Skip to content

aħbarijiet

December 6, 2020

“Xahar ieħor nibdew inlaqqmu lin-nies u rrid li l-2021 tkun sena mill-aqwa” – Il-PM

F’attività politika f’Marsaxlokk, ġimgħat biss ’il bogħod minn meta jasal il-vaċċin kontra l-Coronavirus f’pajjiżna, il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela kellu messaġġ ta’ tama għall-aħħar ftit ġimgħat tas-sena, u għall-bidu tas-sena l-ġdida.

 

“L-istrateġija tagħna ta’ kif se nlaqqmu lin-nies ilha lesta u għada se nħabbruha u Chris se jkun qed jispjegaha fil-Parlament. Strateġija li fassalniha flimkien mal-aqwa esperti mediċi fil-pajjiż. Xahar ieħor nibdew inlaqqmu lin-nies, ejjew ħa nħarsu ’l quddiem għall-2021 li rridha tkun sena mill-aqwa.”

 

Il-Prim Ministru qal dan hekk kif sa ġimgħa ilu, l-Oppożizzjoni qalet li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni, u ftit jiem wara qalet li trid pjan ta’ kif se jkunu qed jitlaqqmu lin-nies.

 

B’dispjaċir innota kif din il-ġimgħa, pajjiżi madwar id-dinja bħall-Italja u l-Istati Uniti rreġistraw rekords ta’ mwiet u infezzjonijiet imma f’pajjiżna s-sitwazzjoni u n-numri baqgħu stabbli għax għandu Gvern li jieħu d-deċiżjonijiet.

 

“Minflok il-każijiet immultiplikaw, f’pajjiżna żammejna s-sitwazzjoni stabbli u taħt kontroll. Din ma ġratx b’kumbinazzjoni imma għax ħdimna bil-għaqal u l-ħin kollu offrejna s-serħan il-moħħ, mhux billi niddeċiedu li ma niddeċidux kif għamel ħaddieħor… Biex tkun sena mill-aqwa rridu nibqgħu kawti. Deħlin fi ġranet kruċjali u nagħmlu ħażin jekk nagħżlu li ma nosservawx ir-regoli għax xahar ieħor ġej il-vaċċin. Nerġa’ nappella għad-dixxiplina u r-responsabbiltà li naħsbu f’xulxin… Ma jfissirx li għax fil-bidu ta’ Jannar se jkollna l-vaċċin, se nkunu f’qagħda li ngħidu daqshekk restrizzjonijiet. Fil-bidu ta’ Jannar nibdew it-triq lura lejn in-normalità. Biex naslu rridu nibqgħu nobdu l-miżuri restrittivi sal-mument li l-awtoritajiet tas-saħħa jgħidulna li hemm id-dawl. F’Marzu l-ekonomija tagħna tibda tirpilja, f’Mejju business as usual ħa nħarsu lejn sena mill-aqwa.”

 

Robert Abela tkellem dwar xhur ta’ deċiżjonijiet ibsin, imma li riżultat tagħhom, bejn Ġunju u Novembru ta’ din is-sena, kellna l-akbar ammont ta’ konvenji li qatt saru fl-istorja ta’ pajjiżna, u din is-sena ġiet trasferita b’elf u tmien mitt miljun ewro fi proprjetà.

 

“F’Ġunju kellna deċiżjoni li jew inħallu t-taxxa fuq il-bejgħ u x-xiri tal-proprjetà kif kienet jew immorru għad-deċiżjoni li biex nagħtu inċentiv innaqqsu r-rata tat-taxxa. Kellna ċirkostanza fejn id-dħul tal-pajjiż mit-taxxi naqas. Tkellimna, ħadna l-pariri u minnufih iddeċidejna… Stajna bżajna, minflok għażilna li niddeċiedu. Fl-ewwel ħdax il-xahar ta’ din is-sena, kellna aktar konvenji mill-ewwel ħdax-il xahar tas-sena li għaddiet, li kienet bla pandemija.”

 

Għall-kuntrarju, il-Prim Ministru nnota li l-Kap tal-Oppożizzjoni ilu aktar minn xahrejn maħtur u sal-lum għadu lanqas ħatar ix-shadow cabinet tiegħu. B’differenza, f’Jannar hu kien fl-istess ċirkostanza, u f’jumejn ħatar Kabinett ġdid li għax inħasset il-ħtieġa li jsiru iżjed bidliet biex jilqgħu għal din ir-realtà straordinarja, ftit tal-jiem ilu saru aktar bidliet għax dan il-Gvern ma jibżax jieħu d-deċiżjonijiet.

 

L-għada li l-aġenzija ta’ kreditu internazzjonali, Fitch, tat rating ta’ A+ bi prospetti stabbli għal pajjiżna, il-Prim Ministru semma li fost l-oħrajn, l-esperti internazzjonali rrikonoxxew il-ħidma li qed issir f’pajjiżna fil-qasam tal-governanza. Innota wkoll kif pajjiżna huwa l-unika pajjiż fiż-żona ewro li r-rata ta’ qgħad tiegħu hija inqas minn 4%.

 

Qal li din kienet ġimgħa oħra li kompliet tikkonferma r-reżiljenza tan-negozji f’pajjiżna, u dan seta jinnutah waqt żjara għall-għarrieda li għamel lill-ħwienet f’Tas-Sliema.

 

“Tkellimt ma’ ħaddiema barranin li jmexxu dawn il-ħwienet u qaluli li mhu se jinsew qatt dak li Malta għamlet magħhom. X’inhi l-inklinazzjoni naturali ta’ investitur f’pandemija? Li jistenna. Dik kienet l-ikbar biża’ bħala Gvern li l-ekonomija tistagħġna għax l-investituri joqogħdu lura milli jinvestu. Ħdimna bil-kontra u l-messaġġ tagħna wasal ċar. Is-sostenn li tajna partikolarment f’Ġunju fil-pjan ta’ riġenerazzjoni ekonomija fejn flok użajna politika ta’ awsterità, investejna fin-nies. Is-sinjal ċar li tajna li dan huwa l-aktar Gvern business friendly, u l-aqwa mument li fih tista’ tkompli tinvesti.”

 

Il-Prim Ministru qal ukoll li qatt ma jista’ jkollok Gvern li jgħin għall-komunità tan-negozju.

 

“Mingħajr il-komunità kummerċjali ma jistax ikollna ekonomija b’saħħitha u impjiegi ta’ kwalità. Mingħajr il-komunità kummerċjali, il-pajjiż ma jistax jimxi ’l quddiem. Kelli sens ta’ diżappunt bil-pożizzjoni li ħadet l-Oppożizzjoni li ddiskuta l-proġett li bi ħsibha tagħmel il-Corinthia. Kienet sintomatika ta’ għira lejn il-komunità kummerċjali. Kellna pożizzjoni fejn l-Oppożizzjoni vvutat kontra l-iżvilupp sostenibbli li qed tipproġetta li tagħmel il-Corinthia, li se joħloq impjiegi ta’ kwalità u jiġbed it-turisti lejn pajjiżna. Kien il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern fl-2009 li ta d-dritt lill-investitur li jagħmel l-iżvilupp li qed jipproponi llum. Fl-2009 tawhom id-dritt u llum ivvutaw kontrihom… Lil kull investitur f’pajjiżna jien nagħmlilhom kuraġġ. Ibqgħu investu, se tibqgħu ssibu lill-Gvern warajkom.”

 

Bl-istess mod, il-Mexxej Laburista semma l-u-turn li għamlet l-Oppożizzjoni dwar il-proġett tal-link permanenti bejn Malta u Għawdex, li anki kif innutat il-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija, ħolqot inċertezza.

 

“Ħadd ma jaf fejn qiegħed il-Partit Nazzjonalista. Jibdlu pożizzjonijiet daqskemm jibdlu Kapijiet. Ara kif qatt jista’ jkollok il-kredibilità biex tmexxi meta int stess ma tkunx taf fejn sejjer.”

 

Huwa kellu appell għal min jixtieq ikun parti mill-moviment Laburista.

 

“Dan il-moviment miftuħ għal kulħadd, ma jħares lejn il-passat ta’ ħadd, ma jinteressahx xi vvutajt fil-passat. Jinteressah biss li flimkien noħolqu l-ġid għal dan il-pajjiż, inkunu magħqudin, inkomplu noħolqu t-tajjeb għal dan il-pajjiż… Moviment li għalih il-politika qiegħda hemmhekk bħala għodda biex isservi n-nies biha u toħloq it-tajjeb.”

 

Fi tmiem ġimgħa ta’ ħafna ħidma u investimenti, il-Prim Ministru qal li l-ġurnata li qatta’ ma’ Naomi lejliet il-Jum Dinji għall-Persuni b’Diżabilità, kienet l-isbaħ ġurnata ta’ ħidma tiegħu fl-aħħar xhur.

 

“Kemm jien kburi li qed immexxi Gvern inklussiv. Hekk ukoll Gvern li hu ħanin. Waqt żjara li għamilt lill-Fondazzjoni RISE rajt l-importanza li ma niġġudikaw lil ħadd. Li kulħadd ħaqqu t-tieni, it-tielet, ir-raba’, il-ħames u iżjed opportunitajiet fil-ħajja.”

 

Qal ukoll li waqt laqgħa li kellu mas-sidien tal-bars u l-każini f’dak li ssoltu jkun l-aqwa xahar tas-sena għalihom, irrealizza kemm irridu nkunu sensittivi għall-weġgħat tagħhom u wiegħed li dan il-Gvern se jibqa’ jappoġġjahom u li s-sena d-dieħla se tkun ħafna aħjar.

 

“In-nies x’qed juruna? Li jafdawna mmexxu dan il-pajjiż. Biex nibqgħu nżommu dik il-fiduċja rridu nibqgħu saqajna mal-art, inħossu l-polz tan-nies, nisimgħu u niddeċiedu. Tajna dak kollu li nafu, li flaħna u li stajna. Kburi bil-ħidma tagħna, ma kinux żminijiet faċli. Minn Jannar sa issa ma ngħidx li kien hemm siegħa f’ġurnata waħda li kienet faċli imma kburi li tajtuna dan il-privileġġ li stajna mmexxu dan il-pajjiż b’poplu magħqud, konna ffukati u mexxejna ’l quddiem. Ninsabu xahar ’il bogħod mill-bidu tar-ritorn lejn normalità sħiħa sakemm nibqgħu kawti. Mhux nibgħat messaġġ t’ewforiżmu imma ta’ tama li nibdew normalità ġdida. Kburi ħafna li tajtuna l-privileġġ li mmexxu lil dan il-pajjiż sabiħ fl-aktar mument ta’ sfida tiegħu fl-istorja. Kburi b’dan il-poplu li minn sfida ħloqna opportunità… Kburi li flimkien magħkom se nkun qiegħed immexxi lil dan il-pajjiż fl-aqwa rkupru li qatt ra. Flimkien, pajjiż wieħed, poplu wieħed, Maltin, Għawdxin b’saħħitna ’l quddiem.”

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ATTIVITAJIET

PARTIT LABURISTA
2022