Skip to content

Kien propju bħal dan iż-żmien sena, meta waqt barbikju mall-ħbieb smajna karba fid-dlam. Fuq blata, abbandunat f’bajja, sibna ġeru ħelu mejjet bil-ġuħ u beżgħan. Ġbarnieh, ħadnieh d-dar, ħsilnieh u tmajnieh. L-għada ħadnieh għand il-veterinarju fejn tajnieh it-tilqim kollu neċessarju, għamilnielu ċ-ċippa u adottajnieh. Nista’ ngħid li illum ma noqogħdux mingħajru, sar parti mill-familja u huwa l-iktar wieħed imfissed! Kemm hu sabiħ li tagħti ħajja aħjar lil min jiġi abbandunat.

Sfortunatament, din hija realtà f’pajjiżna, fejn hemm min jabbanduna lill-annimali. Annimal m’huwiex rigal u għandu bżonn ħafna ħin u attenzjoni. Għalhekk nappella li min jiddeċiedi li jrabbi annimal d-dar l-ewwel jara sew għandux ħin għalih u li lest li jagħtih l-attenzjoni u l-imħabba kollha li jkollu bżonn. Hemm numru ta’ volontiera li jaħdmu fi ħdan diversi NGO’s u santwarji li jgħinu biex jiġbru dawn l-annimali mit-toroq u jippruvaw jagħtuhom ħajja aħjar u anke familja li lesta li taddottahom.

Dan il-Gvern huwa kommess li jagħti vuċi lil min ma’ għandux, tant, li qed jagħti prijorità  biex itejjeb dan is-settur. Fil-fatt l-Animal Wefare rights ġew elevati minn segretarjat parlamentari għall-Ministeru. Il-mara tal-Prim Ministru Dr Lydia Abela li tħobb ħafna l-annimali qiegħda taħdem bi sħiħ f’dan il-qasam. Kellha diversi laqgħat mall-volontiera li jaħdmu f’dawn is-santwarji biex tifhem aktar ir-realtà ta’ dawn il-ħaddiema kif ukoll ta’ l-annimali. Kellha wkoll laqgħa mal-Ministru għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet ta’ l-Annimali, Dr Anton Refalo fejn flimkien iddiskutew it-triq ‘il quddiem fir-rigward tad-drittijiet ta’ dawn il-krejaturi li ma jfittxu xejn ħlief imħabba. Il-Ministru Dr Anton Refalo qed jagħti wkoll minn naħa tiegħu prijorità lill- Animal Welfare. Barra il-vot ta’ €85,000 ivvutat fil-budget, nieda l-Animal Welfare Fund fejn ser jiġu mqassma €115,000 lid-diversi NGO’s biex ikunu jistgħu jużawhom għall-proġetti kapitali biex jirranġaw l-infrastruttura tas-santwarji tagħhom. L-NGO’s li jaħdmu favur l-annimali, issa qed jingħataw l-importanza li tistħoqilhom għaliex huma propju dawn in-nies li jieħdu ħsieb l-annimali li jiġu abbandunati u jippruvaw isibulhom familja li lesta li tagħtihom ħajja aħjar.

Aħna wkoll nistgħu nagħmlu l-parti tagħna billi bħal ma appellat Dr Lydia Abela nagħtu aktar donazzjonijiet, ikun hemm iktar volontiera, kif wkoll aktar adozzjonijiet.

 

Abigail Camilleri

LEAD Participant

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin