Skip to content

 

“Serenità u fiduċja. Aħna Gvern tal-kelma. Taf fejn qiegħed miegħu. Dak li tara huwa dak li hu…Dik hija d-differenza ewlenija bejn dan il-Gvern u min jimmilita kontrieh. Tim wieħed, magħqud – l-għaqda li hija tant importanti.”

 

 

Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela f’attività politika l-Mosta fejn saħaq kif din il-karatteristika ewlenija qed tiġi nnotata mhux biss lokalment iżda anke barra minn xtutna. Il-Prim Ministru semma dan fid-dawl ta’ żjara li kellu din il-ġimgħa mal-Gvern Libjan fejn il-messaġġ kien wieħed ċar – “Aħna nafdaw lill-Maltin. Aħna nafdaw lill-Gvern Malti.”

 

 

“Dak l-istess messaġġ ta’ gvern li hu raġel fil-kelma tiegħu nimxu biha f’kull settur. Il-fiduċja li għandhom in-nies fina u l-fiduċja li aħna għandna fin-nies.”

 

Robert Abela semma kif il-ġimgħa li ġejja se tkun ikkaratterizzata f’taħdidiet fil-Kunsill Ewropew dwar il-baġit għas-7 snin li ġejjin. “Se mmorru biex inġibu l-akbar baġit għal pajjiżna fis-7 snin li ġejjin. Dawk huma l-ambizzjonijiet tagħna għal pajjiżna. M’aħniex se nikkuntentaw billi nġibu baġit medjokri.” Dan minkejja li l-ġid li nħoloq f’pajjiżna żgur li ma jistax jaħdem favur Malta meta jiġi nnegozjat dan il-baġit. “Peress li ġrejna ‘l quddiem, l-inqas li ningħataw għajnuna.”

 

 

Fill-kwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari, il-Prim Ministru għamilha ċara li rażżan bis-saħħa l-ammont ta’ immigranti li ġew f’pajjiżna.

 

“Illum stess għandek dgħajsa wara dgħajsa ġejjin lejn pajjiżna. Ħafna ma jkunux jafu. Ta’ kuljum ikollna mijiet ta’ immigranti ġejjin lejn pajjiżna. Bil-ħidma li qed nagħmlu mal-Gvern Libjan, rażżanna dan l-influss lejn pajjiżna. Sħabna l-Ewropej għenuna fir-rilokazzjoni. Mhux biżżejjed imma huwa pass ‘il quddiem.”

Robert Abela emfasizza kif pajjiżna ħareġ minn test ta’ reżiljenza li probabbilment id-dinja ma terġax tgħaddi minnu. “Kull pajjiż kellu quddiemu test kemm tiflaħ għad-daqqa fuq livell mediku, ekonomiku u soċjali. X’inhuma r-riżultati li kellu pajjiżna fl-aħħar tliet xhur? Sal-lum, pajjiżi oħrajn ma jistgħux jirkupraw mill-imwiet u r-rati għadhom jisplodew ‘il fuq filwaqt li f’pajjiżna normalità assoluta. Għax konna bilgħaqal u ħadna d-deċiżjonijiet iebsin meta kellna neħduhom, qed ngħixu fi trankwillità f’pajjiżna.”

 

 

Filfatt, il-Kummissjoni Ewropea qalet li Malta se tkun l-uniku pajjiż li se tirkupra mill-effetti tal-Covid-19 is-sena d-dieħla. “Konna ffukati, nafu x’qegħdin nagħmlu.”

 

Il-Prim Ministru sostna kif r-riżultati ekonomiċi qed naraw il-frott tagħhom minn issa. “Fit Ratings tat A+. Aħna pajjiż tal-A+. Irridu naraw li għada jkun aħjar mil-lum u pitgħada aħjar minn għada. Gvern kommess li jagħmel il-ġid u nibqgħu niġġeddu.”

 

“Fl-aktar mument b’saħħtu rridu nkomplu niġġeddu.”

 

 

“L-għada hija kruċjali – daqstant ieħor l-għatx għall-bidla.” – Il-PM

 

 

“Dan huwa Gvern sinonimu għall-bidla. Biex tmur aħjar, trid taċċetta li trid tinbidel. Fil-mument li tistgħaġna, tibda miexi b’lura.”

 

Fost dawn il-bidliet, hemm dawk istituzzjonali. “Filwaqt li ħaddieħor qalilna li intom Gvern li ma tafux xi tfisser governanza tajba, qed nuruhom li aħna champions tal-governanza tajba,” fisser il-Prim Ministru.

 

Robert Abela rrefera għall-ħatra tal-Prim Imħallef u kif hu mingħajr ebda konsultazzjoni seta’ jagħmel kif għamlu gvernijiet preċedenti qabel l-2013 u jagħżlu hu stess. “Minflok, fittixt li jkun hemm kunsens tal-Oppożizzjoni. L-Oppożizzjoni ġiet lura tgħid li għandu jkun hemm qbil bit two thirds tal-Kamra. Ir-risposta tiegħi kienet ejja naqblu fuq isem.”

 

“Il-Kummissjoni Venezja morna b’wiċċna minn quddiem biex nimplimentawhom. Filwaqt li aħna kellna l-kuraġġ li nagħmlu dawn il-bidliet u tlaqna minn idejna s-setgħat, ħaddieħor, f’dan il-mument qed jagħmel pressjoni fuq il-President biex jiddeċiedi kfi irid hu. Dik hi l-governanza li temmen fiha l-Oppożizzjoni. Iridu jimponu d-deċiżjoni tal-President.”

 

Il-Prim Ministru għamilha ċara li dawn huma ftit mill-bidliet li se jibqa’ jwettaq dan il-Gvern fiż-żmien li ġej. “Kommessi li nibqgħu nagħmlu l-bidliet… Aħna naħdmu b’mudell li filwaqt li ta’ fuq jibqa’ jaqla’, ma ninsew qatt lill-fqir, il-batut għax aħna gvern soċjalista, gvern li jħobb liż-żgħir u ma nistgħu ninsew qatt li dawk huma l-għeruq tal-Partit Laburista. Inħobbu lil pajjiżna. Meta tħobb lil pajjiżek, tħobb lin-nies.”

 

 

B’reazzjoni għall-kriżi politika li tinsab fiha l-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru spjega dan b’mod fejn “il-Partit Nazzjonalista daħal fi sqaqu jrid joħroġ minnu hu stess. Għalina jkunx Adrian Delia, ikunx dak li kellu jkun flok Adrian Delia , tkunx Comodini, kollha flimkien aħna nibqgħu nerbħulkom. Ma ngħidhiex b’superjorità iżda ngħidha għax in-nies magħna. L-Oppożizzjoni jew l-esponenti ewlenin fiha – min irid id-deni f’ġaru jiġi f’daru. Illum aktar minn qatt qabel biex nibqgħu pajjiż b’saħħtu, nibqgħu umli, saqajna mal-art u viċin in-nies. Dak huwa l-mod kif irridu nimxu.”

 

“Irridu nibqgħu noħolqu aktar ġid għal pajjiżna, ġid ekonomiku u soċjali sabiex verament Malta u Għawdex ikunu dejjem aqwa,” temm jgħid il-Prim Ministru Robert Abela.

 

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin