Skip to content

“Żidna l-miżuri fil-ġimgħat li għaddew. Ħallew ir-riżlutat meħtieġ bi sforz kollettiv li gamel il-poplu tagħna. Tnaqqis stabilizzat fin-numru li daħlu l-isptar u proteġejna l-persuni kollha u l-faċilitajiet mediċi għal min kellu bżonn il-kura fl-ITU.”

Hekk qal il-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela waqt intervista mal-ġurnalisti filwaqt li saħaq l-importanza li fil-jiem li ġejjin tinżamm ir-responsabbilta’ b’rabta mal-imxija tal-Covid-19.

“Dan mhux il-mument li nillaxkaw. Nhar l-Erbgħa li ġej għandna festa pubblika u l-festi tal-għid u tkun inprudenti li dak li ħdimna għalih fl-aħħar ġimgħat, jintbagħat messaġġ żbaljat li nistgħu nillaxkaw. Bil-kontra. Inkomplu nipproteġu lil xulxin tant li fil-jiem li ġejjin, ħabbarna 3 miżuri li se jkunu qed jiżdiedu ma’ dak li diġa’ hemm – miżura li tolqot l-ajruport u l-portijiet fejn qed ngħidu li dawk il-pajjiżi fil-green list ħa jittellgħu għall-amber list jiġifieri kull min jasal f’pajjiżna jrid iġib riżultat negattiv miegħu nkella jkun suġġett għal test u anke kwarantina, ħa nnaqqsu l-ispazju pubbliku minn erbgħa għal tnejn u l-multa li se tkun qed tgħodd għal min jikser il-miżura ġdida ħa titla’ għal 300 ewro.”

Il-Prim Ministru spjega kif pajjiżna seta’ għażel strateġija bħal ta’ qabilna li jħalli l-poplu jfendi għal rasu u japplika l-politika tal-awsterita’.

“Aħna ħdimna bil-kontra u nvestejna bis-saħħa fil-poplu tagħna. Fejn pajjiżi oħra qed inaqqsu s-support, aħna żidnieh. Rajna numru ta’ ġimgħat ilu żidna numru ta’ restrizzjonijiet u għalaqna l-istabbilimenti. Ma ħallejnihomx waħedhom. Ir-rekwiżiti tas-saħħa proteġejnihom imma erġajna daħħalna n-negozji fil-wage supplement.” Robert Abela semma kif in-nefqa ta’ għajnuna telgħet minn 30 miljun ewro fix-xahar sa 40 miljun ewro fix-xahar filwaqt li t-taxxi li kienu jinġabru qabel naqsu drastikament. Dan kollu jħalli impatt fuq il-finanzi iżda “bi rkupru ekonomiku li qed inbassar li ħa jkollna, in-negozji se jkunu qegħdin preparati biex jiġru ‘l quddiem fil-fażi tal-irkupru ekonomiku… Ir-riċetta tibqa’ t-tkabbir ekonomiku. Fiduċjuż li l-investiment li għamilna fin-nies u n-negozji se jkun ir-riċetta tas-suċċess.”

“Kellna l-Kunsill Ewropew. L-enfasi primarja kienet li hemm bżonn li l-proċess tal-manifattura tal-vaċċin kif ukoll id-distribuzzjoni jrid jiġi aċċellerat. Aħna xtrajna u konna aggressivi fil-mod kif xtrajna.” Robert Abela semma wkoll kif kien hemm pajjiżi li għamlu asserzjoni li pajjiżna qed jirċievi iżjed dożi milli ħaqqhpm. “Il-Kummissjoni Ewropea meta konna fil-proċess tal-vaċċin għamlet kriterju fejn kull stat kellu għażla dwar ditti u ammonti. L-għażla ta’ ċertu pajjiżi kienet billi raw kemm għandhom popolazzjoni u xtraw abbażi tal-popolazzjoni. Aħna mxejna mod ieħor.”

Il-Prim Ministru rrefera wkoll għad-dibattitu fil-Parlament Ewropew. “Dibattitu nstigat minn Simon Busuttil meta fil-fehma tiegħi huwa nsensat biex jagħmel ħsara lil pajjiżna… Il-bidliet istituzzjonali li għamel pajjiżna – bidla fil-ħatra ta’ Kummissarju, saħħaħna l-economics crimes unit… dik hi d-differenza. Ma jridux jaċċettaw li pajjiżna verament illum jista’ jitkellem dwar il-qasam ta’ governanza tajba.”

Dwar il-każ ta’ Daphne Caruana Galizia, il-Prim Ministru spjega kif jinsab “ixxukkjar li l-Kap tal-Oppożizzjoni qed iwiegħed maħfra Presidenzjali lill-allegat mandant fuq il-qtil ta’ Daphne. Għandek Deputati ewlenin fl-Oppożizzjoni li b’mod evidenti qed jikkollaboraw ma’ min qed jiddefendi l-kriminali…Allaħares kelli nieħu l-pożizzjoni faċli jew nagħlaq għajnejja jew ngħatti l-kriminalita’. Ħadd mhu untouchable. Dal-Gvern mhu se jħares lejn wiċċ ħadd. Dwar il-każ ta’ Daphne Caruana Galizia mhu se nħalli lil ħadd ifixkel milli toħroġ il-verita’ sħiħa.” 

“Għandna l-kuraġġ li nagħmlu l-bidliet li dan il-pajjiż kien għatxan għalihom.”

“Il-pandemija mhux se nħalliha titqies bħala skuża biex isiru l-bidliet f’dan il-pajjiż.”

Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru dwar ir-riformi fil-prostituzzjoni, kannabis rikreazzjonali u l-immigrazzjoni.

“Rigward ir-riforma tal-prostituzzjoni, aħna dejjem konna ċari. Qatt ma tkellimna li se nintroduċu xi briedel jew min jgħix fuq il-qliegħ tal-prostituzzjoni. Mhux talli nħallu l-pieni, talli nżidu l-pieni. Pimps mhux ħa jiġu tollerati jew attivita’ fejn pajjiżna jiġi assoċċjat mal-briedel. Riforma li nixtieq li tkun waħda ‘l quddiem b’konsultazzjoni wiesgħa ma’ kull stakeholder.” Il-Prim Ministru saħaq li dwar ir-riforma tal-kannabis rikreazzjonali, “ilna nitkellmu snin u kulħadd jiddejjaq jagħmel ir-riforma tant meħtieġa. Inkunu sensittivi u responsabbli. Ikollok xi ħadd li jinqabad b’joint u torrovinalu l-karriera tiegħu. Fil-ġranet li ġejjin ħa nniedu white paper li taħt ċertu ammont ta’ grammi ta’ pussess, mhux se jkun suċċett għal proċeduri. Fl-istess waqt mhux ħa noqogdħu ngħidu lin-nies biex ipejpu barra u punti oħra kruċjali – noqtlu għal kollox il-black market. Fl-isfond ta’ din ir-riforma, it-traffikar se jibqa’ reat u mhux se jitnaqqsu l-pieni.

Dwar l-immigrazzjoni, Robert Abela qal li Malta kellha tfendi għal rasha. “Wieħed mill-areas li ħdimna qatiegħ u ma kinitx faċli kien dan is-settur… Għandek realta’ li pajjiżna ma jiflaħx iktar. Inwaqqfu l-wasliet f’pajjiżna. In-numri jitkellmu waħedhom. Nitrattaw is-suġġett mill-aspett uman imma nifhmu l-pressjonijiet. Il-prijorita’ tiegħi hija l-poplu Malti u Għawdxi.

Il-Prim Ministru tenna kif dan hu Gvern li huwa kburi fil-mod kif fl-aħħar snin ipproteġa l-faqar, żied l-impjiegi u l-investimenti. “Se nibqgħu nagħmlu l-bidliet li dan il-pajjiż kien għatxan għalihom.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin