected]

Centru Laburista Hal Kirkop

Email: [email protected]
Telephone: 21682023

Centru Laburista Il-Kalkara

Email: [email protected]
Telephone: 21822544

Centru Laburista L-Isla

Email: [email protected]
Telephone: 21828175

Centru Laburista Il-Hamrun

Email: [email protected]
Telephone: 21242774/5

Centru Laburista Hal Luqa

Email: [email protected]
Telephone: 21800555

Centru Laburista Il-Gzira

Email: [email protected]
Telephone: 21338300

Centru Laburista Il-Gudja

Email: [email protected]
Telephone: 21696024

Centru Laburista Hal Ghaxaq

Email: [email protected]
Telephone: 21892107

Centru Laburista Hal Gharghur

Email: [email protected]

Centru Laburista Il-Furjana

Email: [email protected]
Telephone: 21233944

Centru Laburista Il-Fgura

Email: [email protected]
Telephone: 21892514

Centru Laburista Had-Dingli

Email: [email protected]
Telephone: 21459311

Centru Laburista Bormla

Email: [email protected]

Centru Laburista Birzebbuga

Email: [email protected]
Telephone: 21658823

Centru Laburista Birkirkara

Email: [email protected]
Telephone: 21443075

Centru Laburista Hal Balzan

Email: [email protected]
Telephone: 21442933

Centru Laburista Bahrija

Email: [email protected]
Telephone: 21450286

Centru Laburista H'Attard

Email: [email protected]
Telephone: 21436773