Skip to content

“Trid tadatta b’responsabilità. Dik hija t-tema ċentrali tal-miżuri li nedejna l-ġimgħa li għaddiet u llum aġġustajna l-mod kif qed inwasslu l-messaġġ tagħna id f’id mal-miżuri. L-appell ċentrali jibqa’ dak ta’ responsabilità u sodisfatt bir-responsabilità min-naħa tal-poplu Malti u Għawdxi. Ejja nibqgħu nieħdu ħsieb xulxin. Deħlin fi ġranet importanti biex nikkontrollaw it-tixrid, u dan jibqa’ l-appell ċentrali għaliex l-aħna akbar mill-jiena.”

 

Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela fi programm ta’ diskussjoni bis-sehem ta’ persuni minn kull spettru tas-soċjetà, fosthom professjonisti mill-qasam tas-saħħa.

 

Il-Prim Ministru qal li l-kriterju ewlieni li fuqu dejjem kienu msejsa d-deċiżjonijiet li ttieħdu huwa x-xjenza, filwaqt li dejjem inżamm bilanċ bejn il-protezzjoni tas-saħħa tan-nies u l-għajxien tagħhom.

 

“Kruċjali li nibqgħu responsabbli f’dan il-mument, iżjed u iżjed għaliex għandna xi ħaġa li bħal daż-żmien sena ma kellniex, il-vaċċin. Irridu nattakkaw bil-vaċċin u hemmhekk għandna rollout tajba u qed jirnexxielna nġibu lejn pajjiżna kemm nifilħu dożi, imma rridu nagħtu ċans lill-awtoritajiet tas-saħħa biex jilqħu jlaqqmu kemm jista’ jkun nies u dak iċ-ċans irridu nagħtuh billi niddefendu bis-saħħa tal-miżuri restrittivi. Dan hu mument li kollha nixtiequ li jgħaddi kemm jista’ jkun malajr imma fiduċjuż li nistgħu nħarsu ’l quddiem u nħarsu lejn futur iżjed sabiħ.”

 

Robert Abela nnota dak li qalet l-Awstrija dwar pajjiżna din il-ġimgħa, li Malta qed jirnexxielha ġġib tliet darbiet aktar dożi tal-vaċċin milli ħaqqha meta mqabbla mal-Bulgarija. Hawnhekk appella lill-Oppożizzjoni biex tingħaqad mal-Gvern u tgħin fl-isforz biex nipproteġu lil pajjiżna f’dan ir-rigward u nibqgħu nġibu kemm jista’ jkun dożi biex titlaqqam il-popolazzjoni Maltija.

 

“Bħal daż-żmien sena, kienet gwerra ta’ piraterija. Tordna personal equipment u ma jasalx. Aħna rnexxielna nġibu dak l-apparat. Ma kinitx xi ħaġa faċli li tordna, tħallas u jasal. Tordna u jaf ma jasalx. Insellem lil dawk kollha li żguraw li dejjem ikollna ventilators u issa kruċjali jibqa’ jsir l-istess għad-dożi tal-vaċċin. Ma nistħix ngħid li aħna aggressivi fil-mod kif qed inġibu l-vaċċin. M’aħniex qed noperaw minn taħt kif akkużana ħaddieħor, qed noperaw b’mod leġittimu imma qed inkunu aggressivi għax huwa investiment fis-saħħa tan-nies li juri li l-Gvern qed jaħdem b’mod għaqli biex inkunu fuq quddiem nett biex inlaqqmu lin-nies tagħna.”

 

Fuq kollox, il-Prim Ministru qal li l-aħħar xhur kienu lezzjoni tal-ħajja.

 

“Rajna l-importanza tas-saħħa f’sens wiesa’ fuq livell ta’ saħħa mentali, fuq livell tal-impatt tal-miżuri restrittivi fuq il-kwalità tal-ħajja tal-bniedem u l-importanza tal-ekonomija. Li kieku ma kinitx għas-saħħa tal-ekonomija ta’ pajjiżna, stajna għidna ħa ninvestu fid-dożi tal-vaċċin, stajna għidna li rridu nagħtu Wage Supplement li sal-lum infaqna €400 miljun f’Wage Supplement biss, lil hinn mis-sapport lin-negozji fil-kirjiet u skemi oħra. Kulħadd għandu kontijiet xi jħallas fl-aħħar tax-xahar u allura qed nitkellmu dwar il-bżonnijiet tal-ħajja u dak huwa l-prinċipju li tlaqna minnu. Aħna għażilna li nitbiegħdu mill-politika tal-awsterità u minflok, investejna fin-nies u ma ħallejna lil ħadd waħdu. F’budget f’mument ta’ pressjoni ekonomija meta l-pajjiż naqsulu drastikament l-ammont ta’ taxxi li ġabar, morna għall-ikbar budget li qatt kellna.”

 

Il-Prim Ministru fakkar fit-tbassir li kellu pajjiżna li kien se jara għexieren ta’ eluf ta’ nies qiegħda, imma llum Malta rnexxielha tniżżel il-qgħad għal-livell li kien qabel il-pandemija.

 

“Meta f’Novembru għalaqna l-bars u l-każini, l-iktar settur f’pajjiżna li kellu jagħmel sagrifiċċji, mhux biss tajnihom Wage Supplement imma tajnihom pakkett finanzjarju ieħor ta’ sostenn. Meta rristrinġejna l-operat tar-ristoranti ftit tal-jiem ilu, immedjatament ikkumpensajna billi daħħalna lil kulħadd fil-Wage Supplement b’mod sħiħ u tajna elf ewro addizzjonali lil kull stabbiliment biex nagħmlu tajjeb għall-istokk li laħqu xtraw. Għall-kuntrarju ta’ dak li qal il-Kap tal-Oppożizzjoni fil-Parlament, lis-sidien li fetħu wara Marzu u kellhom jagħlqu din il-ġimgħa, ukoll se jkollhom Wage Supplement b’mod sħiħ.”

 

Robert Abela qal li kull impjieg mitluf ifisser inkwiet kbir, għax fil-mument li noħorġu mill-pandemija ma jistax ikollna sitwazzjoni ta’ negozji li jfallu u allura dan il-Gvern ħadem u qed jaħdem biex pajjiżna jibqa’ jattira l-investiment li jkompli jkabbar it-tkabbir ekonomiku li jissarraf f’aktar protezzjoni u servizzi tas-saħħa tajba.

 

Il-Prim Ministru tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jwettaq il-bidliet f’diversi oqsma, bħal ma għamel bir-riforma fil-liġi tal-kirjiet ta’ qabel l-1995 u bil-mekkaniżmu għal rappreżentanza ugwali tas-sessi fil-Parlament, fost l-oħrajn.

 

“Ir-realtà li l-pandemija se tgħaddi, teżisti. M’hemmx dubju li l-Covid hija l-prijorità ewlenija ta’ kull Gvern madwar id-dinja bħalissa, imma rridu nħarsu wkoll lejn wara l-pandemija. Ma nibdewx inħarsu lejn wara l-pandemija meta tgħaddi l-pandemija. L-għeruq tal-ħidma ta’ wara l-panemija llum irid isir u għalhekk li konna ambizzjużi fir-riformi li qegħdin nagħmlu. Fadal ħafna ħidma li se nniedu fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Dak huwa li jmexxina ’l quddiem, li nemmnu f’Malta u Għawdex aħjar u rridu naraw lil pajjiżna jkompli miexi ’l quddiem.”

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin