Skip to content

Maħruġa mill-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista

 

“Viżjoni għall-pajjiż li tant inħobb,  quddiem moviment li lili tani ħafna”

 

Jien ma nemminx li l-elezzjonijiet qegħdin hemm biex ngħidu xi ħaġa qabel u ninsewha l-għada. Jien qiegħed hawn illum noffri viżjoni għall-pajjiż li tant inħobb.  Quddiem moviment li lili tani ħafna.

Sostna dan il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat waqt li kien qed jagħlaq il-Konferenza Ġenerali Annwali 2019 u jagħti bidu għall-kampanja elettorali tal-Partit Laburista li twassal sal-25 ta’ Mejju.

Il-Prim Ministru qal li l-elezzjonijiet jiġu u jmorru. Il-politiċi jiġu u jmorru.  Imma jekk il-politiċi joffru pjan u viżjoni fit-tul, mhux kliem fl-ajru u wegħdi fiergħa. Jew agħar minn hekk negattivita’ li ma twassal għal imkien.

Allura l-poplu jkun jista’ jagħmel għażla, qal Dr Muscat, l-għażla fuq il-bażi ta’ kompetenza ta’ min jiġi quddiemkom bir-riżultati.  Min hu l-iktar kompetenti, Joseph jew Delia?

Għażla fuq il-viżjoni għall-pajjiż.  Min għandu viżjoni għal uliedna, Joseph jew Delia?

Għażla fuq l-esperjenza ta’ min taf fejn int miegħu. Ma’ min tafu fejn qegħdin, ma’ Joseph jew Delia?

Min temmen jista’ joffri s-soluzzjonijiet li l-pajjiż għandu bżonn? Joseph jew Adrian Delia?

“U Joseph mhux se jieqaf zopptu,” stqarr il-Prim Ministru.

Il-Mexxej Laburista stqarr li dawn huma l-għażliet li għandu quddiemu l-poplu minn hawn u erba’ ġimgħat oħra.  Moviment li jħobb lil dan il-poplu. Moviment li m’huwiex superv. Moviment li jagħraf in-nuqqasijiet tiegħu. Iżda wkoll moviment li għandu viżjoni għal dan il-pajjiż. Moviment li qed iħejji infrastruttura għall-futur. Moviment li qed iħares lejn pajjiż innovattiv, qabel mhux wara l-avvanzi internazzjonali. Iżda wkoll moviment li inklussiv.  Li jieħu ħsieb lil min jaqa’ lura. Moviment li jħobb u jagħder.  Li jipparteċipa fil-komunita.

Għax dan il-pajjiż tana wisq biex nagħtuh lura bis-sieq. Għax lil dan il-poplu Malti u Għawdxi nħobbuh. Għax dan il-pajjiż iħobb lill-uliedu. U għax aħna nħobbu lill-pajjiż nistgħu ngħidu:

Li l-ħaddiema huma f’qalbna

Il-familji huma f’qalbna

Uliedna huma f’qalbna

L-anzjani huma f’qalbna

L-edukaturi huma f’qalbna

Il-persuni b’diżabilta’ huma f’qalbna

It-tfajiliet u ġuvintur huma f’qalbna

Il-kommunitajiet kollha huma f’qalbna.

U li fuq kollox…

Malta hija f’Qalbna, temm jgħid il-Prim Ministru Joseph Muscat.

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin